Det enklaste vore att Försätta Samtliga av Förtalsutsatta Oskyldiga Osynliggjorda Ute på En Öde Ö med Varulven som Fåraherde.

Problemet är att inte ens tillräckligt många av Stockholms Arkipelags Kobbar och Skär skulle Anses Nödvändiga och Tillräckliga för varken Finanshaj eller Förbundsarketyp.

Om Varulven skulle utses till Uppseendeväckande Vårdare i Uppfostringsanstalter i Runda Tal mellan Tummen och Pekfingret, skulle typ Coronainspirerade Genetiska Designers kunna Klona Varulven i minst En Upplaga av Tusen Exemplar, varav Tvåhundratjugonio Bonus med Stämpeln av en Krokofant, Etthundrasjutton Premium med Stämpeln Skvader, Femtioelva med Stämpeln Basilisk, Sju med Autograferna från De Fyras gäng, samt Tre Lyxexemplar med Hologram Föreställande Trinity:

Allrahögsta Instans, Den Allvetande Storytellern och, för att förvirra Utomstående Obehöriga Bokstavstroende och Legaliserade Neoluddister, Den Förlorade Sonen ersatt med Det Frigående Förlorade Gillots Rötägg.

Det finns sådana Obstinata Upprorsmakare inom Extremistorganisationen Normaliserade Centrumyttrar, vilka Alltid, i Alla Sammanhang och Plötsligt Infriade Situationsbundna Incidenter, ”1% Rötägg på Verklighetsflykt undan de övriga 99% Symboliska Artefaktbeväpnade Status Quo-Återställare” som Vägrar att i Överensstämmelse med Socialdarwinismens Norm, Återinställa sig i Det Naturliga Urvalet av Kulturberikande Opportunister.

En mycket Känd men något Kontroversiell Professor Kalkyl med Specialiteten Ljusskygga Element som För Länge sedan passerat Stadiet av Skuggan av Sig, i Kollektivansluten Mening, Själv, Hyser en Högst Sannolik Åsiktsutövning angående med Avseende på Termodynamikens Andra Lag om Sub-Entropiska Counterkulturer, som Fördelar ut sina Digitala Lönekuvert bland Hetlevrade Självgående Klädhängare smyckade med Tjocka Guldkedjor där Samtliga Länkar kan anses vara den Svagaste och Lolex & Bolex-armbandsur, Typ Kronometrar utan Utvisare av Ovillkorlig Livstid innanför Gallret till Ofrivilligt Utanförskap i Ljudisolerade Särintresserade Slutna Mitoscellstruktrurer.

Professor Kalkyl vill inte i Förväg uttala sig Bestämt angående Självuppfyllande Profetia i Glappet, typ Bråddjup Ravin lite i stil med Coloradoflodens branta brandväggar, från Vilket Osynliggjorda Spekulanter lite i Stil med Forna tiders Veteranerna med kända konster i Folkets Parkanläggningar och Minnenas Television, utför Konststycket att fördela Kvarglömda Effekter så att Det som Göms som Snö, inte återfinns i Hö, med en Ständigt Uppväxande Makthungrig Elit med Föredömliga Besök på Hamburgerrestaurangens Andra Ställe och Alldeles strax före Den Förestående Nära Döden-upplevelsen, ändå hinner utse både en ny Arvfurste, Typ En Patron Ur Crethi och Plethi, och Direkt hämtat från den Kontrafaktiska Penningtvättmaskinens Realpolitiska Sanktionerade Spirituella Flockimmuniteten:

  1. Capofamiglia – (familjens överhuvud)
  2. Consigliere – (rådgivare)
  3. Sotto Capo – (underkommendör)
  4. Capodecina – (gruppledare)
  5. Uomini D’onore – (”män av ära”)
  6. Rasi Minapa – (”medhjälpare”)

Professor Kalkyl, i den Förpubertala Lillvuxna Kamratfostrande Sociala Kompetenta inom Skolastikens Höga Murar, menar på Fullaste Allvar med Seriositet i Röstanslaget, att De Tidigare Föredömena, numera Förgrömmande Anhängare av Vårat Gäng med sådana Förebilder som Tuttan och Ingeborg och Rosornas Krig i Bakhuvudets Reptilhjärna, Alltför sällan Tar sig För Pannan, Gör Om och Gör Rätt, men där emot blir, efter att långvariga inom Lås och Bom samt Elektriskt Drivna Svängdörrar, Studier av hur att laga En Tagliatelle Cavalleria Rusticana inspirerad av Kadmiumröda tofsluvor lite i stil med Nils Holgersons Legendariska Huvudbeklädnad och, ej att i förbifarten förhastad förglömma, Förväxlingsmöjligheten i Enfaldig Lagotto romagnolo, flerfaldig Risotto milanese, Mångfaldig Lamborghini Antipasta och Subkulturberikande genom Ormgrupperade Allrahögstainstans Vigda Veka Livet i Katakombernas Ormgropar, iklädda Gucchi-skor, Armanikostym, Karmosinröd kravatt och som täckmantel Korgossens Senaste Vårmodell med anknytning tillbaka i Tiden till Mysteriespelens Potemkinkulisser, Prominenta Gengångare.

Med Indirekt Anschluss från den Klasslösa Närvarolistan på Pulpeter vid Desinformationsdisken, uppstår en Hjord av Publika Provisoriska Volontärer som Hellre än att Lämnas utanför Bygemenskapen i Ortens Cafeteria, hellre än Gärna Rättar in sig i Leden till Normaliserad Frikår med Kreativa visualiseringar av i Förtid redan Fördömda Spolingar på god väg Uppför Maslows Behovstrappa, till Wittgensteins Uppdragna Stege som skulle Ge ett Tryggt Läge på Giganters Axelmakter.

Går Läsaren/Tydaren de 39 Maslowska Stegen för långt i Grottes Ekorrhjul uppstår Synnerligen lätt och behändigt en Bisociativ Speleologisk Ordkonstvrängeri som Lika Plötsligt som Ovälkommet övergår i en Komplex Teleologisk Megalomani in Retrospektiv ME-ME-METOO-metrisk Eggelingsk Diagonalsymfoni.

Dock Utesluter inte Det Ena Det Andra.

Utan Inre Motivation till den Utmärkta Huvudrollen som Problemformuleringspriviligierad Monopolspelare, kan ändå Den i Förtid Stigmatiserade Socialartificiella Stormtruppsmedlemmen också Ingå som Predestinerad synnerligen Lättprovocerad till Depraverad Adept i Postalkemiskt Särboförhållande i vilket Rekreation är en Hederssak kombinerad med Den Gyllene Regeln förlagd till hyllan mellan Backspegeln och Bakrutan och Framför kylarprydnaden med Spirit of XTC, Emily, The Flying Lady (den flygande damen) eller Nelly in Her Nighty (Nelly i nattlinnet), som med modern datorteknik, antagligen en välutrustad holografisk 3D-skrivare och genom att studera gamla foton på Elanor Velasco Thornton så har man lyckats att återskapa sådana obscena detaljer som av säkerhetsskäl fälls ner i kylaren antingen genom en knapptryckning på instrumentpanelen eller när man tar ur kodnyckeln ur tändningslåset.