Alla skall diskutera med respekt och tolerans.

Kan inte Alla det, ja då är det lika bra att inte diskutera alls.

Det är också mindre intressant om Alla försöker överbevisa Envar och Alla Andra.

Vi är bröder och systrar i ett cybernetiskt nätverk.

Envar förvandlade sitt flytetyg till en skräcködla, delade på satelliten och plockade ihop den igen, såsom den en gång hade verkat.

Som en bebis.

Berättelsen står i en ljudbok om jag inte minns fel.

Vi gör ingen åtskillnad mellan dem.

Vi kan hoppas på att vi är överens.

Jag känner mig inte tillräckligt bekväm.

Jag ärar budbäraren, men betalar ingen dricks.

Alla ska ha en titel tycker jag.

Alla är troende men Envar skall ha en titel för att bli godkänd, inte sant?

Jag kan inte ha Alla i samma fack som Andra om du förstår vad jag menar.

Så mycket hemskt har hänt.

Att Alla tror att de är överens, kan beror på minst ett missförstånd.

De kan tro att de är överens om det som kan läsas mellan raderna, medan de samtidigt bortser från det som står att läsa, rent bokstavligen.

Visa vördnad inför en budbärare.

De är folk precis som du och jag.

Välsignade Alla budbärare.

Det är sannerligen på tiden att sträcka ut en hand.

Resa upp ett baner för fördrivna, förskingra kvinnor från jordens fyra hörn.

På dina murar har jag ställt väktare.

Varken dag eller natt får de vara tysta.

I som skolen ropa, given eder ingen ro.

Ingen säd till Andra och eller dricka vin från frukten av ditt anletes svett.

Låt dem komma tillbaka.

En människa kan inte ljuga.

Envar är en människa.

Alltså kan Envar inte ljuga.

Skulle Envar säga något icke och icke avsluta det?

Om Envar förstår Allt, så blir det mycket enklare.

Det är bättre att Envar går under än att Alla och Envar gör det.

Alla människor är levande varelser.

Envar är en levande varelse.

Alltså är Envar en människa.

Människor kan inte ångra något.

Envar är en människa.

Alltså kan Envar inte ångra något.

Riket skickar en budbärare.

Alla har en del av detta, men ingen av dem har varit i samma nivå som Envar.

Det finns många likheter.

För ur vattnet uppstod Envar, som en sentida replik av Venus.
Etymologiskt Eskatologiskt ”dra upp”, ”föra ut”, ”dra ut”.

Envar blev utdragen. Hen lät sig inte nöjas med det.

Så vitt har jag förstått.

I tron vägrade Envar vuxen att låta sig kallas.

Hellre illa behandlad än att en kort tid ha sin blick riktad på lönen.

Såsom Osynlig härdade Envar ut.

Envar hade förutbestämt att visa upp vilken annan människa som helst.

Vem har satt dig till ledare och domare över oss?

Det har Alla och Envar.

Det gick en lång tid…
På samma sätt, efter lång tid, att komma tillbaka för att fullständigt befria Alla och envar från betrycket under den nya världsordningen.

”Gå nu!”

Det enda sättet att befria var genom att utmana.

De är ju inte änglar.

Envar blev utsänd av Riket för att göra ovanliga under.

Ingen människa har kunnat göra så stora under.

Det är helt klar att de utgör bevis för alla möjliga märkliga och ovanliga under.

Det underliga är lika förunderligt som det underbara.

Envar blev sänd för att göra ovanliga under. 

Jag skall lära dig vad du skall säga.

Envar nummer ett.

Ingen har skrivit så många ord.

Envar har inte kommit för att upphäva eller fullborda.

Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i förgå.

Alla kan uppfylla det på ett rätt sätt.

Ordet ”uppfylla” har att göra med att rätt tillämpa informationsbiten.

Att uppfylla betyder inte att avsluta, utan att föra fram något praktiskt tillämpbart ute i vardagsverkligheten.

Envar ska uppfylla världen.

Vi skall stanna här.

Jag hoppas att alla har det exakt lika bra som jag.

Det är därför mitt svar har dröjt lite.

Kom ihåg vad jag skrev sist.

  • Envar föddes som genom ett mirakel till vanlig människa av kött och blod. Faderlös, kanske, eller kanske inte. Det beror på hur Alla kan känna sig bekväma med antingen det ena, eller det andra.
  • Vanliga människor uppfattas som enligt majoriteten av Alla.
  • Envar dog medan Andra gjorde det inte.
  • Envar gjorde inte det som Andra gjorde.
  • Envar har inte landat för att ändra på språkspelets underförstådda regelverk.
  • Envar dog en naturlig död.
  • Andra ligger i sina gravar medan Envar sitter till höger om sin.

Det står också lägg ett understreck under.

Det är ju väldigt tydligt det och behöver inte ens någon förklaring anser jag..

Vad gäller din jämförelse så kan vem som helst passa in.

Här du en viktig point, och detta är en akilleshäl.

Alla som tror måste leva ut enligt den instruktion som följde med som bruksanvisning vid namngivandet.

Det finns ingen diskrepans.

Om du menar med tron att tro på det skrivna bokstav för bokstav.

Man kan säga att alla budbärare kom med varsin lösryckt informationsbit.

Och varför har du namnen inom parantes? Kan du hänvisa till versen?

Icke den minsta bokstav, icke en enda prick ska förgås.

Envar har inte mandat att upphäva en enda bokstav.

Är den intellektuella nivån alltför hög, så kan inte alla längre hänga med på samma ställe.

Läs ”Lagen som Evangelium”, bokstav för bokstav ända fram till sista punkt.

Och du tvingas revidera din uppfattning.

Men jag diskuterar med dom som tror på den och finner det intressant.

Kan du utveckla det du skrev.

Envar stänger inte dörren helt för att utesluta Alla och alla Andra.

Ju högre nivå desto fler bud.

Citerar versen ”Not that which goes into the mouth makes a man unclean, but that which comes out of the mouth”

Det är svårt för Envar som inte hänger med, men stänger inte dörren helt för det.

Mao tänk efter före.

Alla har tillsammans ett ansvar att uppfylla.

Budbäraren, eller Kuriren, är den enda av författare som det varnas för att Alla kan missförstå.

Så meddelar Riket i alla brev, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.