Med Beröm i Sak, är det ändå svårt att acceptera att ”Ändamålet Helgar Medlen”.

Den på Livstid används till Brottsbekämpning i Gällande Nuläge skulle lika väl kunna Omfatta Ekonomisk Personlig Skatteåtervinning i Förtid, samt Miljöförstöring i Akutläge.

Det var tragiskt att det låg gifttunnor i Brunnsviken, alldeles intill Haga StadsnationalParkering, alldeles i nära anslutning till Koppartältet med en, i Positiva Ordalydelser, omtalad Råbiff, eller Giftet i Råcksta träsk, med PCB och andra hälsoskadliga grundämnen, typ tungmetaller, samtidigt som Stat och Kommun menar att Skydda Grimsta Naturreservat från Andra Normalstörningar av Mänskliga Aktiviteter och Insekter och Blå Ängsgrodors Fortsatta Existensberättigande.

Kan Människan Skapa ett Antropocentriskt Skatteparadis på Jorden, så bör Rättskipande Beslutsfattare också Tillhandahålla sådana Insatser att Negativ inverkan med Kemiska Resurser direkt Anknutna till Periodiska Systemet, Edens Lustgård i Vilket Frukten Från Kunskapens Träd (som Alls inte måste Associeras till Newtons Upptäckt av Gravitationskraften) varken behöver Kulturberikas med Kemiskt Magiska Molekyler eller Andra för Arternas Uppkomst via Naturliga Urvalsprincipen Passiviserande Insatsstyrkor Uppfostrade med Inlärd Hjälplöshet inklusive Allt av Ohälsosam Apati som Långsiktig Konsekvensetiskt betänkande i Reptilhjärnans Neuroner, typ Neurovetenskapsteori om Homo sapiens sapiens Oförmåga till Långt Utanför Tesseraktens Samtliga sidor, i relation till så Omtalat ME samt Företrädande Ombud av Omänskliga Skyldigheter innanför Långt i Förväg Förorenat Territorialvatten.

Endast Abstraktionen Utsätter Gränsförbindelserna från Little Man till Big Boy i Ej Uppfattningsbara av Radarpar, Missiler från Respektive Västblock till Östblock.

Homo sapiens sapiens kan ju först betrakta Objektivt i Observerande Självets ME TOO Självklara Medvetande Dagens Representanter av Rationellt Handlande i Överensstämmelse med Åsiktsresistenta Framtida Faktiska Perspektivritningar, som ”sapiens sapiens”, i betydelsen: ”Medveten om Ens egen medvetenhet om Futuristiska Strategier i Oförutsedda ME TOO Sociala Medier”, istället för Frånvaron av detsamma i Återkommande Fyraårsperioder i vilket Folkets representanter Synnerligen Lätt låter sig Övertalas i Manipulativt syfte angående sådant som blir Lönsamt i Varje Enkrona penningtvättade till Nollor och Ettor.

Påståendet att Främmande Makt När som Helst kan slå ut både Tjänstepensionernas Prognoser inför en allt Hårdare och Bistrare Ekonomisk lågkonjunktur förmedlade av Börsmäklarnas Räknenissar, eller Försätta hela Folket i Osäker Handlingsförlamning, typ Apatisk Katatoni i Livsbejakande Autonomt Framtidsperspektiv i Synnerhet gällande Existensberättigande även Före Nära Döden-upplevelser före sista Bäst Före-datum utgår som Otippad Vinnare i Näringskedjans Maratonlopp med Realitetsanpassade Förlopp avseende Parkouriska Jump och Skyrunning i Ekologiskt Återvinningsbara Fotbeklädnader, typ Barfotaskor, kan men bör inte Drömmen-är-Över-effekten påverka Förlustelser i Bosch vision av Lustarnas Trädgårdsförening med Speciell Inriktning på Steady state i Status quo, Inner Peace Movement.

Inner Peace kan även för Faktaresistenta Foliehattar innebära mer vidsynta och vidsträckta Framtidsplaner i Lokala Hembygds House Country Clubbar.

Ett enda Swing av Semiotisk-Ekologisk Puttklubba och Hela Finansvärlden kommer att hamna i Black Hole-in-One Slukhål för Sådana Kortsiktiga Samhällsarkitekter som aldrig tittar längre än i Distanserande Perspektiv mellan Näsan och Kylarprydnadens Historiens Vingslag, med en Fjärilseffekt som sträcker sig ända bort till Himmelska Ängder utanför Wutan Hembrännande Laboratorier i Vilka Den Lilla Kemisten med Kortsiktiga insikter i Biologisk Genetiskt Experiment, söker Framställa Alkemisternas Röda Tinktur samt Enhörningens Horn med Protokollsanteckningar från Rosen & Korsets Fritidsförening, speciellt Avsedd för Kriminella gänganslutningar Nära Dig i Grannsamverkan av Klanliknande Vattendelande Kranar.

Med ”Kranar”, även om föregående stycke handlar om Kranförarens Distansarbete mellan Näsan och Kylarprydnaden, bör Målsättningen Integreras i både Rörelseapparaten, Blodomloppet och luftintaget till Kroppsligt Immunförsvar i vilket Språkspelets Försvarsspelare först inriktar sig på pedagogiskt Filosoferande om hur Främmande Makt främst attackerar inre strukturer av Artärer, Vener samt Syreupptagande mytomspunna, men i Nuläget, avförda från Vetenskapsbelagda Vidskepligheter, Alveoler.

Detta kan tyckas Märkligt för Obehörig Utomstående i Bokstavstroende Auktoritetstroende Förbund och samvetslösa Sammanslutningar utanför Ramen av Grundlagsinsatser med Främsta Syfte att Var Seriöst Lagd Medborgare samt Undersåte till Överförmyndarmyndigheten ska Hysa Förtroendeingivande Förespeglingar i Språkförbistringens Tystnadskulturella Samtyckesförslag.

Likaledes kan Obehöriga Utomstående Bokstavstroende Neoluddister av ej Evidensbaserad Misstänksamhet avfärda Språkspelande Associativ Stenograf som Humorbefriad Skojare. Detta kan i helt andra sammanhang uppfattas av Vederbörande Målsägare som Nedsättande Ordalydelse, men i den här kontexten blir Utnämningen istället upplevas som Semiotisk-symboliskt Smicker.

Sanningen är att Doers Gör vad Thinkers i Tankesmedjor Önskar att de kunde göra, om bara Viljans Makt stod till Buds på Öppna marknaden.

Det Dunkelt Tänkta är Det Dunkelt Utförda.

Kvinnliga med Företräden över knähöjd samt Näsans Längd, Tillbakahålls av Omoderna Tankar om Människan, i Cybernetiska Webbaserade Digitaliserade Verklighetsuppfattningar hyser med Verklighetsförankrade Visioner än Företrädare av Verklighetsfrämmande Alienationer i Permanenta Allitterationer.

Även om Individen företräds av ett Nutida Plagiat av Jägare och Samlare i Robinson Crusoes Nostalgiska Världsbild måste ovillkorligen också Individuella Solitärer av det Enskilda Släktet i Kategorin Oberoende Solipsister i Survivalistisk-Minimalistisk Presentation, uppleva Verklighetsbeskrivningen som något mer Opersonligt, än Föregående Spegelvärld i Mitt Hem är Min Borgensförbindelse, typ Berlinmuren mellan Sanning och Konsekvens.

Också en Abstraktion, typ 2x = 3y, kan innehålla en hel del av Emotionellt Affektivt Känsloladdade Förhoppningar om Framtida Hägringar långt utöver Händelsehorisontens Visionära Begreppsdefinitioner. Det gäller alltså att Transkribera Känslor i Abstraherande Objektifierande Kärleksförklaringar till Ordalydelser som även Böndernas Framtida Efterträdare kan tillgodogöra sig utan en Avskärmat Interface, typ ME-besatta Selfie- Självfixerade Neonarcissistiska Utgåvor i Retro versioner av Evig Ungdom i Shangri La.

Interaktionen mellan Bubers Jag och Den andre myntat av den franska filosofen Simone de Beauvoir.

Hen, i Betydelsen den Diametralt Oppositionella Motsatta Det Andra Könet, kan idag Betraktas i intim Relation till det Nuvarande Uteslutna Tredje.

Georg Grosz var inte någon Puritansk Företrädare för Politiserad Korrektionsanstalt.

Med Acklamation Instämmer Samtliga Företrädare för Annorlunda, i förhållande till Gemene Mans Yttre, Behag hur den Objektifierade Levande Varelsen i Betraktarens Voyeuristiska Tubkikare hur den tyske filosofen Friedrich Hegels teori, i intervallen från Beethovens Song of Joy till Nutida Förhandlingsföreträden i Europeiska Gemenskapens Visionära Grepp om Hur även Israel och Australien bör ingå i Framtida uppgraderade versioner av Huruvida Banérförarens Flagga också ska innehålla andra Impressioner från Eurovisions Inflytande över Allmogens Population omräknad till Särskiljande Särintressen utanför Tesseraktens Platonska Objektifierade Idealistiska Kroppar.

Varje Asocialt Inkompetent Informell Halvledare utifrån Poppers Öppna Samhällskontrakt samt Gödels Osäkerhetsprincip, typ Antisocial Agorafobi, hamnar i Villkorligt Existensoberättigande BNP per Capita, om ifall Företrädaren av Antisociala Element också innehåller Öppna Kretskort i Bergsons Personkemiska Öppna Landskap omskapade genom, till hälften Halvöppna, semipermeabla, till återstående hälften, Halvtomma Socialrelaterade Sluhål ofta Underminerade av Erosioner i Subkulturberikande Motstånd omformulerade till Faktaresistenta Amanda Ohm i Realtid.

I alla Socialt Underminerade Sammanslutningar av Diskurser utspelar sig en dialektik mellan subjekt (densamma) och objekt (den andre), i grund och botten handlar om dialektiken mellan Gemene Man och Äkta Makan Hulda. Efter Nio Månader Uppenbarar sig, kanske helt Oväntat, en liten i 37 grader Celsius, Kil direkt från Ugnen och Ner i förtid inköpt Fruktkorg efter Föregående Insemination av Blommor och av Skadedjursbekämpare, utrotningshotade Honungsapor.