Religion är ett kontroversiellt ämne inom science fiction.

Sedan slutet på 1980-talet har begreppet anomi använts mera flitigt.

Normerna är lösa, reflekterande, själviska och ensidiga.

1967 inledde Borges ett femårigt samarbete med den amerikanske översättaren Norman Thomas di Giovanni och Borges författarskap blev allmänt känt.

Motkultur är ett begrepp som introducerades av Theodore Roszak i boken The making of a counter culture (1969).

Det mesta av materian och antimaterian kolliderade och annihilerade varandra.

Alternativrörelsen ett samlingsnamn för att uppnå detta varierande.

Parallellsamhälle har också förekommit som beskrivande term för organiserad brottslighet.

Kontrasten mellan mål och medel kan leda till avvikande beteenden.

Det måste ha funnits en mycket liten asymmetri, en aning mer materia än antimateria.

Samhället fryser ut, förföljer, förlöjligar och marginaliserar.

Det samhälle som handlingen utspelar sig i innehåller dessutom citat från en uppsjö av religiösa traditioner.

En blandning av fantasy och science fiction med starka inslag av religion.

Den informella kontrollen går förlorad och området blir troligen utsatt för en ”kriminell invasion”.

Dessa stycken låg på gränsen mellan fack- och skönlitteratur och utgjorde litterära förfalskningar av översatta textavsnitt från välkända men sällan lästa verk.

Här figurerar såväl faktiska som fiktiva mer eller mindre omnipotenta utomjordingar.

Parallellsamhällen i denna mening skapar parallella marknader.

Till exempel kan en handling som bryter mot föreskriven norm i en kulturell eller samhällelig kontext anses som helt normal i en annan.

Samhället skall reagera snabbt reparera det krossade fönstret så nära inpå krossandet som det går.

Individer med sämre förutsättningar kan eventuellt ta till innovationer, till exempel genom att sampla.

Det är denna materia som vi idag kan se i universum.

Förmodligen bildades lika mycket antimateria som materia.

Olika förutsättningar leder till olika anpassningsstrategier.

1977 trodde man sig ha funnit ett moln av antimateria i Vintergatans mitt.

De som tar till uppror godkänner inte varken samhällets mål eller medel utan använder upproret som anpassningsstrategi.

Supersymmetriska artiklar är ett exempel på förslagen exotisk materia.

MACHO:er tänks vara makroskopiska objekt liknande bruna dvärgar.

Detta kan även förekomma i kriminalpolitiska sammanhang när samhället begränsar handlingsutrymmet för människans frihet i brottspreventiva syften.

Om individen har goda förutsättningar att uppnå målen kan han ty sig till konformitet.

No-go-zon är ursprungligen ett slanguttryck som den amerikanska militären använde som benämning för områden som kontrollerades av rebeller.

När Perón återvände från sin exil och blev återvald som president 1973 avgick Borges som chef för nationalbiblioteket.

Exkluderande design har som syfte att hålla sådana oönskade, vilka uppvisar beteenden som t ex informationsspridning.

Tidigare hade samhället ansetts som masslöst men nya rön tyder på att den har en massa.

Anti-artiklar bildas varhelst närhelst en kollision inträffar.

Normer är ofta pragmatiska men även irrationella och använder sig av skönlitteraturens teknik för att berätta i grunden sanna historier.

Frågan har förbryllat forskare länge, och är något som man fortfarande inte löst på ett tillfredsställande sätt.

Subkulturen behöver inte en tid, plats och socialmiljö.

De har andra mål och egna medel för att nå dessa mål.

Annons