De kallar dem för topografer.

Topologi från grekiskans τοπος (”topos”: plats, ställe) och λογος (”logos”: lära) är en gren inom den moderna matematiken.

Topologi är viktigt för att avgöra logistik då man adderar anläggningar av industrikomplex i flera plan och i många byggnader.

En topologi beskriver ett antal volymers fysiska form och formen på deras gemensamma rum såsom de gemensamma resulterande öppningarna och överbryggningarna.

Det är en form av geometri där endast formen på objekten, och inte några avstånd, betraktas.

En topologisk beskrivning kan till exempel vara ett schema över hållplatserna för kollektivtrafik som inte tar hänsyn till avstånden.

Topologi används också då man anlägger datanätverk och väljer hur datorerna skall kopplas samman i förhållande till varandra i nätverk.

I geografiska databaser är topologi en förutsättning för att kunna göra vissa GIS-analyser, såsom närmaste väg mellan två noder, se vilka objekt som finns intill varandra osv.

Topologin generaliserar begreppen kontinuerlig funktion och öppen mängd.

Den introduceras ofta genom att först definiera ”topologiska rum”, sedan ”kontinuerliga funktioner” mellan dessa rum.

Därefter studerar man olika ”topologiska egenskaper” hos dessa.

Den har visat sig mycket användbar och tillämpas idag inom andra grenar av matematik såsom analys och algebra, såväl som inom andra vetenskaper som till exempel fysik och genetik.

Frukten är döpt efter Opel.

Opel är en legendarisk och kanske mytisk person inom detta slutna gille.

I dalen blommar trädet, eller busken, en stor del av året men frukten växer ungefär från april till början av juni.

Jordmånen omkring är svårtillgänglig, glest befolkad och kontrolleras av Länsherren med betydande makt.

Byn skördar frukten åt topograferna och begär som enda ersättning att topograferna står till förfogande om tvist skulle uppstå mellan Länsherren och byborna angående bördig jord och odlingsbar mark.

I mitten av rötmånaden är Opelfrukten på gränsen till övermogen.

Med hjälp av vattendrivna kvarnar kan topograferna pressa saften ur fruktmassan och bereda den i för ändamålet tillverkade järntunnor, inte helt olika dem som brukens gjuterier smälter ner tackorna i.

Genom destillering utvinns en gul, flyktig eterisk olja.

Dekokten kan fungera både som afrodisiakum och hjälpa mot mardrömmar och förtrollning (”Ont öga”).

Med en oansenligt liten mängd av destillatet kan topografen framkalla positioneringen direkt ute i verkligheten och redigera terrängen med kartan som förebild.

Topographical Bureau of the Army använder essensen vid utförande av detaljerade undersökningar och kartor.

Viss information är hemligstämplad, som kan handla om sjömätning, flygfotografering och liknande.

Topografi börjar användas för att beskriva ytor inom andra fält.

Syftet är att den ska tina upp vår frusna tankeförmåga och sätta hjärtats vågor i svallning.

Detta kan innebära att skriva om en plats.

Att vetenskaplig teoretisk kunskap tillämpas på en praktisk fysisk miljö.

En orienteringskarta är en karta som används vid orientering.

Informationsutbytet mellan teori och praktik är viktig för teknikutvecklingen.

Om terrängen är detaljrik kan kartskalan förstoras efter hand.

Tillämpad vetenskap skiljer sig från grundforskning vars syfte är att beskriva de mest grundläggande objekten och krafterna.

Ett särskilt system baserat på språkliga associationer, homonymer och tjänar ett praktiskt syfte. Genom läsningen ska man äntligen komma från sken till verklighet.

I dalen blommar det buskstora Opelträdet en stor del av året men frukten växer ungefär från april till början av juni.

Området är rikt på tempel och heliga platser, vilket medför tät trafik av tillbedjare, munkar och eremiter.

De gillar kyla men har svårt att tåla torka.

De fokuserar på småskaliga aktiviteter som utvisar höjdkurvningen med en väldigt exakt precision och nu kan kartor göras mer precisa för kommande generationer.

Med tiden blir de kända för sin skicklighet i gerillakrigföring och spionage.

Opel debuterar som författare.

Romanen är svårtillgänglig och förbigås därför med tystnad, vilket för Opel leder till en mental kris.

Likt ett vulkanutbrott övergår krisen i en manisk besatthet.

Intuitivt framkallar Opel; Attars, Jalal al-din Rumis, Jacob Böhmes, Emmanuel Swedenborgs poeten Omar Khayyams (Rubaiyat), Shaikh Sa’dis, Ferdousis och Sana’is andar och kan på så vis utföra ett samplingsarbete som många generationer framöver helt ska sakna sitt motstycke.