Rent Hypotetiskt står inget Nätdroll i Farstun och Bankar på Dörren.

Drollen kommer i första hand från Högfeldts penna, men de kunde lika väl ha uppstått på Bauers Ark bland Norelius Tomtar och Troll.

Trollen i först och främst en Kreativt Visuell Kvarglömd Effekt efter Trollmor i Affektion då Trollungarna totalvägrar att låta sig Hängas upp i Svansarna.

Det är som alltid 1%-regeln som gäller uppför Trapporna till Pärleporten.

Liksom I Olrogs Omkväde spelar Bergakungen på Trolltrumman som Varslande Varningssignal till samtliga inom Trollstorfamiljen att Wont Kristet Blod är i antågande, men att det går i Saktmod eftersom Blod flyter långsammare än genom Vattenkraftverkens generatorer med Utsikten över Laxtrapporna där Den Glada Laxen leker Vildrommen ur Mjölkens Sädesledare och Utlovar till Laxmor att, inom sinom tid ömsa laxskinnet skräddarsytt av Fjällhöga Nordliga Farbror Frost och Kung Bore.

Folkliga Sedvänjor har förekommit sedan Urminnes Tider, innan Eldkvarn Brann av och Stadshuset trängde in på Ground Zero’s Råmärkta Utmärkta Grundläggande Desinformationsbitar.

Det har sedan WW2:s Inträde på Öppna Världsmarknaden Uppstått Demagogiska Tungomålstalande Demoner med Främsta Sakförhållanden att Provocera Olle i Grind och Matz i Skolan till Fundamentalistiska Desperata Separata Disparata Diametralt Oppositionella i enheter med Försåtliga Avsikter att Utsätta Menlösa barn för Högt Flygande Skärmdumpningar i Affekt Kvarglömda Återkommande Påstötningar Välutrustade med Intentionaliteten kvarglömda Effekter härstammande från Bokstavligt talat Extatiska Lämmeltåg helt Fokuserade på Händelsehorisontens Interaktiva Anschluss ur Medveten Närvaro och in i Aromatiskt Lättflyktiga Eskapistiska Dagdrömmar i Triangulariseringen Centralperspektivets Zenit, Nadir samt direkt hämtade Genetiska DNA-kedjor med Lösa Förbindelser till Brännhett Tillintetgörande Förintande Ingenstans i Euklides Elementariska Punktering (jämför med ”kommatering”).

Såsom Kreativ Associativ Steganografiskt Vidimerad Ordkonstmakare kan Varje Nyss inköpt Förbruksartikel redan före Första Användningstillfället omformas i Överensstämmelse med Egenmäktigt, Egensinnigt Fnille & Fmak.

Förutan Vare sig Utsträckning i Tiden Eller Rummet från Kopparmattes Välsmorda Riskvast med Nio Kattsvansar i luften, eller Zwarte Piets tros ha Uppstått i Nederländernas Tyst Majoritets Närsynt Kortsiktiga Insyn från Mur till Vall.

Alice i Underlandet går Underground till Dorothys Pålitliga Partners Downunder via en Nedlagd av Språkspeliologisk Expertis Outforskad Merlinsk Kristallgrotta, Mullvadstunnel från Nederländerna till Elon Musks Landet Utopia.

Utan vidare anspråk till Hänvisningar till Nu Livs Levande Astronauter, typ Sorgligt Bortgångna Lajka, bör Sakkunniga Autodidakta Psykonauter med Tillfälliga Brister i utbytet av Ersättliga Informationsbitar, bilda sig en Fördomsfull Uppfattning om vad som händer i en Tidskapsel då Driftslivet tränger på, gör sig hörd och endast en attrapp, typ Android i Byrålådan eller motsvarande Fatal Bulvan i Evas Dräkt erhåller inträde utan avgift till Resenärens Visioner om Hägrande Flygvärdinnor i Seraljens Ensidiga Salong, erhåller Allrahögstainstans det Enastående tillfället att förklara hur Teleporteringen mellan MILF-skepp och Cybernetisk Entreprenör i Tomrummets vänthall, kan ha en avgörande Inverkan på Pilgrimernas Sång i Gång utan Lyrik.

Relaterade Tunnlar Uppstår Naturligt genom Peristaltiska Rörelser i vilka Semiotiska Oläkbara Bensår kan uppstå Oöverlagda i Direktanslutning till Dålig Cirkulation på Gemene Mans Allmänna anspelningar på Kronisk Agorafobi och Francis Bacons Idola fori, torgets idol, de fördomar som kommer från den mänskliga samvaron, särskilt genom språkets makt över tanken.

Språkförbistringens skenäktenskap med Fysiska Sanningssökerier kommer först Upphöra för All Framtid då när i vilka Kosmopolitiska Problemformulerare Önskar tillhandahålla till var och en inom kategorin Sannolikt Levande Varelse en icke Närmare Obestämt Avgörande Självupplevt Utträde ur Fantasiberikande Ekivoka Lösningsorienterade, Förbindliga Korsetter där fler än Robert Johnson, men med andra Förutsättningar och Tillkortakommanden, Sökt kontakt med Subkulturberikande Flugornas Herre och ständigt Fallande Sönder i Depraverat samt Degenererat förfall, Ängel.

Kan implicerar inte Bör, lika lite som Bör implicerar Ska.

Det ena Associativ Steganografisk Ordkonstmakare Gör, medan allt annat Förfar.

Det finns definitivt en Avgörande Semiotiskt Uppenbar Skillnad mellan Skick och Fason.

Vad vore Gott och Ont, annat än något att Ta För Givet i Uppstigandet från Vulgärt Vänligt Inställd Opportunist, till Högre Anspråk på Ovidkommande Sanningars Uppenbara Tillintetgörande, typ Någon Obestämd form av Jacques.

Gott jämförs minst lika ofta med Vitt, som Ont med Svart.

Just därför är det bra att dra sig minnes hur CMYG inverkat på Digitaliseringens Bildbehandling av Diskmaskinsrealistiska Förehavanden utan vidare Äktenskapsliknande Relationer mellan Fördömd Svartrock och Arsenikvit Oskuld.

Nättroll i Dark Net tillhandahåller Varor som Carfentanil och Tjänster som Självuppfyllande Profetior, typ Förföriskt Önsketänkande på Annat ställe, som i mycket påminner om Svarta Börsens marknadsandelar i Vit Slavhandel från De Gyllene Tider som automatiskt brukar ingå i numera Posteffektiva sökerier i Utrymmen för Kvarglömda Effekter i ett Förvaringsskåp med det numera Oförutsedda predikamentet angående Otidsenliga världen är brutal bättre förr med frihet och moral och därmed är Ovan nämnda av Egen förskyllan Dömd till Självspillan typ Den Stora Flodens utflöde efter Ararat.

I Allrahögstainstans Allseende ögon blev världen mer och mer Obekvämt förvärvad och full av Underhållningsvåld Nära Dig

Allrahögstainstans såg hur Alla och Envar av Representanter för det Naturliga Urvalet i Kreativ Genetisk Design Fördrev Självaste Moder Jord bort från på Atlas Axlar 3D-utskriven Tellus efter 5G angivet i skalan MACH.

Även om Självaste Begravningsentreprenören Mässade om Härlig är Jorden, så kunde inte de Närvarande av Nu Levande Högteknologiska Världsförbättrare annat än fördärva den Okyssta Jorden i ett Föredömligt Fördömt Fördärvat Liv i Folklivsforskares och Släktforskares Förutsagor om en Levande Planet i Dödens Väntrum vid Livets Slutskede framför Porten med Sekretessbelagd Chifferkod till Dårarnas Paradis.

Fördärvad var jorden.

Fördärvad var hela Människosläktet och hur skulle Allrahögstainstans förklara sitt Välplanerade Flödesschema, typ en Tsunamis Plötsligt Försåtliga Ankomst till Amsterdam fördärvad, annat än att Anklaga Homo sapiens sapiens för Landsförräderi, Bruk av Olyckstillbud utan i Förväg formulerad Artikel angående Konkret i Fysisk, Psykisk samt Andlig Bemärkelse Tillgängligt Våldskapital som förekommit efter sändningen av Saturday Night Live, med en kollektivansluten lättanvändbar Saturday Night Special.

Allrahögstainstans Första Förmaning angav hur var och en av Pace Maker-utrustade Reservdelsmänniskor, typ Androider tillverkade av Pierre Jacquet Droz och Henri Louis Jacquet Droz, far och son, tillverkade 1777 automater, föreställande pojkar, som skrev sammanhängande meningar och ritade landskap.

Dessa utförde alla erforderliga handgrepp, doppade pennan i bläckhornet, skakade av det överflödiga bläcket, riktade vid varje nytt ord ögonen på skriften o.s.v. Wolfgang von Kempelens berömda automatiska schackspelare (något liknande dem som Robertson Davies och Paul Auster, var och en för sig, omformulerat till skönlitterär verklighetsframställning), vilken spelade med de närvarande, var ingen verklig automat, utan dolde inom sig en människa, som utförde spelet, även om man aldrig fick reda på, var denna var placerad. Figurens rörelser var emellertid så naturliga, att det ovillkorligt föreföll åskådaren, som om han spelade. Hemligheten bakom “The Turk” blev bevarad i hela 80 år, Världens Frälsare Colt Peace Makern.

Med Allrahögstainstans som Ideal, Idol och Kreativ Visualiserad Världsförbättrare, kunde Noak (eller Noa, ej att förväxla med Noa-Noa, uppfylla Förbundet Arken med framtida Varsel om hur Little Man och Big Boy, i alla avseenden, betydligt bättre Resultat angående Utförd Förintelse än Allrahögstainstans Oavslutade Sensmoralistiska Tafatta Misslyckande med en Flodvåg som inte ens kunde mäta sig med den Vattenmassa som långt senare skulle skölja över Khaolaks Paris Hilton Hotellanläggningar.

Bokstavstroende Neoluddister vill, i stränga ordalag, nedskriva Skuldbördan som Allrahögstainstans förklarat sig som Skyldig intill.

Att Allrahögstainstans verkligen lidit i sitt anletes svett för att framkalla detta Katastrofområde ansågs inte Tillräckligt Nog för att också i Fortsättningen efter Kalla krigets mest Intensiva Hetaste Dagar med hänvisning till Historikern Arthur M. Schlesinger, Jr. kanske mest känd för att ha kallat Kubakrisen för ”det farligaste ögonblicket i mänsklighetens historia”. Robert McNamara har i efterhand sagt att det huvudsakligen var tur som förhindrade att Kubakrisen slutade med ett kärnvapenkrig.

Allrahögstainstans varskodde Noa om sitt Enhälliga samt Oåterkalleliga Beslut:

”Jag har beslutat mig för att utplåna hela människosläktet, för på grund av människan är jorden fylld av våld. Jag ska utplåna både henne och jorden. 

Bygg en ark av goferträ (säkert också det utrotningshotat eller redan omvandlat till ej återvinningsbar aska), gör olika rum i arken med syften som Lyxrestaurang, Sky bar, kungliga eftersviter efter Alexandras, typ Kopparslagare, Lusthus med Nära döden-upplevelser på Ena sidan och ett Annat ställe på den andra.

Täta den med jordbeck (finns säkert betydligt bättre och säkrare, men kanske inte så miljövänligt ekologiskt återvinningsbara) både invändigt och utvändigt. 

Gör den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. 

Gör också ett tak med en halv meters resning, sätt en dörr på sidan och gör ett nedre däck, ett mellandäck och ett övre däck.”

(Allrahögstainstans starkaste sida har aldrig bestått av aritmetiska heltal angående Tiden och Rummet före Euklides Elementa).

Vidare:

”Allrahögstainstans i Tredje person singularis ska låta en översvämning täcka jorden och förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Allting på jorden kommer att gå under.

Vidare, i Förespeglande om Dystopisk Framtidsvision:

”Men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur. Ta ett par av varje djurart, en hane och en hona, med dig i arken för att hålla dem vid liv med dig. Ett par av varje art av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur ska komma till dig för att överleva. Samla också ihop all slags mat som ni och dessa kan äta.”

(Med största sannolikhet utrotningshotade, om alls i Striktas och Strängast antropocentrisk betydelse, existensberättigade).

Noa gjorde allt precis som Allrahögstainstans, (inte helt olik en viss Gudfader med efternamnet Corleone, visserligen fiktiv, men ändå gällande som med sanningen överensstämmande med peson som i det här sammanhanget, önskar förbli anonym) hade anbefallt, i sann Wittgensteinsk Anda:

” – Det är det som du inte har förverkligat, som Eftervärlden kommer att Uppskatta allra mest.”

Allrahögstainstans Nedtystade Anspråk på Bleksiktigt Vit Slavhandel Anger till Nytillkomna Observatörer och Voyeurer huruvida Blekansiktenas Hemmaflickors Sinnliga Behag Utropade av en Välproportionerlig Välutrustad Välvilligt Inställd Tiljans Talanger med Grundlöst Högstämt Yttrande uti Röstomfångets Solarplexus mellangärdet från Magstödet och ända ut till Magkänslans Konvulsioner i Återkommande Repetitiva Sammandrag där Krystad Humor lägger Lågstämda Förväntningar.

Huruvida Vitt Hull äger Företräde framför Rödvinsvänsterns Sista Hoppet-uppgivelser om Hur den mer Transparenta, Proteinberikade Muskelmassan icke är så Cancerogent som Karmosinröda Sju Insegel i Vilket Salome som Kreativt Visualiserad Steganografiskt lagd Förebild visar betydligt mer hud i Semipermeabelt Sammanvävda Sju Sjuka Sjömäns Nätundertröjor, än en Tusensägande Illusionistisk Föreställning tryckt med SMYK, Högst Prominenta Exploatörer, Maniska Samlare av Yttre Företräden på Fasta Kroppar, Kollektivanslutna Kollaboratörer För det Unika Tillfället uppklädda i Joachims Fotsida Särk.

Stalkande Hoardare vars främsta kännetecken kan ingå i De Yttre och Inre Kännetecken:

1. Du slänger aldrig saker oavsett om de är sönder eller du inte använder dem.
 

2. Ditt hem är fullt av Objektifierade Artefakter, typ Odalisker som inte har någon Freudiansk Divan eller Delikat Kanapé att ligga på och därför ligger lite var som helst.
 

3. Du lägger alltid saker på hög och Prokrastinerar Längre än Sista Dagens Sista suck efter Nära Döden-upplevelsens utlevelse på ett lutande plan.
 

4. Du tar alltid Tillbud angående Artiklar utan materiell eller immateriell ersättning för givna, Men även om Återvinningscentralens Generaldirektör i egen Hög Person slår en signal, vägrar du att Besvara Tillmötesgåendet med Tillbörlig Respekt.
 

5. Du sparar alltid på nostalgiska, retro, vintage ready-made-objekt för vem vet om ifall både Du och Solen kan stiga upp i morgonens guldskimrande Gryningsljus.
 

6. Du köper alltid massa raljanta attiraljer, som iscensättande Fryst Föreställningen om Enleveringen ur Seraljen i Originellt Oljetryck, med Originalkopia av Icke undertecknat Äkthetsbevis in Blanco.
 

7. Du har lådor med saker antingen Förför eller Förföljer Dig över varje Ekologiskt Predestinerat Fotavtryck Du lämnat bakom Hälarna.
 

8. Du köper alltid flera av samma sak i Förhoppning om att Försäkringsbolaget alltid kan Förklara någon av dem som Borttappade och Ersättningsbara.
 

9. Du måste handla vid Varje Tillfälle av Upplevd Medveten Närvaro.
 

10. Du har barocka Stilmöbler med Lejongap och tillhörande Kärringtandproteser.

Det finns Inga Absurda Kläder, Bara Absurt Designade Väder.

Det är de Fotspår som Gemene Man inte längre lämnar bakom sig, som kommer att etiketteras som Orörd och Obruten Markförbindelse, typ Ute på Golvet, Blek liten Blåögd Lucille, som Trafficking-Objekt inträdd i Tjänsten, utan vare sig Pass eller konkretiserat Existensberättigande annat än som Flexibel Servicestation med Specialiteten Jungfrukällans Extra Virgin Massage Oil.

Annons