The Clear Text here is not Necessary to Understand ,because of all the Movieclips About The Human Beings Defending Them from Themselves.

Fråga inte Din Personliga Tränare vad Hen kan Göra för Dig, utan vad Du kan göra åt Detta?

Självklart Evidensbaserat i Entropiska Stormar av Desinformativa Splitter, kommer också Du och Någon Närstående Nära Dig, inse Hur Inlärd Hjälplöshet fungerar ute i Diskmaskinsrealismens Nostalgiska Epos, typ Förbundsarken högst upp på Näringskedjans Guldvåg med Välanpassade Humanoider i Just Nu för Ögonblicket Pågående Utvecklingslära med Synnerligen Självdestruktiv Intelligent Design som Introduktion till Ättestupans Bokstavstroende Analfabeter.

Jämfört med en sådan Bomba Tzar, ter sig samtliga massmediala Exploateringar av Subkulturberikande Åtgärdspaket, mer ut som Subliminala Kontextuella Sammanhang ur vilket Plötsliga Serendipiteter uppstår som Spön i fysiskt närvarande med Effektsökerier typ Ryggskott, Nackskott eller mer Permanent Kroniska Skottår.

Gemene Man kan i Eftertankens Kranka Blekhet dra en Kontrafaktisk Tidslinje Direkt Tillbaka från Göbekli Tepe via Big Boy och Little Man till Kollektivboende med Fria Marknadshyror på Elon Musks Iscensättning av Familjen Jetsons Sommarresidens på, den nyss Tillintetgjorda Förintade Ikonen Tellus, Grannplanet Venus Som med Ens Inväntar Motsvarande Förlopp i Avlopp under Venuspassagens Omloppsbana.

Epilogen i Outside the Box Avhandlar Föreställningen om Huruvida Konsumenten i Rymdstationen Biosphere Eternal Life, ska få Näringsberikande Pillersubstitut med Nollvisioner angående Logistiska Förbifarter från Företaget Tellus Elektroniska Livsmedelsbutik till Äldreboendets Avlastningsbrygga.

Vad vore mer demokratiskt Rättvist, än att var och en av Kosmopopulistiska Världsmedborgare samt Laglydiga och Lojala Undersåtar under Solkungens Faktaresistenta Upplysningstider, liksom efter Pfizer 1 och Pfizer 2 och kanske till och med Uppföljaren Pfizer 3, Äger Förpliktelsen att under nu rådande Omständigheter tillhandahålla en Högst Egen Version av Ultramodernt Superrealistisk Sonar Weapon, typ Siouxie Sue och The Banshees samt sådana Saturday Night Specials som Bomba Tzars Offentliggjorda Tronarvingar Evan The Almighty och Ivan Den Förskräcklige.

Det är Inte för Inte som Intet haft en sådan Avgörande Betydelse för Generationer efter Kalla Krigets mest Radioaktiva Dagar.

Att var och en av Envar Gemene Man samt Nära Anhöriga Närstående Biologiskt-Genetiska Randomiserade Modifierade Mutationer av Lättillgänglig Arvsmassa eller Ekologiskt återvinningsbara Fotavtryck ute i Icke Rekommenderade, beroende av Kronisk Avfallshantering i Nära Anslutning till Alltmer Osäkra Vattenreservoarer, Skogsbranduppvärmda Friluftsområden där Ursprungsbefolkningen ute i Ödebygden hoppas på Snart Översköljande Översvämningar med Källhänvisningar till Tsunamivågor efter Kärnvapensprängningar i Marianergravens Springa mellan minst två Kontinentalsocklar ute i Nordsjöns Omsjungna Nostalgiska svängningar.

Den Sedan Upplysningstiden Alienerade Medborgaren i Isoleringscellens Öppna Nätverk kan numera uppleva betydligt mer Säkerställd Trygghet med en Osäkrad Personbunden Version av Bomba Tzar i Upplagan för Högsta Felande Svagaste Länken i Näringskedjan, Önsketänkande angående den Egna Klanens Familjeliknande Förhållningsregler innanför Lägsta Levnadsnivå bakom bombsäker Brandvägg.

Oron är i Exponentiellt Tilltagande Växande då Ansvarsbefriade Ökenfäder dels lyser med sin Frånvaro i Närliggande Hemvist, dels inte Vilar på Hanen inför Stafettpinnens Logistiska Företräde vidare till Tronföljdens Kronarvinge.

Ingen nu livs levande Gudfader vill väl gå till Historien som Flockimmunitetens Allra Sista Kulturberikande Narrativa Berättare?

Men visst, som Guds Avbild och Den Mest Intelligenta av Kreatur i Universum mellan Big Bang och Black Hole in One, så varför inte Utropa sig som den Slutgiltiga Segraren över Allt, Alla och Envar?

Annons