Är det rätt att Ge upp?

Är att Ge upp, en moralisk, social eller politisk fråga?

”Åt alla lycka bär”, åt vem då?

Ingen Domedag.

Ingen Domare.

Bara fast i ekorrhjulet.

Inte längre på ekorrens eget ansvar.

När som helst faller ekorrhjulet och vad ska då ekorren göra?

Rörelsen är långt ifrån ny.

Den har funnits sedan Dao de Jing skrevs. Sedan Chuang-tzu skrev sina metaforer om Sköldpaddan i dyn och det obrukbara fula gamla trädet.

Lättja har länge ansetts vara en dödssynd.

Är Lycka Livets Mening?

Vad är lycka?

Totalt Hedonistiskt Paradis?

Inner peace.

Inre frid.

Inre stillhet.

Att vila i nuet.

Cynikern Diogenes.

Epictetes och Stoas Apathia.

Laglydnad ger frihet!!!

Inlärd Hjälplöshet.

Andlig fattigdom.

Endast fantasilösheten sätter gränserna.

Apatiska Flyktingbarn.

Neoluddister ute i Glesbygdens Tassemarker.

Annons