Solen, eller Dagens Öga har en sida.

En krigare som inte tvekar att döda om nöden så kräver.

Sanningen är dunkel, men enligt de mest insatta källorna mestadels missförstånd och överdrifter.

Om man vrider sanningen, verkligheten, världen, universum, alltet, ett udda antal gånger så blir resultatet att konstruktionen får endast en sida.

Das AllWeltall Allt (som i teori om alltτὸ πᾶν (tò pán) (τὸ ὅλονtò ólon) (τὸ κενόνtò kenónκόσμοςφύσις. (totummundusnatura).) innebär att den suveräna makten innehas av en organisk platt helhet som individen uppgår i.

Vetenskaplig observation har lett till slutsatser om tidigare stadier.

En kosmisk total enhet man hemfaller åt med hela sin varelse.

En av grundtankarna är att världen som sådan saknar riktning och att alla försök att betrakta den som en utveckling från lägre former till högre är dömda att misslyckas.

Om man klipper itu den väg myran tog.

Det första är omöjligheten att det finns en faktisk oändlighet.

En faktisk oändlighet kan inte existera.

En oändlig regress av händelser är en faktisk oändlighet. 

En oändlig regress av händelser kan inte existera.

Omöjligheten att fullborda en faktisk oändlighet med successiva tillägg.

En faktisk oändlighet kan inte fullbordas med successiva tillägg.

Den tidsmässiga serien av tidigare händelser har fullbordats med successiva tillägg.

Den tidsmässiga serien av tidigare händelser kan inte vara en faktisk oändlighet.

Förfallet beror på degenerationen av massan undergått sådana förändringar att den inte längre är.

Processen har pågått så länge att den är oåterkallelig.

En slängkyss i dödsögonblicket.

Denna egenskap ändras inte oavsett vad man gör.

Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts väckte stort uppseende.

Ur topologisk synpunkt kan man ändra alla andra egenskaper men en sida kommer att vara ett oförändrat faktum.

Detta kan verka obetydligt men för en topolog är detta en väldigt viktig egenskap.

Historiens nyckel och i själva verket kulturens grundval.

Medeltidens mörker har för all framtid sänkt sig över världen.

Den här versionen av Wonder Woman är ännu djupare rotad i grekisk mytologi än tidigare.

Drottning Hippolyta, mor och drottning över amazonerna
Phillipus, general för amazonernas armé
Artemis, amazon från stammen Bhana-Mighdall och Dianas fostersyster
Steve Trevor, flygare (i seriens barndom också Dianas pojkvän)
Etta Candy, vän och kollega, gift med Steve Trevor
Wonder Girl I/Troia/Donna Troy, lillasyster och medhjälpare
Wonder Girl II (Cassie Sandsmark), medhjälpare
Nemesis (Tom Tresser), ex-pojkvän och kollega
Superman (Kal-El), nära vän och tidigare kärleksintresse
Aquaman (Arthur Curry), nära vän, eventuellt tidigare kärleksintresse
Batman (Bruce Wayne), nära vän och tidigare kärleksintresse
Black Canary II (Dinah Lance), nära vän och superhjältekollega
Julia Kapitelis, lärare och Dianas mentor när hon först kom till ”patriarkatets värld”
De grekiska gudarna (till exempel Zeus, Hera, Athena, Artemis, Aphrodite, Hades)

En viktig skillnad är att Wonder Woman är en relativ nykomling, men senare har Wonder Woman återigen blivit hemlig agent i en homage till 60-talets tid i vit overall.

I Pérez version följer Wonder Woman med Steve Trevor till Patriarkatets värld.

Aegeus, grekisk terrorist har fått superkrafter
Dr. Psycho, sadistisk telepat
Circe, trollpacka från grekiska myter
Cheetah, gepardkvinna
Giganta, kvinnlig forskare som kan växa i storlek
Ares/Mars, grekisk krigsgud som ogillar fredsbudskap
Morgaine Le Fay, trollpackan från historierna om riddarna kring runda bordet (Camelot)
Dr. Cyber, kvinnlig cyborg
Silver Swan, vacker kvinna med superskrik
Hercules/Herakles, grekisk halvgud som har ett horn i sidan till amazonerna
Angle Man, superskurk med ett märkligt vinkelvapen

Prometheus härskar över liv och död.

Om människan ska avstå från att härska över naturen.

Det är möjligen en uppgift som är alltför stor att anförtro människan.

I sådana resonemang är världen med nödvändighet föreställningar med oöversättliga bilder frånvarande i vår samtid.

Vänner

Fiender