Den här texten avhandlar Associativ Steganografisk Ordkonstmakeri.

Språk är förmågan att bilda symboler och att tänka i metaforer, något som mycket väl kan vara äldre än talets gåva.

Detta kan jämföras med hur Scenmästaren iscensätter de senaste föreställningarna så att dessa verkar ha en inbördes interagerande relation.

Homo sapiens sapiens designar sammanhållande mönster med hjälp av tecken och symboler.

Människor har i alla tider världen över förklarat verkligheten för varandra genom berättelser.

Detta kan låta märkligt eller till och med löjeväckande, men för Människan har berättandets kronologiska ordning alltid haft en avgörande betydelse.

Orsak och Verkan.

Handling och Konsekvens.

Människan tolkar in händelserna i sådana berättelser och beskrivningar som gruppen/klanen/subkulturen kan uppleva som sammanhängande och meningsskapande.

Kulturen, eller subkulturen har i sig inget egenvärde, utan är alltid beroende av att någon aktivt håller den vid liv och deltar i sådana sammanhang där den av deltagarna, upplevs som levande, meningsfull och betydelsebärande.

Att väl känna till och utnyttja sådana handlingar eller föremål som kan bryta mot sociala normer, är grundläggande kunskaper för alla former av både provokation och manipulation.

Ämnet Steganografi kan sägas behandla hur Utövaren, i det här fallet, Läsaren/Tydaren, kan gömma undan eller dölja sådan avgörande information som Obehörig Utomstående söker upptäcka för att utnyttja.

Hur man medvetet undanhåller ett speciellt betydelsebärande tecken utanför Allmänheten Detektivens händelsehorisont.

År 1866 bannlyste Lingvistiska Sällskapet i Paris all vidare diskussion om språkets ursprung, och det tog mer än ett sekel innan ämnet blev respektabelt igen.
Normaltillståndet i verkligheten är kaos och oordning, men i samvaro med andra levande varelser, typ Homo sapiens sapiens, kan man tillsammans iscensätta föreställningar som så småningom bildar en subkultur.


Ofta är protospråket för en viss språkfamilj ej dokumenterat.
Det kan bero på att de som talat, fortfarande, på grund av ej upptäckta eller uppfunna semiotiska tecken, uteblivit.