Allt som Läsaren/Tydaren förr eller senare måste Acceptera är att Faktaresistensen i den Kontra faktiska Upplevelsen av Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet pågår Oavsett om Språkspelet är i Inner Peace eller allra längst ut i Yttersta Rymdens Tomhetskänsla.

Så här kan Vardagsverkligheten Förespeglas i Blänkande Objekt inom Synhåll för dem som kan Se:

Prokrastinera förorättningar
Förfar och Förför på olika sätt
Uppsägning på Uppsägning i lager-på-lager
Stenålderskost som Oblaten och Rödvinet från Carmel
Det måste löna sig att Motstå Ökade Utflöden
Utsätt Frestelserna till Tills-vidare-anställningar
Det är aldrig försent att Skjuta upp
En Sann Opportunist Gillar det Läge som står till hands
Delegera allt möjligt till Ansvarsbefriade Bokstavstroende
Skräck är bara en Övergående Känsla
Paranoid Tankeläsning Ingår i Kontraktet
Gör Det hellre än Gärna Utan
Kulturberika Dig med lämpliga Informationskanapéer
Avsluta Allt innan Det är Påbörjat
Låt Tystnadskulturen tala


MUSASHI erbjuder träning i Oförberedda Nonsensversioner.

Med denna helt okomplicerade Artificiella-Syntetiska Arbetsinsats Utvecklas även Utomstående Obehöriga med Andra Handskontrakt som just Emigrerat till, beroende på Upplevd Könstillhörighet, Mars, Venus eller planeten Janus. Även på Venus kan Marknadshyrorna variera.

Några exempel på detta:

Man måste uppfatta Det Tåg som just passerat och Runnit ut.
Man måste ha ett vitt, brett och högt ordförråd av åsikter och påståenden som Inkluderar Alla och Envar.
Den Enda Slutgiltiga Lösningen lider av Avsaknad i Evidensbaserad Rimlighet.
Man måste använda ”Kluvna-Tungan-tekniken” för att kunna föra Diskursen i Flera av Näringskedjans Felande Länkars Miljöbeskrivningar så samtidigt som möjligt.
Man måste lära sig Utveckling, Inveckling, Påverkan, Pålägg, Handläggningar av Så många Springande Ärenden som För tillfället måste tas för Givna.
Man skall vara Införstådd med Tystnadskulturberikande i tyst Samtycke med en Svensktalande som Tiger.


Man måste Ingenting alls utan allt pågår 24 till 7 och visar sig gärna som Kantianska Tingen-i-Sig såsom de Inom Ramen för Diskmaskinsrealismens Mjukvaroprogram verkligen WYSIWYG i IRL eller VR bortom all Tendensiöst Förnuft.
Man måste lära sig att upptäcka det som inte Finns.
Man måste lära sig konsten med Överdrivet gravallvar och petnoga perfektionistisk noggrannhet.
Man måste lära sig att ödsla tid och krafter på icke betydelsebärande meningslösa åtgärder.


MUSASHI lär oss dessutom att övervinna Motgång på Motgång uppför Ständigt Återkommande Rulltrappor.

Den mest Fruktade Motståndaren har som enda Anledning kommit för Anträffande av Ledigförklarad Pistill.

Rädsla För Kreativt Visualiserad Självdestruktion Leder inom en Snar Framtid inte ens fram till Klockarens Nyckeluppdragna Dörr.

Den Felande Länkens enda handlingskraft finns i Ihärdiga träningar i Outhärdlig Singularitet.

MUSASHI konstaterar att ”man konsumerar det man känner”.

Svaga Felande Länkar ingår i Socialdarwinistisk pedagogik som Läropengar utan Effektiv Ränta. Förvirring Är var och En av Associativ Steganografisk Ordkonstmakare in Spes, mest fruktade Vapen, typ Prerogativa Köbildningar fram till Genusbanker och Postadministrativa Kontor.

Det är framförallt fyra orsaker som leder till Nietzscheansk Kaosforskning i lokalt förankrad Diskhoanläggning:

man är rädd
man tänker
man tvivlar

man erkänner ingenting inte ens för en enbent Gråkråka


Därför lär MUSASHI oss att:

satsa allt och behåll ingenting
Utan Minsta Tvekan Stannar Allt
”Ta allt med Affektivt Värde, som till exempel en stilla hägrande illusion.”

”Självbedrägeri kräver minst 10 000 timmar i Spegelvärlden.”

”Bär allting lätt och flexibelt. Den som skall passera, låt gå.”

”Tung rustning passar bara till psykologiskt förvar.”

”Möt Nuet med Återkommande Attacker.”

”Skapa dig friheten efter dina egna förutsättningar.”

”Se ett problem men absolut inte som ditt problem.”

”Koncentrera dig på illusionens positiva aspekter.”

”Utdela dina hugg i ryggen med den rätta handens baksida.”

”Var medveten om att du kan vinna.”

En av de viktigaste teserna för kampen har förmulerats:

”Konsumera alltid medan Taxfree-shoppen står Öppen.” Redan de gamla kineserna uttryckte unisont med en klar och bestämd röst: MO CHIN CH´U, ”handla omedelbart, men helst på kredit.”