Nu Vänder Vi Blad i Sverige på Tiden.

Typ Marschfötter och Skurknän är inte längre så Hypade som Under Maximipunktens Solens Zenit på Det var Bättre Förr-nostalgi Vågen i Idylliens Utopiska Upplysta Fältslag.

Att Lära sig Krypa är betydligt lättare än att Gå på Marken Under Livstiden i Traditionell Kinhin.

Den Tysta Majoriteten av Dansanta ute i Blåljus Tystnadskultur Förvandlar vart År med Ultimatumet att Åtminstone Nästkommande varv runt Helios Före Självdeklarationen, undvika Utslitande Arbetsförhållanden, Typ Burn Out I Corona-tidens Hemliga Tjänst under Solariet där så gott som allt av Verklighetsförankrade Evidensbaserade Självupplevelser, Typ Ovanligt Malignt Melanom, genast Omedelbart utan Minsta Antydan till Förvaltningsunderlag med högsta intentionen förlagd till Kontinuitet, Livsföraktande Faktaresistenta Förklaringsmodeller, varken är utrustade med Hypotetisk Plan B, eller Tankesmedjans Viljeansträngning till Utanförskapets Utanför-Boxen-Tillämpande av Tidigare Empiriska Erfarenheter och Pragmatiska Förhållningsorder, typ Arbetsbeskrivningen i överensstämmelse med Florence Nightingale’s Egenhändigt Nedtecknade: ”Anteckningar från ett Mörkerlagt Antimateriellt Slukhål”, typ Självdestruktivt Beteende med Subkulturella Diagnoser som Självvalt Riskbeteende, Predestinerad Dödslängtan, Avtalsenlig Naturlig Avgång vid Tillfälle efter Hantering av Tärande Retroaktiva Löften om Ved från Gröna skogar samt Guldlänkar direkt från Catwalkens Avigsidor, typ Ohälsosamma Hälsporrar på Oanständiga Hetsporrar.

För att lära sig Uthärda Apostlahästarnas sista Ekologiska Fotavtryck före den Ödesmättade Nedfärden i Falu koppargruva, där fler Mörksuggor håller till än i Wutans Batman-odlingar, behöver Vederbörande Blåljus kreativt Visualisera Hur att Sätta den ena Foten framför den Andra och därmed Inleda Första Förutsättande Avsteget ut till i förväg oplanerad Tiotusenmilafärd.

Tidigare Föredömliga Marschkängor är numera på den Svarta Skomarknaden ersatta med Bättre och mer Fotriktiga Beklädnader, hellre än gärna med utförligt Utstansade Fem tår på Varje Sko.

Konsten är att Nedsätta Framfötterna före Hälsenans Underlag.

Blåljusen i Knäkrypande Lägesförhållande Föreställa sig, i Tredje person Singularis, vilken Fördel det kan Vara och Förbli om Framfoten Belastar Vaden mer än Hälen belastat Knäet.

Konsten, som alla insatta i Vetenskapen Homo sapiens sapiens Ergonomiska Rörelser, i överenstämmelse med Muybridges filmklipp från Uppsåtligt spända trådar som om den Otippade Vinnaren, spränger genom Ljudvallen, kommer var Varseblivning för sig i en tidig förlaga till Bildprojektorns Karusell, försatt i Automatisk Frammatning typ 32 Snäpp i Sekunden, Framkalla en Förespegling av Gamle Svartens Sista Krumsprång före Falukorvsfabrikens Remix Icke Infriade löften om till Arkadiska Himmelska Ängderna.

De av Blåljus som själva vill bilda sig en Preliminär Uppfattning som Kontrafaktisk Verklighetsanpassad Framtidsvision kan besöka typ Högteknologiska Museet intill Folke Bernadottes Bro, där vem som så önskar kan betrakta Homo Ludens på Vattenskotrar som med omtanke om växterna utmed kanalens strandkanter kör så att Edan dunstar som Regnbågen över landet Oz.

För de mindre Bokstavstroende och mer Handlingsinriktade kan Tumregeln bandagerat med Rättesnöre sålunda lyda: ”Vederbörande Målsägare med Framtid i blickfånget, bör i Kontemplation begrunda den Ergonomiska riktigheten i påståendet att den som Rör sig Framåt även framöver kommer vara utrustad med Ändalykten bak.”

Nu levande Florence Nightingale-anhängare Kan själva med Högsta tillgång till Egna Föreställningar om Anatomiskt Fördelaktiga Behag, Dekolleterade Parens, eller mer Negativa Korpulenta komplexa konvexa Parenteser.

Andra regeln lyder:

”Vederbörande Målsägare som Står Med Båda Fötterna på Marken, kommer som regel, åtminstone inte biologisk-genetiskt-fysiskt-materiellt, Ingenstans”

I Vår Egen Högst Spatiala Tidsrymd Finns det Oerhört Många fler inom den Nedtystade Majoriteten Utanför Etablissemangets Innersta Krets som Associativt, i betydelsen Idiomatiska Indifferensen mellan Lexem vanligtvis Förekommande i Plural Obestämd form, Lexer, Som både, Samtidigt Simultant, kan Associeras till ”Läxor”, eller ”Laxativ”.

(Just därför kan den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren förlägga Orsakssammanhanget till någon form av Svart Pedagogisk Uppsträckning i vilket Bakläxor, Lavemang och andra Retro Entrometoder än i Vårt Tredje Millenium av Medveten Frånvaro utan Giltig Anledning, fram till Dagens Samtidsläge, har ansetts på en gång Otidsenliga och Tillrättalagda Eftersatta Vidskepligheter.)

Gång till Annat ställe kan Upplevas som både Traditionsenlig Marsch på Stället, gärna med Tillämpningar av Rektala Knipövningar samt Orala Galvaniserade Tandställningar.

Efter Lättat Tryck på Rätta Stället kan Solar Plexus erhålla Just en sådan Inandningsövning som ingår i Utövandet av Rätt Magstödshållning.

På så vis kan Utomstående Obehörig också lära sig en Bakläxa om hur Kroppen mittlinje från Hålfoten lodrätt upp genom Mellangården och ända upp till Huvudskålen som om en Lös Tråd var fästad likt Pinocchios Iscensättning före Sista Utfärden för Skriande Åsnor på Ohälsosam tur till Hedonistiskt Luna Park-plagiat med enda Syfte att erhålla Trafficking-erbjudanden till Instängslade Campingläger, typ Närliggande Goethes Lotte Lenya i Wiemar.

Samma föreställning kan också utföras med en tung bok på Fokus av Kraniets balanspunkt. Erbjudandet innehåller också Snedsprång typ Vänstrande, eller Nödutgång på Plankan efter Pinsamt Avslöjande om Otillbörligt uppträdande i Chambre Séparée, typ Isoleringscell under pågående version Delta, i ett Decennium präglat av Alienationens Första rektala Peristaltiska Passage-effekt, typ Majakovskijs Ovädersmoln i Trikåer.