POP idag är inget annat är ren och skär nostalgi. Andy Warhol är fullt jämförbar med ”Vi på Saltkråkan”.

Bara för att det FUNKADE då, betyder inte det att det kommer ha samma genomslag i morgon bitti.

KONST är Att, i KULTURBERIKANDE SYFTE, avstå från Faktaresistenta Åsiktsbildningar som kan ge fördröjande återklanger från DET VAR BÄTTRE FÖRR-tider.

Varför kan den Språkförbistrade Gemene Jämställda Hen Uppleva Det Ska Va’ Gamla Låtar, som om de vore SENASTE NYTT?

KÄNNETECKNET FÖR ALLT NYSKAPANDE är att det UPPLEVS som OBEKVÄMT.

Ungefär som att släppa in en Utrotningshotad Elefant med avsågade Elfenben rakt in i Malou von Sivers program ”Malou efter 10”.

Konst Förklarar inget.

Konst tolkar inget.

Konst bryr sig inte.

Konst är allt annat än Känsloladdat. Konst är som Michael Corleone.

Konst är som Tarzan.

Konst är som DEEP BEAT och STORROR.

KONST ÅTERUPPVÄCKER INTE FRÅN DET DÖDA.

Konst tillhör inte.

Konst representerar inte.

Konst upplöstes av DADA.

POP kulturberikades av REKLAM.

REKLAM är ALLA KONSTERS KALLPRESSADE JUNGFRUOLJA.

Konst bör vara Barnförbjudet.

Konst kan allvarligt Skada Kommande Generationers än så länge icke Avslöjade Fysiska, Psykiska, Mentala och Andliga Ohälsa.

KONST ÄR OCH FÖRBLIR EN NEGATIV, men inte nihilistisk, DEFINITION.

Många är dem som Önskar Framställa sig och Framstå i det numera tusendelen av femton sekunder i Skärmljuset, som Självauktoriserad Egenmäktig Innehavare av Problemformuleringsprivilegiet, men de som i den Virtuella Digitaliserade Versionen av med Sanningen Överensstämmande Husmodersgymnastik i Storformat, där ”Knip” mer ofta än vanligt förekommande, översätts till Förutsägbar ”KNIP TILL-RÖRELSEN” har för länge sedan redan insett det Faktaresistenta Kontrafaktiska Förhållandet:

”Konsten blir inte som den VAR. Konsten ligger inte Förutstakade i Fädrens Ekologiska Skidspår.

POST-POP, RETRO-POP och Vidlyftiga jämförelser mellan Johann Sebastian Bach och The Beatles, är som att jämföra ADDERALL med CARFENTANIL.

Varje Tid har sin konst.

Varje konst har sin Drog.

Varje Tid har sin Drog.

Först fanns det Ett Organiskt Hjärta.

Ur det uppstod ett Symboliskt Konkretiserat Hjärta.

Förkammargemaken och Jungfrukamrarna Stiliserades om och Retuscherades till Oigenkännlighet som liknande en hemgjord Pepparkaksvariant, typ ANNAS.

Ur Hjärta uppstod en Lika Förutsägbar som Vulgärt Patetisk Alienation ur vilket Platons Hermetiska Androgyna Hermafrodit, Särskrevs och därpå Särbehandlades som ett Otäckt Kön och ett Täckt Kön.

Det Tredje Könet, även om det fanns tillgång också till det ute på Öppna Agoran, var lika klätt som oklätt, i Fiskenät och Aska.

Med Skapelsens Tillbakablick till Ragnar Josephsons Konstverkets Födelse (1950) övergår långsamt men säkert ämnet Konsthistoria till Konstvetenskap, men inriktar sig ändå mer på Förflutenhetens kreativt visualiserade Inre och Yttre mer eller mindre romantiserade Storm und Drang-landskap, typ Caspar David Friedrich, än typ Wittgensteins Källkritik angående om Vår Sinnebild för Solkungen och Svavelflickan med Tändstickspojken samt, på ett mer Spirituellt plan, huruvida Solsystemets Ljuskälla också kommer att återuppstå över Händelsehorisontens Förväntanshorisont också i morgon vid Vargtimmen, då Kungens lilla Piga gick ut för att mjölka Rosa vid Höbalen.

Alla Tiders Swingpjattar och Nalensnajdare som än så länge överlevt Osäkra tider av oförutsägbar Corona samt senare permutationer, vet att Alice Swing it Magistern numera är ett Örhänge omformat från Stenkaka till Digital Avlyssningsapparat, typ Spotify.

Var Nyuppstånden Avantgardist inom Subkulturberikande Presskonferenser håller sig av strängt kommersiella Integritetsorsaker inom Tystnadskulturens Högsta Kast innanför de Råmarkerade Begränsningar som redan von Goethe omskrev som Föredömlig Förhållningsregel.

Informationsbiten är i det här rådande sammanhanget med lövsåg utformad så att Demoversionen i dess Högdraget Upphöjda Skick, har föregåtts med Omstrukturerade Steganografiska Permuteringar ett flertal Processhanteringar från Råkallt Spatter, typ Micky Spillane, via Fermenterade Inkubationen, fram till en Väl Ansedd Gourmet som i en synnerligen Simpel och Komfortabelt Rätt Handvändning Anpassar Den Störande Artefakten till En Retro Nostalgisk Vintage-modell i vilket både Tjorven, Pelle och Stina kan finna Omodern Tröst och Förfalskad Trygghet som en Industriromantiskt Tröskverk.

Richard Hamiltons förslag till definition av POP återfanns i följande citat (”Hamilton’s definition of Pop Art from a letter to Alison and Peter Smithson dated 16 January 1957 was and still is: ”Pop Art is: popular, transient, expendable, low-cost, mass-produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, and Big Business”, stressing its everyday, commonplace values. He thus created collages incorporating advertisements from mass-circulation newspapers and magazines.”).

För att utföra en nutida Återuppståndande Reaktivering av själva Bersonska Nuflödets Qi-liknande Energi bör alltså, med hänvisning till Kreatörens Äkthetsbevis ifråga om Affektionsvärdet i Immateriell Intelligent Design, bör den nuvarande levnadsglada hedonistiska utövaren av Förnyelse i Traditionellt Förträngda Posttraumatiska Emotionella Freudianska Drifter och Maslowska Behov, Uppgradera och Uppdatera samma Förklaringsmodell ur Ursprungliga, i betydelsen mer Improviserad impressionistisk impulsiv instinktiv Primitiv 4D-version av samma textmassa utan översättning från ursprungskällan:

”Pop Art is: popular, transient, expendable, low-cost, mass-produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, and Big Business”.

Att undvika den icke så komfortabla, mer ansträngande för Hjärnkontoret i Tankesmedjans Ässja, Processandet inför Futuristiska Stipendieutdelningar, är som att, i en jämförande Parabel, Spänna Öket framför Vagnen och med Buridans Beteendeterapi, låta Springaren dra Enspännaren i motsatt riktning till vad Färdpilen anger.

Med andra, betydligt Mer Ringaktande Ordalag, bör, eller rättare sagt, i Ideologiskt Preventivt Syfte, Ska inte Kulturberikaren i Underjordens Välisolerade Celler av Öppna Nätverk i Anslutning till Digitala VIP-Kretskort, begå samma Misstag som föregående Förlorade Generation genom att än en gång Förutsätta att Tredje Statsmaktens Företräde framför den Första Statsmakten och den Andra Statsmakten ( i vilken ordning som Läsaren/Tydaren nu kan känna sig Synnerligen Bekväm med) istället uppsöka den Fjärde 4D- samt 5G virtuella Cybernetiska Desinformativa Upplysningscentralen som kan Tillhandahålla lika Trovärdiga Informationsbitar som Allen Ginsbergs Containerfynd i Silicon Valley.

Konstverket uppstår ur den Alkemiska Härdsmälta som endast äger Existensberättigande i Omedveten Närvaro av Binära Talserier som likaväl kan härstamma från en faktiskt retro Tongenerator, Utslagen Buchla, Wendy Carlos i intim collaboration med Robert Moog, som Roland TR-808 ((TR av Transistor Rhythm) är en trummaskin producerad av Roland 1980–1983) digitala ljudslingor i DEEP BEAT:s DJ JAYC in The Mix, eller DJ DA CANDY:s Logic Pro X.

Skapelsens Ögonblick finns erövrar Världen via Subliminala Asociala Associativa Kanaler mellan två Separata Särbehandlade Atomdrivna Residents (i Flödesschemats binära talsystem) och/eller Citizens, typ Toyen.

Annons