I den framtidsbild som uppstår, inte beroende på Partipolitiska Visioner om en Kosmopolitisk Värld för Alla och Envar återstår inget Lebenraum för Spontana Infall, Oplanerad Livslust, eller Retroaktiv Tid till Rekreativ Bara Vara i Medveten Närvaro Nära Dig.

Det är mycket förbryllande hur Beslutsfattare Världen över inte kan Framställa och iscensätta en tillräckligt Trovärdig Vision men Främsta inriktning på Medmänniskor Medborgares Behov av Återhämtning och Välbehövlig vila.

Det Speedade Amfetaminsamhället börjar ta ut sin Rätt.

Människor som inser att de redan före trettio års ålder gör att för att vinna ett Dött lopp Önskar inget hellre än att Undvika den Exponentiellt Ökade Mängden av Nära Döden Upplevelser ute IRL, utanför Spelvärldens Matrix Tillvaro.

Makthavare och Beslutsfattare som inte har fattat detta nya Fenomen lever kvar i en Föreställningsvärld direkt hämtad från Feodaltidens Brukssamhälle.

Nu är det kanske lite fel att bara rikta vagt formulerade anklagelser mot Administrativa handläggare då det gäller för Röstande Medborgare att hellre Rösta med Fötterna, än, vilken gång i Ordningen förlägga Det Sista Hoppet till Etablissemangets Inlärda Hjälplöshet i Dansen kring Guldkalven då Hela Havet Stormar förstärks med Överraskande Plötsligt Oväntad Tsunamivåg.

Det Sista Hoppet består av flera Delmoment:

Upplevelse av Fysisk Utmattning och Psykisk Initiativlöshet.

Inte helt Sällan uppstår redan här tillfällig Amnesi angående Vidareutbildning i Andliga Iscensättningar med Fokus på Privata och Personliga Visioner, upphör med Walk Over i Dött lopp.

Som Harari skriver i Sapiens:

”Naturen tillåter. Kulturen förbjuder.”

Futuristiska Högteknologiska Planeringsivrare styrs fortfarande av Hur En Förbifart ska fungera Livströstande för Speedade Piller-trillare på väg mot Okända Målbilder.

Varför över huvud taget anstränga sig, när det finns en Genväg som går direkt ända fram till Slutstationen Dödens Väntrum.

Förbifart Livet.

Postindustrialistiska Idylliserande Saltkråkan-förblindade Neoluddister förespråkar Bruket av Orvet, men, i smyg, de tror att ingen ser, hellre använder Gräsklipparroboten i nära Anslutning till Smarta Husets Exekutivprogram.

Kort Sagt, men inte helt oväntat, håller Sapiens på att Försätta sig själv och de Sina i Ohållbart Dagsläge.

Den gordiska knuten kräver ett Alexanderhugg för att Åtskilja Kalla Krigets Terrorbalans med Föredömliga Förintelser efter Fat Boy och Little Man, från en knappast längre Religiös-Politisk Vanföreställning i vilket Gemene Man förväntas Ingå i en Cargokult med Hägrande illusioner bortom Händelsehorisontens Grundvalar om Messianska livbåtar från Noas Ark eller Jakobs Stege i modern form Ekologiskt Hållbar Solcellsdriven Rulltrappa upp till Pärleporten, där de bemöts av en skylt med slarvigt skrivet meddelande:

”Paradiset Stängt till vidare. Underhållsarbete pågår angående Andligt Motiverande Morötter.” I den formuleringen ryms frågan i ett nötskal.

Hur att motivera Medmänskliga Inlärt Hjälplösa Arbetstagare inom Traditionella Industriella Fabriksbyggnader till Fortsatt Kollektiv Upplevelse av Gemensam Målsättning med Fokusering på Heltids Sysslolöshet utan Bidragsberoende Existensberättigande?

Proteströrelser upplöses i Demokratins namn.

Droganvändning, legal eller illegal, är enda möjligheten till Komfortabel Eskapism bort från en Bortglömd Tillvaro i Ofrivilligt Utanförskap, bortom allt Förnuft och Vett, men med Sisyfosarbetet som enda alternativ till Belacquas problemformuleringsprivilegium.

Varför gå ta sig genom Skärselden, när Paradiset endast är tillgängligt för dem med VIP-kortet inlagt som DNA i Socialdarwinistiskt Immunförsvar?