Rörelsemönster och omedvetna Beteenden hos Människor som har Ansikten utåt har i Årtusenden uttryckt mer än Tusen Ord.

Ansiktsuttryck används för kommunikation, och ansiktet utgör en central aspekt av en persons utseende och identitet.

Med hjälp kan Läsaren/Tydaren med egna ögon observera hur de delar som är involverade i ansiktsigenkänning sjunker in efterhand.

Hur många som kan dra nytta av en sådan dyrköpt erfarenhet är dock oklart.

Effekten innebär en ansiktsigenkänning beror på om den utstrålande närmar sig eller avlägsnar sig i förhållande till observatören.

Ett annat exempel effekten orsakade av superstjärnornas rörelser.

Skillnaden är att superstjärnans ansikte inte rör sig i förhållande till atmosfären utan att det är fansens omfattning som utvidgar sig.

Det var först genom internet som fenomenet visade sig vara betydligt vanligare än man först trott.

Slösa inte bort varje liten själ.

Tre meningskiljaktigheter hade överlevt andra världskriget.

Varje besatt och passionerad språkspelare samlar in sådana meningar, betydelser och ord i Minnets Arkiv.

Varje arkivkort kan bestå av ett av dessa tre saker.

Smart planering och kombination är nyckeln.

En djup spelupplevelse där minsta informationsbit tas till vara in till sista betydelsebärande tråd.

Återbruket driver fram ur ordfattigdom och känslokyla.

Något skört faller sönder.

Livslängden förlängs långt utöver det vanliga.

Nyanserna kan variera från grönblått till purpurlila.

Många ordalydelser består av flera lager av mer eller mindre betydelsebärande informationsbitar.

Import är förbjudet.

Gamla meningsuppbyggnader låg djup nere under Retorikens vintertäcke, mjukt och slitstarkt.

Varma och lugnande meningar ansågs hålla insekter och ormar på avstånd.

Alienationens Tidsbrist avbröt samtliga förhållanden mellan öppna nätverk och fria förbindelser.

Dyrgriparna klipptes av, skars itu eller revs sönder.

Informationsbitarna ur Språkspelet såldes vidare direkt till tankesmedjor och talskrivare, men det fanns även vandrande idealistiska ordkonstmakare som förde dem med sig bort till mer avlägsna byar.

Informationsbitar representerar en hög status och den som har ett stort ordförråd anses priviligierad, oavsett.

En trasig mening eller utslitet ord repareras i möjligaste mån från insidan.

Det är den vanligast förekommande av Associativa Steganografiska Ordkonstmakarens uppgifter.

Varje stilistiskt mönster är resultatet av en traditionell hantverksteknik.

Det underförstådda kan komma från olika årtionden – till och med århundraden – och att betrakta en hel mening skilt från sitt sammanhang, är en slags resa i tiden.

Man kan fundera: vad har dessa betydelser haft för mening i tidigare, äldre, språkspel?

Så många lager av meningsutbyten att gränsen mellan det ursprungliga och tillagningen till slut suddades ut.

Samtidigt – i andra ”speedade” meningar kan man ana ett stressat och nästan slarvigt ordbruk.

Kanske fogades bokstäverna samman i en hast och av nödtvång?

Ett extremt exempel.

Betydelsen saknar innebörd och består av hundratals lösryckta stavelser.

Det är lätt att romantisera, Men Läsaren/Tydaren bör inte glömma att språkspelet kan vittna om misär och ordfattigdom som är svår att ens föreställa sig idag.

Uttrycket manar till ”Slösa inte!” och uppmanar till att ta vara på de ord som redan står till buds.

Ordkonstmakarna tog vara på mycket knappa språkligheter.

Minsta informationsbit användes in till sista betydelsebärande innebörd och det finns många exempel där ordmassan återbrukades.

Det kunde sys in mellan flera lager av underförstådda meningar för att förstärka och isolera uttryckets effekt.

Språkspelet bygger på en enkel, oregelbundet rustik och asymmetrisk skönhet.

En väl bevarad hemlighet från befolkningen på landsbygden och längsmed kustlinjen.

Det Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriet används av många yrkesgrupper: bönder, fiskare, skogs- och gruvarbetare, men även tjänare, hantverkare och troligtvis också fattiga köpmän.

Ordkonstmakaren Emilio de Antonio var bland annat formförespråkare och stilföregångare som upplevde skönhet och affektivt värde där andra bara sett jargonger, fraser och klichéer.

Dunkla tankar om solipsistiskt svårmod väckte en oerhörd inverkan ute bland vanligt folk.

Skollärare kom med sina elever i släptåg, en ung man stod tyst och grät, kvinnor stannade i timmar, och både unga och gamla kom tillbaka igen och igen.

Ett besök på Word Amusement Museum är en sällsam museiupplevelse.

Bland annat eftersom Läsaren/Tydaren får komma nära och röra vid alla i Tystnadskulturens abstrakta underförstådda åsikter och lättvindiga uppfattningar.

Det finns ett tydligt släktskap mellan visible meaning and alienated understanding.

Kanske för att visible meaning, precis som ordkonstmakeriet, präglas av en tillåtande attityd och det yttersta målet alltid är att reparera utslitna ord och meningslösa fraser.

Målgrupp för den Associativa Steganografin är Legitimerade Ordlekare med oerhört vintageintresse för Tystnadskulturens språkregler.

På sätt och vis kan man säga att Ordets bruksvärde har gått varvet runt.

Historiskt sett var obegripligheter och annat nonsens en dyr lyx och sådant som fattiga människor, i brist på intuitiv förståelse, genom generationer omvandlade till helt andra betydelser.

Idag har dessa fattigmansuttryck, typ slang återigen blivit luxuösa begreppsförvirringar högst upp i Samhällsmaskineriets Högsta Kontrollsystem.

Annons