I Traditionen efter vanliga symboler uppstår i Elektroniska, Digitala, Cybernetiska Webbsammanhang ständigt Nya Uttryck för Alienerade Fysiska Kroppar i Kronisk Identitetskris.

Var dag Uppstår Annorlunda Narrativ hur att Begripa Ens Egna högst Egensinniga Oegentligheter.

På den gamla goda tiden räckte Signaturen ”X”, för fler Undersåtar än Allmogen i Gemen Omfattade. Det sägs att ”Arkitekturen är Alla Konsters Moder” men visst måste Klottret, Graffittin och ”Kilroy Was Here” spontant improviserade i Surrealistisk Anda Automatiska Expressioner härstamma Direkt och Oavkortat från Subliminal Kulturberikande Underhållningsfaktor som Antingen Härrör från Kontaktsökande Nomad ute på Vandring över Daggstänkta Berg och mellan Stråtrövarnas Inmutade Arbetsfält och där Denna, Typ ”Vem vill trösta Knyttet”, Inte ens är Medveten om att i Framtida Faktaresistenta Desinformationsbitar i Konkret Form, typ ovan nämnda ”X”, kommer vara så i Överflöd genom Elektroniska Sociala Gemenskaper ute på Nätet, håller även den mest Laglydiga av Bokstavstroende Medborgare som hellre tolkar Lagtexten Bokstavligt än i Andemeningens Innebörd, att Var och En av Citizens och Residents innanför Post-Kalla-Krigets Plagiat av Ogenomträngliga Granitsvarta suggor, som mer än allt önskar Ingå som Outbytbar Del av Någonting Större, Typ Allrahögstainstans Högst upp i Näringskedjan, i vilket, för var dag som går, i Synnerhet De Felande Länkarna också efter Tider av Speedad Rost, Rödaste Rost, Graverande Rost, eller en travesti på ”En Rost är En Rost är en Rost”.

Detta kan synas som själva Andemeningen bakom Associativt Steganografiskt Ordkonstmakeri i Andropocensisk Sekret Service och det kan väl inte ens den Allra mest Ovetande om Denna Paradoxala Konflikt mellan Opponent och Opportunist, förhålla sig Ovederhäftigt Objektifierad Neutral Inför.

Själva Distributionen av Subversiva ME-, METOO-, MEME- samt META-konstruktioner i Virtuellt Digitalt Syfte med Största Genomslagskraft utifrån Minsta Möjliga Ansträngning mät i Enheten Joule i Relation till Minsta Möjliga Motståndets Lag omvandlad till Mätbara utslag av Faktarestistenta Ohm kan i Klartext distribuera Treklangen ur vilket Ett Oskuldsfullt Kjoltyg i Plisserat Pressveck, genomgår en Kallhamrad Process och Ur Hennes Brist på Spirituell Resistans uppstår en tillräcklig mängd av den Verksamma Substansen Virgin Oil eller, på ren och skär Svenska Folkets mer och mer bortträngda vokabulär, Jungfruoljan förspilld på Jungfruskär.

Trafficking är ingenting att leka med för Sådana Ungdomar på Glid som inte kan hitta på något mer Att göra, än vid varje Olämpligt, i sin EPA-traktor, mötas Nere vid Majas Grill och Grabbarna i Vårat Gäng står och Langar Lite Grann, Språkar om Bruce Lee och Hur Aina ska Tas om Hand, Om Korgen från Båten Förlagd i Trelleborg, i Utbyte mot Hon i Passagerarfärjan över Baltiska Havets Sju Solröda Stränder med eroderande Sjungande Sand i Falsett, som då hon inte Ger någon av Långtradarchaffisarna en Handräckning i All Hast, mottager en Uppsträckning av Välansad Snidare, med Fet av Härtappad Jungfruolja.

Till Amsterdams Glädjekvarter For Dagny iväg med fem droppar till från torrlagd tårkanal trallidill, tralidill.

I Samma Glada Sällskap befinner sig också Andra Lättfotade Mamseller av det Lätta Gardet, typ Klas-Görans Övergivna Fäbodjänta men nu i Lyxförpackning med på Adresslappen skriven med autodidaktiska Kyrilliska Anfanger till Röda Tsarens Дача där utanför Amerikanska Dollargrin med Frivilliga Passagerare från The Dark Nets Offentliga Slutna Nätverk dribblar om antalet Bitcoins för en Steady State av Virgin Oil utan minsta anknytning till vare sig Virgin Island, eller Standard Oil.

Från Det Ena till Det Andra samt, i vanlig ordning, Det Uteslutna Tredje.

Här tre praktexempel på det som Charles Dodgson i sitt Mästerverk om Hemmaflickan Alice Under Jord, Baron Ramels ”Karamellodikt”, Robert Högfeldts ”Drollerier” samt den mer eget hemproducerade, med speciell Tillägnad till Cole Porter-flickan Lena: ”Trikolerisk”.

För att börja med det mest hemtama, det sista exemplet i kronologisk ordning, ”trikolerisk”, ingår här minst två, eller möjligtvis endast en, men med två olika smaker, kanske som Rialto och Dixi, den ena med fudge omsluten av Mörk Choklad, och den andra, lite mer med dragning åt hållet Vanilj men med mandelflarn hackade i småbitar, från vänster till höger, ”tri” och ”kolerisk”.

Här kan den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren utspinna tre ansatser till fix eller bokstavligt och symboliskt utbredda betydelseladdade entiteter i Hegels Skolösa Spår:

Tesen är ”tri”.

Antitesen är ”kolerisk”.

Syntesen blir ”trikolerisk”.

Ur den uppstår den Analytiska Fotosyntesen: ”Trikoloren” är Republiken Frankrikes Föredömligt Symbolladdade, i betydelsen, Rött antagligen ”Syskonskap”, Vitt som Oskuld med Arsenik, eller numera vit som Snö, typ ”Have a Coke and a Smiley”, samt Blått, lite Naivt, som Heltäckande Jämställdhet i Tystnadskulturellt Samtycke trianguliserad mellan Place Pigalle, Sacre Coeur och Clichy, dit även Nedtystade med Handgripliga Tillhyggen till Subkulturens Oundvikliga Självförstörande Konstmaskiner, med signifikativa tilltalsnamn som ”Lolita”, Nana”, ”Lulu”, mer amerikaniserade ”Candy” och ”Sweetheart”, tvingade till Underkastelse som i icke faktaresistenta Media, typ Kalla Fakta och Frostig till Djupfryst Spänningslitteratur med Kvinnliga Förtecken i Preventivt Profylaktiskt syfte, med enda syfte att Hoppas behålla språkbegåvade Unga Ungkarlars Intresse för det Täcka Könet, samt Ofrivilliga Regeringar i ständig Pendling från Diskmaskinsrealismen till Chockerande handlingar från Oförställda Psykopater utrustade med ett Strålande humör, men som innerst inne Upplever sig själv som Senast Uppfunna Seriemördaren Fortare än ett Plåster och Mjukgörande som en Ansiktsmask av Kvicksand.

På grund av Jantes Tystnadskulturella Negativa Inställning till Samkväm utanför Alienerade Isoleringsceller Nära Dig Återuppstår ur ”Trikolerisk” en Förhållandevis Trivial Fotosyntes med främsta intention i syfte att än en gång Utesluta Den Tredje till Kamratfostran Under Statshusets Tre Enkronor.

På en tiosal i lasarettet låg Cecilia Lind i Barnsäng efter ett Utomkvedshavandeskap utanför ej Ingått Äkta Äktenskap med Företagsam Rönnedahl som Helautomatisk Sedelärande Ansvarsbefriad Bohemiskt Fördragsam Sädesspridare i Jungfrukammare efter Jungfrukammare.

Denna Helt Oförutsedda Olyckshändelse ökade Mängden av Arbetssökande Barnflickor så till den Milda Grad att Husmödrarnas Äkta Män, under förespegling att tillbringa resten av Hemmakvällen på Övertidsarbete, Hellre än Gärna Förförde både Ulla Winbladh och Sofia Jansson med Bestämd Stämma från Husbondens Tröst.