Har även den mindre Grovt Kriminella Vardagsverkligheten nått Vägs Ände?

Med Encrochat, Anom-Trojan Shield samt Sjölunds insatser Dokumenterade Av Bodin, borde snart Kriminaletens Våldsmonopol övergå till Nollvisionen angående Försåtliga Brottshandlingar i Ekonomiskt-Kommersiellt Vinstintresse.

Som tidigare i förbigående nämnts kan även Sjögrens Samlade Kunskaper samt Släktforskningsbidrag också kunna inkludera Insatser som Löser Många, men kanske inte Allas problem med Frånvarande Ökenfäder utan Erkänt Faderskap.

Redan nu kan Uppmärksam Läsare/Tydare av Språkspel mellan Raderna om Sekretessbelagda Mysteriespel utvinna så många Oförutsedda Informationsbitar att Föreställningar om Medborgerliga Härkomster kan ha uppstått likaväl under en 14-dagars Retro Charterresa till Kanarieöarna, som en Sen Kväll på Stadshotellet till melodier som I Den Gula Paviljongen och Sju Solröda Segel i Bakgrunden till Balkongscenen i samplat kluckande från Solkustens ilandflutna strandsatta båtflyktingar.

Det Enastående Barnet har legat som en Bulle i Ugnen och Antagits av Den Heliga Moderns Närmast Förtroendeingivande Husmödrar i Kyrkans Syföreningsboogie, som i ett Välsignat Tillstånd, Förklaras i Dopattesten vid på Namngivardagen (till till exempel Tuesday, Wednesday eller Friday) att dels vara försedd med En Ensamstående Mamma, dels ha någon Fadersgestalt antingen i Ansvarsbefriande Flykt undan Nästkommande Generation, eller helt enkelt Ovetandes om Konsekvensen efter i Tyst Samtycke under Heta Löften om Kråkguld och Orörda Gröna Skogars Ekologiska Markanläggningar, uppnått Högsta Näringskedjans Extatiska Företräde till Höga Visans Praktiska Detaljstudier av Erotiska Laddningar i Agapiska-Episka Ordbehandlingar, erhållit Ännu en Avkomma att Näringsberika med lättuggade eller remixade Desinformationsbitar direkt Nedladdade i PDF-format från Elektronisk BVC på Distans i ZOOM i Faktaresistenta PVC-kovöser.

Varken Anom, Qanon, Encrochat eller Släktforskarens Remix av, fram tills dess, bortsorterade Informationsbitar om Frånvarande Gemene Man, typ John Doe- eller Don Giovanni-typ, kan i sig Förlägga bitarna så att Någon Holistisk Helhetsbild framträder Med Bästa Inställningar till Minsta Gemensamma Nämnare.

Först när Bokstav läggs till Bokstav, Ord läggs till Ord och Register läggs till Register kommer Läsare/Tydare Upptäcka ett Svårbegripligt Matrix-mönster där Alla Bitarna passar ihop i Förening av Säd spilld på Hälleberget efter ett Nyss Avslutat Midsommarfirande, Vissa Fångar som till Tonerna av Sjöberg och med Nymans Röst efter Sjömans Genomslag med ”Gul” och ”Blå”, och 7 x 70 + 1 (ej att förväxla med Göring), släppt Internerna fria som Trädkrypare ur Vårdkrävande Burar, Isoleringsceller för Synnerligen Frihetslängtande i Eskapistiska Drömmar, och genast efter Klivet utöver Toleranströskeln sökt sig till Närmaste Honungsfälla typ den numera nedlagda till Bostadsrätter, förlagda Lärkstaden och Oäkta Barn utan Börd som hittills Omhändertagits av Praktiserande Pragmatisk Jour-Änglamakerska, Sinnesslöanstalter med Utåtagerande Minderåriga som Högsta Kompetensområde, samt sådana Vilseförda som kanske så småningom kommer att erhålla plats på Tiljan i Scener från ett Äktenskap i Förfall, eller en av Noréns Drömmar om Olssons Oskuldsfulla Omedvetna Inre Förutsättningar med Lösa Spekulationer hämtade från Narcissistiska Hypoteser om Osynliggjorda Barn med längtan efter Dels mer Bitcoins i den Electroniska Plånboken, dels Ett Liv i Sus och Dus, gärna nära Hotellets matsal, Sturegallerian och Ostens Nedsmältning av Millers Poetiska Hänsyftningar till Den Lilla Folktalaren Adolfs upplevelser från Wienervalsens Mamma, tjänsteflickans Klaras, och Övertidsarbetande Ofrivilliga Utlösaren Alois likt en Oförlöst Puritansk Katalysator, framkallar Anschluss’s Golden Gate Estetiskt Närvarande, i Harnings Härtappning av Utomupsaliensiska Den Verkliga Verkligheten i Stålbadet, Kardinalfärgen Lilas betydelse för Ett Liv efter Nära Döden i Efterdarrningarna av den Verkliga Verklighetens Slukhålsdimensioner.

Arvsynden efter Kain övergick till Immateriellt Affektiv Emotionellt Modersbunden Arvsrätt och i dess kölvatten återuppstod Samma Onda Cirkel som Noga Beskrivits i texter om Hemliga Cirkeln i Sala.

Då ingen än idag vet om Mästaren hade en Avkomma efter antingen Magdala-Maria, Borstahus-Maria eller både-och Den Livslevande Efterbörden i Högst Personliga Uttryck av Naturtroget och Evidensbaserat Existensberättigande efter Outhärdliga Upplevelser i Tomrummet efter Entropiska Rèverier, kunde Den ej Efterfrågade Ej Efterlängtade Oönskade i Sladden endast Hämnas på Fadermördaren genom efter en hastig genomläsning av Tjänstekvinnans Son, via sin Biologiska Moder på den tiden vare sig bemött med Vederbörlig Respekt eller som Bidragstagande Ensamstående Singel-Mamma vars Enfödde Sons Uppväxt mest kunde relateras till Hamsuns egenhändigt ihopsatta version av Svälta räv.

Det är inte utan att Svält på en gång kan påminna om Dostojevskijs Anteckningar från Källarhålet och Kafkas En Svältkonstnär i Fånglägret.

Den Numera i vår tid Hoppingivande Visionen om Den Enes Död är den Andres Död var på den tiden, Under rådande Förhållanden i Tystnadskulturellt Instiftat Samtycke fortfarande Möjligt att genomföra för Företrädande Administrativt Organ, men Efter Två Världskrig och Fler än Två utlösta Kärnexplosioner, kunde inte längre Barnet, oavsett om det varit Fött Fri och Obunden eller Oönskad placerad på Barnhem eller Uppfostringsanstalt, Inse Vidden av Sitt Liv som Gäst i Verkligheten i en Verklighet som inte kunde, i dennes Vildaste Föreställningar om hur Fantasin sätter gränserna, finna Någon äldre Utgåva i Marknadsanpassad Upplaga, som Lättbegripligt kunde förklara Reglerna som gällde från och med Anfallet mot Pearl Harbor och fram till Kubakrisens Glada Dagar för dansant ungdom med Cuba Libre i Parasolldrinken och Rom & Coca Cola som Örhänge, typ Eva Green, strax innan det var dags för att pudra Näsan med Coke i pulverform och en Smiley som Extra XTC-Krydda i Remixen av Diametralt motsatta Paradoxalt Absurt Förnuftsvidriga Förklaringsmodeller.

En Synnerligen Välinsatt Associativ Steganografisk Ordkonstmakare kan Omformulera Tidslinjen från Orsak till Verkan, Ur vilket också en Gökunge kan kläckas i en Kungsörnens Kända Näste.

Rent Hypotetiskt kan Detektiven Allmänheten, i skydd av pseudonymen ”Signaturmelodiradion” Självklart Förklara Hur också Joakim i Babylon, efter Språkförbistringens Inträde och Elfenbenstornet granne med GroundZero, med en ColaZero i senaste version, kunde åtminstone Andligen bli en Biologiskt Genetisk Anfader till Jungfru Marias Associativa Anknytning till Nypressad, men i Naiv Ofrivilligt Oförstånd, ej med Muntligt Samtycke, Typ Tusen Strålande Solar som Stjärnan i Öster, Jungfruolja i vilket Oliven i Dry Martinin aldrig haft den Huvudroll som Eftervärlden Tilldelat Artefakten i fråga.

På Fädernet Försvinner lika Snabbt som ett Oöppnat Avlöningskonto på ett Krogbesök i Lönndom Nära Dig.

Arbetarklassens Diktatur förklarade Religionen som en Opioid För den dåtida Levande och Livsglada Allmänheten, men hade alls inte samma Förmaningspolitik, typ Förbudstiden i Speak Easy’s och andra Lönnkrogar angående intagande av Vodka under utförande av Kosackdans på Röda Torget eller i Nära anslutning till De Himmelska Ängdernas Chow Chow i Zoho.

En sådan Långlivad Tradition Lever vidare än i Vår Högteknologiska, Elektroniska, Digitaliserade, Virtuella, Cybernetiska Informationstid, alltför Späckad av Dolda Avsikter, Vaga Löften om Framtida Segrar i Fädrens Skidspår, Den Sista Striden inför Domedagen som, efter den, för Samtliga inom Det Naturliga Urvalet av i Högsta Näringskedjan, på grund av Icke Personlighetsbekräftande Åtgärder intryckta i Malpåsen i övrigt fylld av Fagra Löften om Män på Mars och Kvinnor på Venus, kommer som ett Brev på Posten en Förvarning till Auktoritetsbundna MILF-drömmare som Synnerligen Med Lätthet kan Pröva sina Vingar likt en Eskapistisk Ikaros, men långt senare efter Ararat, närmare Ida, efter Buklandningen i Tron av att vara en halvbroder till Medea, insåg sin släktrelation närmast till vara Halvbroder till Medeahypotesen.

Detta kan ytterst bero på Oidipus Rex gemensamma DNA-släktdrag med Electra Glide.

Därmed kunde Ikaros ha upplevt sig som Hel igen, men ett Orakel vars Härkomst tills vidare förblivit Okänt, påvisade att Ikaros högst Sannolikt hade sin andra Halva förlagt till från samma Hemmahamn som Antigone.

Självklart är Throbbing Gristle’s Dream Machine betydligt knapphändigare att Avkoda, än Depeche Mode’s Personal Jesus.

Med Informationsbitar hämtade från Amons och Encrochats Gemensamma Sopcontainer, kan Anfädernas DNA-spår härledas ända tillbaka till Adam och Eva, samt här lite mer avlägset från Stenbockens och Kräftans Vändkretsar, Ask och Embla, samt nästan intill Samma Longitud, Zeus och Hera, men den här gången utan vare sig Europa eller Svanskruden Importerad från Лебеди́ное о́зеро och Grossisthandlaren Rothbart (kan eventuellt vara en etymologisk parafras till Robin Rödhake) och därmed, med ett otal hänvisningar till Relikdelar, kunnat bevisa att Mästaren högst av sannolika skäl Härstammar från ett Oförväntat spontant intimt möte mellan Messalina och Caligula.