Subjektbaserad igenkänning är en teknik för informationsutvinning som betecknar sökandet efter associationer mellan individer i stora datamängder.

Ett exempel på detta är McGurk-effekten:

Ett ansikte som till synes uttalar [gaga], då den akustiska signalen är utbytt mot [baba] percipieras som [dada] av en överväldigande majoritet.

I fuzzy logic kan en proposition vara delvis sann och delvis falsk, vilket resulterar i en gradskala av sanning.

Ett exempel är påståendet Anna är lång, vars sanningshalt kan debatteras om Annas längd inte är mycket avvikande från det normala.

Logiken kallas suddig eftersom man utgår från att påståendets sanningshalt kan vara oklart.

Ett oberoende nätverk tillgängliggör inspiration, kunskap och erfarenhet till höjder i ständig framåtrörelse.

Istället används olika symboler som exempelvis en stiliserad lotusblomma.

Lady Jeanne Bernadette hade visat sig vara en av landets mest lovande föll olyckligt.

Simon säger

Hon sa efteråt att hennes första tanke efter olyckan var ”Tack Gud!”

Hon bröt foten ring en ambulans

Nudda dina tår

Hon bröt foten ring en ambulans

Rör vid håret

Hon bröt foten ring en ambulans

Inta en ställning

Hon bröt foten ring en ambulans

Händerna i luften

Hon bröt foten ring en ambulans

Simon sa inte det

Hon bröt foten ring en ambulans

Å nej

Hon bröt foten ring en ambulans

Uttrycket betyder att det inte finns någon återvändo.

Bilder från en övervakningskamera hos en boende visar hur en ljus personbil stannar intill och två män hoppar ut.

En tredje lyckas rymma…

Händelsen förnekades länge av myndigheterna, som sade till media att hon hade brutit sin fot.

Ford Higgins försöker göra om Lady Jeanne Bernadette till ”The Greatest Moment in Sports”

En modell med läcker spets i vanilj

Ford Higgins insisterar

”Ät ditt hjärta”

Hon avslöjar att hon är bisexuell.

som i en drömsekvens gjord av Funhouse:

”This truth above all: Fake it”

Ingen annan gör det eller kan det.

Lady Jeanne Bernadette har utlovat en belöning – ”utan några frågor”.

På grund av sin storlek, form och den smärta de kan tillfoga, liknas de vid fotanglar.

Acceptera dig själv, men var inte dig själv.

Lady Jeanne Bernadette växte upp i Bay Village, Ohio,

skrev förordet till June Love

samt ambassadör för Vague Cover Girl.

Hon lider av dysmorfofobi vilket visar sig i:

Hon speglar sig så fort hon får möjlighet till det eller undviker att spegla sig helt.

Hon undviker att bli fotograferad alternativt fotograferar sig själv tvångsmässigt.

Hon rör vid sin defekt ofta och pillar och experimenterar för att dölja alternativt ta bort den. Hon har problem med att inleda och uppehålla relationer.

Hennes utseende förändras från gång till gång vid spegling eller under tiden hon står framför spegelbilden.

I synnerhet om hon uppvisar la belle indifférence, det vill säga likgiltighet eller förnöjsamhet.

Symtomen få inte vara simulerade eller bero på att hon vill få uppmärksamhet eller uppleva bekräftelse.

Symtomen hon upplever är verkliga.

De fysiska symtomen är från flera kroppsdelar med svår smärta som inte har fysiska orsaker.

Hon verkar uppjagad (svettas, rodnar, blir darrhänt, etc) där symtomen också kan innefatta till exempel mag- och tarmproblem, dysuri, hicka och hyperventilation.

Hon lider av prosopagnosi, vilket visar sig i:

Hon känner inte igen sin familj, sina vänner eller andra personer omkring henne.

Det händer att hon inte kan känna igen sitt eget ansikte i spegeln eller på ett fotografi.