Framtida Händelseförlopp har i Alla Tider Förorsakat Bistra Tider av ett Randomiserat Naturligt Urval av Framfusiga och Durkdrivna Akterseglare.

I Klarspråk menas med Uttrycket att Det Randomiserade Urvalet kanske inte är så Slumpmässigt Utvalda när det kommer till den Kaukasiska Kritcirkelns Inre Studiekrets är i Normaliserade Behov av Opportunistiskt Framhållna vid det Avgörande Tillfället Steget Utöver Boxens Guldkant i Framkanten.

Såsom Förespeglande i Skarpvässat Nuläge hamnar Ovillkorligen Kreativa Världsförbättrare, typ Rödluvan och Varulven, eller The Beauti & The Beast, i Osäkert Läge inom det mer Pragmatiska hantverket angående hur en Skarprättares, typ Mäster Mikaels, Köttyxa ska Ligga an på Slipstenens Ytterkant.

Att Tänka och Relatera till Outside the Box innehåller helt oväntade Moment med Oförutsedda Utgifter Antydda av Gränspostering i Ingenmanslandets Gråzon mellan Förhållningssättet från Sinnesslö Idiotsäker Framförhållning i Utbyte mot Skuldbeläggande Ansvarsfrihet gällande Tredje Man inspärrad i Immateriell Tesserakt liksom Vintage Antihjältar samt deras Särbor Retro Halvgudinnor kom kravlandes ut ur Ormdrottningens Ormgrop.

Allt som kan uttryckas i Språkspelet påvisar det faktaresistenta motståndet som tidigare Kreativa Utanför-Boxen-tänkare har utsatts för inom Utanförskapet tillsammans med Andra Olycksfåglar inom samma gebit.

Den Vanliga Frågan handlar till Syvende och Sist om hur Filtreringen från Utanförskapets Tesserakt, ska erhålla lämplig Passérsedel till än så länge Uteslutna Tredje i huvudrollen som Serendipitetisk Guide med Perfekt Uttal inom Språkspelets alla Skrymslen och Vrår.

Den som tänker betydligt längre än Lagens Långa Näsa räcker kan Upptäcka Slika Ordsammandragningar som Baronen med Ramelbuljongen och Fristående Frigående Obundet Liberala Fågelfria Kontraktioner av Frispråkspelande sentenser som, bara för att nämna ett sammanträffande specialanpassat för inom Tystnadskulturens Bokstavstrogna Aldrig Förnöjsamma Barnaskara, med Uppmaning till samtliga inom Särintresset Crethi och Plethi Utsatta för Utifrån kommandes Nytillkomna Ordvitsare, typ Ryska Gubbar, Ryska Postverkets Brevutbärning till Enskilda Medborgare i Isolerat Utanförskap, Ryssfemmor, Ryska Smällare samt mer vardagliga rödbetssoppor med Vodka som Avec och tilltugg Pepparriskor.

Nykläckta Ruggugglor från Aten ska återförsäljas på Agoran Till reducerade Priset En för Två, och med en anspelning till Pimpinell Smith, Återuppta valspråket ”En Atenuggla för Alla och Alla Ruggugglor för En.

Kortast möjligast uttryckt: Livet utanför Tesserakten är inte lika lättvindigt som Bokstavstroende Fariséer först som sist kan ägna en sista Megalomanisk Kontrafaktisk Upplevelse-anknytning till Sambandet Kaka söker Maka och Bonde Efterlyser Frukost.