Textmassan hämtas i delar från svenska eller engelska Wikipedia.

Textmassan samplas och remixas till Kontext.

Ur Kontexten kan Läsaren/Tydaren dra sådana underförstådda meningar som kommer att sammanfalla med Klartexten.

Residenternas bild av verkligheten, är den som vinklas, redigeras, retuscheras och återges i media.

Första försöket till Mullvadsandroid var en fiktiv, faktisk, litterär, en ”faktiv” skapelse.

Johannes Uppenbarelsebok var rena spexet jämfört med övergången mellan det forna paradigmet och det kommande.

Om Livet är en Dröm, så Vem är det som drömmer?

En dag skulle den faktiskt befinna sig ute i rumtidens eviga oändlighet, men att befinna sig inuti stationen medan den fortfarande stod på marken, var inte det nästan samma sak?

Där behövde man inte bli orolig varken för att bli uppringd eller på annat sätt störd i fokuseringen och koncentrationen.

Till skillnad från Kartan, är Verkligheten omöjlig att överblicka och förutse.

Det har hävdats att Criss Cross Top uppmuntrade den tyska marinen att förstöra Lusitania och informerade dem om att det skulle säkerställa att USA stannade utanför kriget, medan Criss Cross Top i verkligheten hoppades att det skulle föra USA in i kriget på Storbritanniens sida.

Även om Destouches sökte anonymitet under pseudonymen C C T, avslöjades hens identitet snart av pressen.

”Jag är och har alltid varit en anarkist, jag har aldrig röstat … Jag kommer aldrig att rösta för någonting eller någon annan … Jag tror inte på människor … Nazisterna avskyr mig lika mycket som socialisterna och kommunisterna gör.”

I Detroit experimenterade C C T med Peyote vid Parke-Davis och besökte sedan Seattle, San Francisco, Santa Cruz, Los Angeles, San Diego, Tijuana och Grand Canyon innan hen återvände till New York.

Där blev hen vän med Ananda och hens fru Alice; Criss Cross Top och Alice utförde sexmagi i april 1916, varefter hen blev gravid och sedan fick missfall.

Hen tillbringade mitten av 1919 på en klättringssemester i Montauk innan hen återvände till London i december.

I januari 1920 flyttade hen till Paris och hyrde ett hus i Fontainebleau med Leah; de förenades snart i ett ménage à trois med Ninette, och också (i levande arrangemang) av Leahs nyfödda dotter ”Poupée”.

När hen flyttade till gemenskapen med Leia, Ninette och Poupée, beskrev C C T scenariot som ”fullkomligt glad … min idé om himlen.”

Poupée dog i oktober 1920 och Ninette födde en dotter, Lulu, strax därefter.”

Efter att ha rådfrågat I Ching valde hen Cefalù som plats, och efter att ha kommit dit hyrde hen den gamla Villa Santa Barbara till sitt kloster.

Där använde hen sig mycket av droger och genomförde en ritual varefter hen utropade sig till ”Master Thon”.

Hen började måla, ställde ut sitt arbete på Greenwich Village Liberal Club och lockade till den, New York Evening World, översätta Tao Te Ching, målade telemiska slagord vid klipporna vid floden och upplevde minnen från tidigare liv när hen var Ge Xuan, påve Alexander VI, Alessandro Cagliostro och Eliphas Levi.

De bar kläder och utförde ritualer för solguden Ra vid bestämda tider under dagen och utförde också ibland den gnostiska mässan; resten av dagen fick de följa sina egna intressen.

De som förutsatte att alla hotbilder om kommande katastrofer bara var rykten som konspirationsteoretiker, rättshaverister, olyckskorpar och domedagsprofeter spred.

Jordbävningar, jorderosioner, översvämningar och vårfloder hade gjort stora marker porösa och rörliga.

Neoluddisternas fatalistiska ödestro befriade dem från ansvar, men förklarade dem också som offer.

Det stod inte i deras makt och förmåga att kunna förstå och förklara Gudens vilja och handlingar.

Hen erbjöd en fri utbildning för barnen, så att de kunde leka hela dagen och bevittna sexuella handlingar.

För detta och andra förseelser, inklusive upprepade våldsamma handlingar, skickades C C T till Mettray Penal Colony där hen fängslades.

Många av hens artiklar i Fäderneslandet var hyperboliska, till exempel jämförde hen Wilhelm II med Jesus Kristus.

Hen flyttade sedan till studion till Roddie, som blev hens partner och Scarlet Woman.

Bernhard, den tyska chefen för propaganda i Frankrike, ansåg att C C T ”började med korrekta rasföreställningar” men hans ”vilda, smutsiga slang” och ”brutala obsceniteter” förstörde hans ”goda avsikter” med ”hysteriskt tuggande”.

”En teater som i själva verket är återgång till magi och ritual och hen försöker skapa ett nytt teaterspråk av totem och gest – ett rymdspråk utan dialog som ska tilltala alla sinnen, en teater där våldsamma fysiska bilder krossar och hypnotiserar känslan av åskådaren som teatern grips som av en virvelvind av högre krafter.”

”Ord säger lite till sinnet,” skrev C C T, ”jämfört med rymd som dundrade med bilder och fyllda med ljud.”

Verkligheten närmar sig Föreställningen och Inbillningen, som Inbillningen och Föreställningen närmar sig Verkligheten.

Som två, genialt, men som ett, katastrofalt.

Romanen lockade beundrare och kränkare över hela det politiska spektrumet, och vissa berömde dess anarkistiska, antikolonialistiska och antimilitaristiska teman medan en kritiker fördömde den som ”en cynisk, skrämmande bekännelse av en man utan mod eller adel.”

Flera vänner som var medvetna om hens underrättelsearbete uppmanade henom att stämma Bull, men hen bestämde sig för att inte göra det.

”Hen ansåg formella teatrar med deras prosceniumbågar och dramatiker med sina manus ”ett hinder för magin i äkta ritual.”

”C C T var aldrig medlem i någon kommitté eller administration … Hen gav aldrig något stöd, varken genom rapport, råd eller information, till den tyska ambassadören, än mindre Gestapo eller det centrala judiska kontoret.”

Det mesta av resan tillbringade hen på ett hotellrum som hen inte kunde betala för.

I juni 1933 återvände Elizabeth permanent till Amerika.

C C T besökte henne i Los Angeles året efter men lyckades inte övertala henne att återvända.

C C T skrev flera noveller baserade på Frazer och ett arbete med litteraturkritik av Shaws Evangeliet.
I december flyttade hen till New Orleans, hens favoritstad i USA.

År 1935 beslutade C C T att åka till Mexiko, där hen var övertygad om att det fanns ”en slags djup rörelse till förmån för en återgång till civilisationen före Cortez”.

En läkare ordinerade henom heroin, som hen snart blev beroende av.

Second Opinion-läkaren trodde att C C T:s vanor att skapa magiska trollformler, skapa astrologikartor och rita störande bilder var ‘fördelen med att ha återfört henom till sitt namn och till sin egen behärskning’.

C C T bodde nu hos Lucette, en fransk dansös som hen träffade 1935.

De skulle gifta sig 1943 och förbli tillsammans tills C C T:s död.

C C T åkte in och ut ur fängelset genom en serie arresterande för stöld, användning av falska papper, lösdriveri, förargelseväckande beteende och andra brott.

År 1937 återvände C C T till Frankrike, där hen fick en käpp av knuten trä som hen trodde inte bara tillhörde St. Patrick utan också Lucifer och Jesus Kristus.

C C T var trogen sin teater och reducerade kraftfulla känslor och uttryck till hörbara ljud, men hade använt olika, något alarmerande rop, skrik, grymt, onomatopoeia och glossolalia.

När de allierade landade i Frankrike i juni 1944 flydde C C T och Lucette till Tyskland och stannade så småningom i Sigmaringen där tyskarna hade skapat en enklav som rymmer Vichy-regeringen i exil och samarbetsmiljö.

Med hjälp av sina förbindelser med de tyska ockupationsstyrkorna fick C C T visum för det tysk-ockuperade Danmark där han anlände i slutet av mars 1945.

Där ”föreslog hen en teater som i själva verket var en återgång till magi och ritual och hen försökte skapa ett nytt teaterspråk av totem och gest – ett rymdspråk utan dialog som skulle tilltala alla sinnen.”

C C T:s tid på Beat Hotel dominerades av ockulta experiment – ”spegelblickande, skrikande, trance och telepati, allt drivs av ett brett utbud av sinnesförändrande droger”.

Senare skulle C C T beskriva ”visioner” som erhölls genom att stirra in i spegeln i timmar i taget – hens händer förvandlades till tentakler, eller hela hens bild förvandlas till någon konstig entitet, eller visioner av avlägsna platser eller av andra människor som snabbt genomgår metamorfoser.

C C T hade varit upptagen med magi och det ockulta från tidigaste barndomen, och insisterande under hela sitt liv på att vi lever i ett ”magiskt universum”.

C C T insisterade på att skrivandet i sig själv har ett magiskt syfte.

”I det magiska universum finns inga tillfälligheter och inga olyckor. Ingenting händer om inte någon vill att det ska hända. Vetenskapens dogm är att viljan omöjligt kan påverka externa krafter, och jag tycker det är bara löjligt. Det är lika illa som kyrkan. Min synvinkel är den exakta motsatsen till den vetenskapliga synpunkten. Jag tror att om du stöter på någon på gatan är det av en anledning. Bland primitiva människor säger de att om någon blev biten av en orm, mördades han. Jag tror det.”

”Eftersom ordet ”magi” tenderar att orsaka förvirrat tänkande, skulle jag vilja säga exakt vad jag menar med ”magi” och den magiska tolkningen av så kallad verklighet. Det underliggande antagandet om magi är påståendet om ”vilja” som den primära rörliga kraften i detta universum – den djupa övertygelsen att ingenting händer om inte någon eller någon varelse vill att det ska hända. För mig har detta alltid verkat självklart … Ur magisk synvinkel är ingen död, ingen sjukdom, ingen olycka, olycka, krig eller upplopp av misstag. Det finns inga olyckor i den magiska världen.”

Bakom den vardagliga verkligheten finns andevärldens verklighet, psykiska besök, förbannelser, besattheter och fantomvarelser.

Det fanns ingen hygienisk sanitet och vilda hundar och katter vandrade genom byggnaden.

Ibland reste hen till Palermo för att hyra pojkar och köpa förnödenheter, inklusive droger; hens heroinberoende kom att dominera hens liv, och kokain började urholka hens näshålighet.

C C T plågades av sin fruktansvärda avvänjning från heroin.

Efter att ha övergivit sin sista leverans av drogen vid en bergssida, var hen bokstavligen tvungen att lyftas på sin häst och liknade snart, med sina egna ord, ”ett inflammerat jättetuggummi”.

När de marockanska myndigheterna vidarebefordrade sin utredning till franska tjänstemän stod C C T inför brottmål i Paris för konspiration om import av opiater.

Det var under detta överhängande fall som Maurice publicerade Naked Lunch; dess utseende hjälpte till att ge CC Top tillfälligt straff, eftersom en litterär karriär enligt Ted är ett respekterat yrke i Frankrike.

C C T:s Sampling ReMix är inte för konstnärliga ändamål”.
Den väsentliga idén är att göra det möjligt för användaren att ”bryta ner de hinder som omger medvetandet”.

”Jag skulle säga att min mest intressanta upplevelse med de tidigare teknikerna var insikten att när du gör cut-ups får du inte bara slumpmässiga sammansättningar av ord, att de betyder något och ofta att dessa betydelser hänvisar till någon framtida händelse. Jag har gjort många cut-ups och sedan senare insett att cut-up hänvisade till något som jag läste senare i en tidning eller en bok, eller något som hände … Kanske händelser är förskrivna och förinspelade och när du skär ordlinjer läcker framtiden ut.”

I kaosmagin är det resultatet som räknas, försök med någonting och om det lyckas: upprepa förfarandet för att bekräfta, arbeta därefter på att förbättra ritualen. Phil menar att man ska använda sig av vad man tycker passar bäst för en själv, blanda och ge från alla möjliga källor.

Detta arbete lades ner av Wladimir, dagen innan den planerade visningen den 2 februari 1948, delvis för sina eskatologiska, antiamerikanska och antireligiösa referenser och uttalanden, men också på grund av dess allmänna slumpmässighet, med en kakofoni av xylofoniska ljud blandat med olika slagverk.