Militanta Defaitister är Åter i Antågande från Vattumannens New Age-rörelse, typ QAnon, med Avsikt att i Berått Saktmod förklara Världens undergång som Slutstationen för Homo Mensura-utvecklingen från Solitärt Encellig Amöba till Ensamstående Isolerad Oberoende Alienerad Solipsist med den Nihilistiskt Urusla Sedvaneutspridningen att Allt är som Förgjort.

Defaitisterna är de Kariesanstungna Draktänder som Utomstående Obehöriga typ Kollektivanslutna till Monoteistisk Förklaring av Världens Tillkomst i Ursprungsmodell, söker Offentliggöra Sakförhållandet mellan Ultravisionära Missgrepp och Diskmaskinsrealistisk Vardagsverklighet på Campingplats utan tillgång till vare sig Fjärrvärme eller Solcellsbatterier i Utvecklingsstadiet Parallellkopplad Meios i Homsan Tofs Sällskap Protozoens sekretessbelagda Hemlighet ligger i nanostrukturen hos Grönslick, typ Earl eller Grace.

Andra Defaitister Förklarar Sakförhållandet såsom antingen Avtalat, Avklarat, Avverkat eller Det är Fullbordat (typ ”Överstökat”).

En Seriöst lagd Professor i nanoteknik med samma förnamn som den Enfödde Sonens Enastående i Partogenes Ensamstående Moder som, även om Snickaren säkert som Amen i Ortodox Guds Hus var en Riktig Doer och Säkerställde Födelseakten i ett helt Alldagligt Stall, Lockade dit Tre Ovanligt Visa Män som, i brist på andra Investeringar av Kapitalplaceringar, hade Smugglat med sig stora mängder Guld, Myrna samt Rökelse, samt ett Efterföljande Familjenamn som dels kan Associeras till Välkänd Båtförbindelse för Nytillkomna Turister, dels den typ av matfisk som Gravida Jungfrur i Havandeskap av Välsignat Tillstånd, avslutas med det Perecska Försvunna E:t, istället för ett A, eller en -ing, ej rekommenderas att inta i avslutande perioden före Uppståndelsen vid Dopfunten.

Grönslicken kan inte, inte ens med bästa välvilja eller förmåga, förklaras såsom Kräsen.

Som elektrolyt används vanligt saltvatten i ett filterpapper.

Batteriet är dessutom lätt att tillverka.

– Det är väldigt, väldigt enkelt. Man kan nästan göra det hemma i köket, sammanfattar den Tystnadskultiverade professorn i nanoteknik hur det ligger till.

Ändå, i sann Sartrisk Anda, kan inte Fotosyntesen föregå Elektrolysen.

Militanta Defaitister i Konfektionstillverkade Camouflagedräkter Framställer Bomba Tzar Ivan som Gudfader till Den Enfödde Fridsfurstens Uppståndelse dagen före Domedagen.

Visst kan Somliga av Gemene Man som fram till rådande Nuläge förhållit sig neutral intill Sekten Obehöriga Utomstående Patriarker som Symboliska Föregångare till Den Andre Johannes, vars Vana att Ropa i Öknen ledde Vederbörande Målsägande fram det Ödesmättade Scenario då Salome, i löfte om Crescendots Peak Experience High Light Heels over Head, Huvudet serverat med vaxbönor eller, under namnet Haricots Vertes, Sju Slöjornas Dansen kring Stången, framstå som mer eller mindre Blåögda framför Föreställning om hur Förklaringsmodellen skulle Avslutas med ett Tillintetgörande Fyrverkeri, med Ackompanjemang Av Georg Friedrich Händel (ej att förväxla med Friedrich Georg Hendel, som är en helt annan person, nämligen Friedrich Georg Hendel, född den 14 december 1874 i Wien, död den 26 juni 1934 i Baden, var en österrikisk entomolog som främst var intresserad av tvåvingar (ej att förväxla med Blåvingar, typ Femininum Tredje person pluralis, Ryska Pionjärer eller Tyska Hitler Mädchen)) suveräna orkestersvit Music for the Royal Fireworks (HWV 351), 1749, som mycket väl skulle kunna kryddas med Starka Inslag av Big Boys och Little Mans Efterträdare, föredrar att i Tysthet, istället för att gråta över Självspilld Mjölkskak med Mockasmak, utforska de Grottbildningar i vilket Jungfru Maria samt Enfödde Sonen uppvaktades av Moder Anna, samt i vissa Motiv, ingick också Förbifarten Johannes innan han blev utnämnd till Döpare i Floden.

Utan att förlägga alltför mycket av Obekväm tid till att förklara vem Anna egentligen ansågs vara, kan tilläggas Anna själv tredje (tyska Anna selbdritt, av selb-, själv, dritt, den tredje) är en trivialt vulgär iscensättning av Jungfru Marias moder Anna (huruvida också Anna Själv var Oskuld då hon Välkomnade den Enfödda Dottern till Vardagsverkligheten, förtäljer inte någon Trovärdig Eskatologisk Historieberättare i Narrativ form), där hon återges med Maria och Jesusbarnet i en gemensam bild. I konsten framställs den heliga familjen med olika Arketypiska-Semiotiska Artefakter. Marias moder Anna förespeglas mer ofta än sällan som en matrona med en sliten bok i halvfransk band, smutsiga hundöron, det vill säga Gamla Testamentet, en korg ”Discontinued Korg microSAMPLER Sampling Keyboard” och en liten vit Cairnterrier hund som de flesta inom kategorin Allmänheten Detektiven känner igen från Black&Whites etikett på buteljen. Jesu moder Maria framställs med Ultraviolett mantel över infraröd klänning med attributen Hundtandslilja, Måns kära och din stjärnekrona begär jag ej. För hög är din sal, din glans för svag, och jordens älskande barn är jag.

Jesusbarnets attribut är en jordglob med longituder och latituder.

Vidare så;

Sankta Anna var enligt det apokryfiskt kufiska Jakobs protozoevangelium bokförd som Marias Biologiska moder. Kejsar Justinianus I byggde ca 550 en kyrka till hennes ära i Konstantinopel. Under Charles Le Magnes oavkortade livstid verkar kulten av Anna ha erövrat Västeuropas Östra Ödebygder i omedelbar närhet till Sibiriens utkanter. Många kyrkor erhöll Annas beskydd. Påven Leo III lät måla Anna och hennes man Joakims sedelärande historia som Föregångare till Graffittikonstnärer som Cy Twombly och Banksy, på väggarna i kyrkan S:t Paolo utanför Rom. I slutet av 1400-talet (lite egendomligt då hon utmärktes som varandes den Enfödde Sonens Moders Mor, men å andra sidan blev ju Noa betydligt och avsevärt äldre än nu levande ålderspensionerade Sjåare och Diversearbetare med eller utan Tjänstepension) blev Anna mycket populär. Humanister som abbot Johannes Trithemius diktade verser till henne. Konrad Celtes riktade ofta sina böner till henne och Eobanus Hessus lyckades med konststycket att ge ut hennes brev till Joakim, retroaktivt anakronistiskt. Mer av Faktaresistent Kuriosa; att hon måste ha varit gift tre gånger eftersom hon var mor till alla tre Mariorna som omtalas i Nya Testamentet. Kulten av Anna var exponentiellt i Tillväxt före Renässansen. Kejsar Max upptogs till exempel 1496 i Annabrödernas sällskap. Martin Luther lovade den 2 juli 1505 att gå i kloster.

Påven Gregorius XIII påbjöd 1584 att det varje år den 26 juli över hela kristenheten skulle hållas en dubbelmässa. Hennes högtidsdag inföll under medeltiden den 9 december. 1425 blev hennes helgondag allmän i danska kyrkor.

Motivet av Anna med dottern Jungfru Maria och Jesus användes ofta av dåtida Kommersiella Artister som Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci och Andrea del Sarto.

Begreppet ”själv tredje” åsyftar en huvudperson som ingår i en grupp vars totala antal nämns. När franska existensfilosofer införde begreppet om ”Den Andre” var tills vidare ”Den Tredje” helt utesluten ur Förenta Alienationerna i Kalla Krigets Tassemarker.