Remix Sub Culture (från engelskans Remix culture och ibland read-write culture) är en kultur som tillåter och uppmuntrar bearbetning av konstverk genom att kombinera eller modifiera befintligt material för att skapa en ny produkt.

Remix från 2008, har Lessing, det är önskvärt i en digital tidsålder.

Den amerikanska abstraktionen under 1960- och 1970-talet växte fram mot samtida stilar som minimalism, hard-edge och konceptkonst, ofta med associationer till naturintryck.

Kontaktytorna mot andra stilar är flera och rör sig mellan ett antal av dessa.

Det gäller för alla kvantgravitationsteorier.

Fermiteleskopet ska utföra flera undersökningar, varav en är att testa loopkvantgravitationens validitet.

Lee ”Scratch” Perry ute och samlade råmande, babyskrik, flaskor som slogs mot varandra, ljud som fick färdas genom långa rör, m.m.

Gemensamt är fokuseringen på chock- och terrorestetik, samhällsförfall, förtryck, destruktivitet, övergrepp och problembetonad dystopisk framtoning med känsla av hopplöshet.

I dag används sampling i olika utsträckning inom flera miljarder ljusår bort uppstår de största urladdningarna i universum därför följer de olika vägar, kanter, i de spinn-nätverk.

Tidsskillnaden bekräftar i så fall loopkvantgravitationen.

Det är en syn på kompositioner som förmedlar känslor abstrakt.

Kurt Gödel visade att det finns lösningar som innehåller slutna tidsliknande kurvor (Closed Timelike Circuits, CTC), vilka möjliggör möbiusslingor i loopar.

En absurt utvecklad matematisk metod för att komponera verk av identiska och utbytbara enheter, ofta modulära, eller geometriska system och upprepningar, vilka kan byggas på eller dras ut i all oändlighet.

De kan omformuleras utan restriktioner, kopiera, bearbeta och använda den för vilket syfte som helst:

(0) använda informationen för vilket ändamål som helst.
(1) studera hur informationsbitarna, likt legoklossar, är uppbygga, för att kunna manipulera och modifiera dem näst intill oigenkännlighet.
(2) tillverka och sprida kopior av hela eller delar av material eller verk.
(3) utöka materialet sprid detta.

Det finns andra typer av horisonter.

I ett expanderande universum kan observeras (”partikelhorisont”), och framtiden inte påverkas (händelsehorisont).

Cut up-teknik är en aleatorisk metod där samplad information styckas upp (skärs, klipps eller rivs i delar) och remixas ihop till en ny produkt.

Remix Tristan Tzara:

”Tag en tidning.

Tag en sax.

Välj ut information.

Klipp ut den.

Klipp omsorgsfullt ut.

Sampla.

Remixa.

Lagra.

Modifiera, särskilj, förena och alienera.

Och nu är ni ingenting för vanligt sunt förnuft.

Givet att dessa sampels är mycket asymmetriska är det frestande att singulariteten är en artefakt av idealisering.

Den kosmiska censurförmodan säger att alla framtida singulariteter är dolda bakom en horisont, och därmed osynliga för alla alienerade observatörer.

Wikipedia är en remix där allmänheten uppmuntras att bidra med information i en encyklopedi.
Linux, Android och Chrome OS är ett mycket framgångsrika resultat av remixade samplar.


Flera verk av Walt Disney är remixer av befintliga verk.

Lessing kallade Walt Disney för en ”extraordinär remixare” och hyllade honom som ett ideal för remixkulturen.

Pride and Prejudice and Zombies av Seth Grahame-Smith är en remix av Jane Austens Stolthet och fördom och innehåller element från modern zombiefiktion.

Att sampla att recykla och remixa för att producera nytt.

Ingrid Elam kallade Dylan för en remixare.

Kollage är en komposition sammansatt av olika informationsmaterial.

När en impuls från en termoscell når synapsen kommer svaret fusera med membranet och interagera med receptorer i andra, i överensstämmelse med Termodynamikens Andra Lag, termosceller.

Termoscellen kommer att påverkas genom kanaler vilka antingen ökar eller minskar transportresurserna vilket leder till förhöjda eller försänkta vilomembranpotentialer.

Den förändrade vilomembranpotentialen betyder i sin tur att termoscellen ökar eller sänker sin sensitivitet för ytterligare stimuli.

Om termoscellen stimuleras tillräckligt mycket uppstår en ny impuls som förs vidare till nästa termoscell.

På så sätt kan en impuls färdas lång väg genom många termosceller innan den slutligen leder till agentens räckvidd.

En signal från hjärnan kan passera näst intill ett oändligt antal synapser och färdas längre än ett ljusår.

I BBC News beskrivs denna avsikt som verklighetsfrånvänt eskapistiskt, typ Carfentanil.

Öbergs Trickster beskriver Subkulturens öppna nätverk med slutna termosceller som ett practical joke och anser att kollegiet ”har trampat på frihetens rätt att hålla något heligt”.

Aktionspotentialen alstras närhelst en tillräckligt stor alienering av termoscellerna inträffar, på grund av signaler från andra termosceller eller på grund av specifika stimuli och har traditionellt använts för att framställa intressanta interstellära konstellationer mer konkret tydligare.

Manipulationsmetoden kan också användas för att framställa ”stökiga” motiv från landskap till mode.

Lessing definierar ordet fri som antitesen till flykt.