Det vi som tillhört Den Naturligt Utvalda Gruppen sapiens sapiens inom konstarten Ecce Homo Har samtliga utan Minsta Undantag från Regeln Läst mellan Raderna i Omkvädet ”Antropocentriska Artefakter i Kontrafaktiska Faktoiders Cybernetiska Matriser” Hur Antihjältar, typ Själasörjande icke Familjeförsörjande Mästare i Alienerat Utanförskap Försatt i Entropi, genom Intervaller mellan Tidens Vingslag, ägnat mer av Otillgänglig Egentid till Uppoffring för Okända Objektifierade inom samma Intelligenta Design, än Själva Egocentriskt Förmedlat till Eftervärlden sådana Dåd som om inte Vederbörande Tilltalade i Egen Sak lyft fram Händelseförloppet i Realtid, hade inte heller några Evangelister, Lärjungar eller Andra begåvade å Huvudets Vägnar i Spekulativ Realism och Domedagsprofetiska Läror, Styrt Narrativet med en Drönare direkt, i smickrande syfte, plagierad från Woodhouse’s Mästerverk om hur också en Äkta Tidsfördrivare ändå kan Uppnå en Existensberättigad Bertie Wooster inom Näringskedjans Högsta Top Floors Pent House in Deep, typ Gräddan av Grädden på Moset.

Det Gäller Alltså för Den Handlande Agenten och Aktören inom Generaliserade Branscher att Lägga över Ansvaret på Oavslutade Handlingsmönster på Skrivkunniga Språkspelare Välbevandrade och Välbehandlade av, redan de gamla Romarnas Ökenfäder, Crethi och Plethi, i Omskrivet i Perfekt Form att Tillgodogöra sig Språkspelets Underförstådda Mellan-Raderna-Föreställningar som för Vederbörande Obehörig Utomstående Steganografiskt Nytillkommen, i förhållande till Från och med De Hektiska Tidernas Begynnelse, Exekutiv Fåtöljäventyrare, typ Tomas av Aquino, innan Fåtöljäventyraren Förlagt Handlingen på Tillfälligt Besök på Annat Ställe, upplevt Genesis som en God Början till en lägre fram, typ Johannes Uppenbarelsebok, Helt Obegriplig kontext, Lättillgänglig endast av Högsta Kasten inom Innersta Kretsen av Bokstavstroende Legaliserade Fariséer samt icke själva Religionsutövande Tankesmedjor med Julius Caesar i Tredje person, ofta Singularis, men då och då, under Förtäckt Mantel Pseudonym Signatur, påstått sig ha skrivit Plotten om Galliska Kriget i ett Sinnestillstånd av Theresias Extasiska Pythias Automatiska Utskriftsbedrift.

Vitsen är inte att Förespegla för Detektiven Allmänheten hur Mästaren kunde gå på Vattnet, eller om Hen var Utrustad med någon typ av Osynliggjort Flytetyg, typ Isflak eller Surfingbräda.

Drömmen som sådan, med eller utan sådana Mästerverk ”Egyptiska Dödsboken”, ”Tibetanska Dödsboken, Broder Jakobs Samplade Deep House Remix av (”I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den”. I ett helt annat sammanhang, längre ända fram till Nya Testamentets Johannes Evangelium: ”Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”, Allrahögstainstans har även ibland använt sig av drömmar för att informera mer Godtrogna av Bokstavstrogna sin vilja och Kreativt Visualisera Framtiden genom Domedagsprofeter som ingår i Allrahögstainstans Syntetisk-Dialektiska Urval, typ Josef, som tack vare sin Fantasi som endast kan sätta ut gränserna mellan Dikt och Verklighetsanpassning, av Farao Själv gavs den lite i vår tids nuläge, lite föråldrade omskrivningen ”Safenat Paneach”, men som ändå hade det goda med sig att Safenat Paneach, (med de sedvanliga klartexten i korthet: ”Slutet Gott Allting Gott”) Kort därefter gifte sig med Asenat, dotter till Poti Fera, prästen i On, med vilken han snart, det vill säga minst nio månvarv, fick två söner, Manasse och Efraim, exempelvis om den unge Josefs drömmar (1 Mos 37:5-11) om hur Josef och hans Bröder höll på att binda kärvar och Josefs kärve stod upprätt medan brödernas kärvar stod runt omkring och bugade sig och i en annan dröm bugade sig solen, månen och elva stjärnor för Josef och dessa drömmar gick i uppfyllelse då Jakob, hans hustru och deras elva söner flyttade till Egypten under en svår svältperiod och där tvingades de alla underkasta sig (och buga sig för) Josef, som då hade blivit egyptisk livsmedelsadministratör), som Swedenborgs Drömbok”, Freuds ”Drömtydning”, eller Professor Kalkyls Kommentar då Tintin utfört ett första utkast angående Vän i Nöd i närheten av Nepal, Katmandu, där Kapten Haddock, trots Återhållna inre Aggressivt Impulsstyrda Tourette’s, typ AST en utvecklingsrelaterad problematik (”Neurodevelopmental disorder”) som debuterar tidigt, äger neurobiologiska grundförutsättningar och påverkar det Medvetnas Engagemang i Framställande av uttagna med Lövsåg (Läsaren/Tydaren kan också fördjupa sig i Mozarts intresse för Skatologisk Humor (ej att sammanblandas med, om inte Nöden kräver det för Associativ Steganografisk Ordkonstmakare I Otidigheter, ”Eskatologisk Humor”), med hänvisning till Ursprungskällan:

”Ett brev daterat 5 november 1777 till Mozarts kusin Maria Anna Thekla Mozart är ett exempel på Mozarts användning av skatologi. Det tyska originalet är i rimmad, lite lik en slik från Limerick, vers.

Jag önskar dig god natt
Men skit först i din säng och få den att spricka.
Sov gott, min kärlek
I din mun kommer din röv att skjuta”)

Det är ställt inom allt rimligt tvivel att Orden i Visan också kan härstamma som en, med personernas Förnamn utbyta till mer okännbara, för att Utöka Beskyddarverksamheten kring Personans Integritet i Lebensraummets mest Mittenextrema Normalstörda Tesseraktiska Utformningar:

”I gamla sta’n, vid Kornhamnstorg,
I Hallbecks antikvariat
en gammal drömbok köpte jag
i folioformat.

Sen drömde jag förliden natt
om Beatrice-Aurore
Det är en gammal käresta
väl död sen många år.”
– Harriet Löwenhjelm, Beatrice-Aurore

Uti Universell Utväxling mellan hur Existensberättigandet Transcenderar till Intetberättigandet i Frånvaro av i Tidrummet Utmätt Livsutrymme för Eskapistiskt Beroende Vandrarfåglar, typ Trädkrypare eller Doktor Stork, kan den Ena Informationsbiten Synnerligen Starkt Associeras till ett Vederkvickande Luftslott, medan den diametralt motsatta Förmedlar en Rimlig Upplevelse av Elfenbenstorn i Språkförbistringens Bokstavstrogna Teckenspråk.

Drömmen som sådan i Sig, Platon, Kant, Schopenhauer och Bergson, i Kroppar ute i Idévärlden, ”Drömmen-i-Sig” kan fylla Minst Två Vitt Skilda Funktioner men där ingenting tills Vidare Förutspår att den Tredje Uteslutna också, när Tillfället då ett komma inte kan utesluta punkten, kan komma till Synnerligen Nytta och Användning för Samtliga Ledamöter inom Fnille & Fmak-Rådets Lyckta Dörrar.

Å Ena Sidan Mardrömmen, förmedlar ett oklippt, oredigerat och oretuscherat uttryck för det som inte är Påträffningsbart under Realtid i Självupplevt Nuläge i Nuflöde.

Den Nyss Uppvaknade ut ur från av R.E.M-sömn invaggade Läsaren/Tydaren Ingår i den Holistiska Upplevelsen av Glasklar Verklighetsanpassning och Upptäcker, efter en kort stund i Posttraumatiskt Stresstillstånd, att Nuläget egentligen bara är en Effekt av Ställförträdande Förgivettagande.

Läsaren/Tydaren kommer otvetydigt Erinra sig Varseblivningsförmågan till Medveten Närvaro i Häret och Nuet.

Därmed följer en Andaktsfull Utåtagering av Spänningsfyllt Förstadium till Sprituell Katatoni.

Motpolen till Mardrömmen är den Fullständiga Oavkortade Versionen av Kreativa Grepp om Framtida Informativa Iscensättningar av högst Önskansvärd Situationskomik.

Den Ena Scenen efter Den Andra, ger ett i Framtiden Preventiv Profylaktisk PWO i vilket även det mest Häpnadsväckande Luftslottet kan tänkas som Mer än Realiserbart.

Naturligtvis är hela Svartbygget från den Djupast Belägna Fängelsehålan upp till Tinnar och Torn konstruerat av Arbetskraftsinvandrare från Andra sidan om Baltiska Havet.

Om ifall inte Tom Titts Experimentsats Funnits Skulle hela Slottsbygget Rinna ut genom ett Flödesschemas Avlopp, ut i Minnenas Sand.

Det är det som skiljer Syndafallets Djup från Syndaflodens Bredd.

Annons