Att ”Tänka Utanför Boxen” är redan ett Passerat Utvecklingsstadium för Associativa Steganografiska Ordkonstmakare. Här några gamla och nya dubbeltydiga Homografer:

Det gamla välkända ”Plåttermos”, vars ena tolkningsföreträde är ”plåt-termos” och det andra, lite mer avancerat obegripligt abstrakt: ”plåttermos”.

Vad ”plåtter-mos” är kan tolkas helt väsensskilt.

”Plåtter”, kan vara en försvenskning av Engelskans ”Platter”, dvs ”Tallrik”.

”Plåtter” kan också vara en ”Anslagstavla”. Steget längre är att acceptera att ”plåtter” också, med samma uttal, stavas med ett gement ”o”; ”plotter”. Denna lösning är knappast godkänd av Bokstavstroende Språkspelspuritaner.

Med en gång ökar utbudet av tillval exponentiellt i förhållande till tillgodohavande per capita. ”Plotter”, i en helt annan betydelse, kan jämföras med En en slags skrivare, skrivbiträde, protokollföraren, petnoga stenograf (som ej i det här sammanhanget bör förväxlas med ”petnoga associativ steganografisk ordkonstmakare), eller synnerligen attraktiv och parant (med synonymerna: stilig, elegant, välvårdad, flott, chic; klädsam, snygg, prydlig; iögonfallande, effektfull) privatsekreterare, typ ”Miss Eve eller Jane Moneypenny”, möjligtvis helt enäggs utbytbara för olika situationer, tvillingsystrar, med enda skillnaden som syns är att Eve, eller om det är Jane, som är piercad i höger, eller om det var vänster, näsvinge och, utom synhåll för Media, brukar uppträda på M&S-klubben ”Abstract” iklädda rollerna som Mary-Kate Olsen och Ashley Fuller Olsen, födda 13 juni 1986 i Sherman Oaks i Kalifornien, som visserligen är två-äggs-tvillingar, men ändå inte helt olika respektive Den Andra) som skriver ut vektorgrafik från en dator med hjälp av pennor.

Inom vissa territorier inom Populärlitteratur samt Filmmanuskript kan hela Narrativet, för att Samtliga Inblandade ska slippa Skumma hela Den Omfattande Ordmassan, typ Lorem Ipsum, direkt hämtat från citatet: ”

”Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

Vilket ordagrant betyder:
”Det finns ingen som älskar smärta, som söker det och vill ha det, just för att det är smärta…” Vilket kan anses som i klarspråk lyder: ”

”Den ursprungliga Lorem Ipsum-texten, använd sedan 1500-talet:
”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””

(Citatet hämtat med varm hälsning till icke medvetandes om detta remixade till sammanhängande betydelsebärande innebörd, smickrade plagiat: Mattias Rundquist)

(se här en kort ordmassa som kan föregå med gott exempel om sådant utförande ute i skarpt läge i Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet, typ ”Hönssoppa med korngryn”, ”Rötter” samt ”Jag talar om Jerusalem” men i mer webbaserad än evidensbaserad kontextuell digital sammansmältning av två verklighetstrogna legeringsmatriser, författat av numera bortgångna till Andra sidans Andra Ställe om Hyperboolesk Verbal-Sakral, i praktiskt utformad Urna från Riket Ur, som är i rådande Nuläge, är mest känd för att Stadsstatens Administrativa Enhet Föredömligt Alltid var Före sin tid, Arnold Wesker (24 May 1932 – 12 April 2016).

Själva Anspelningen kan I Observativt Syfte förklaras med följande Ordmassa i Spårens Eda Språkförbistringen i Kungens United Kingdom (mest känd idag för Henrik VIII, Elisabeth I, Mary Stuart (som inte bör förväxlad med den prisbelönta Mary Stewart och inte heller den Kreative Kocken som lanserade Receptet till ”There is a difference between an Irish Stew and a Brown Stew.”) vars valspråk ”In the end is my beginning” både, som orden bokstavligen kan tolkas, både inledde och avslutade Babingtonsammansvärjningen (1586), där bland andra Filip II av Spanien var inblandad var inblandad.

Walsingham, som en synnerligen särbegåvad å huvudets vägnar, vaken och uppmärksam på det mesta, hade upptäckt konspiration teorin i dess linda och eftersökte sex roller till konspirationens Innersta Cell Under jord.

Gifford, som Drottning Marys Hovleverantör av Särskilt Utvalda Informationsbitar, var i själva verket, om den senare ägnat någon tidsförslösande läsning av Historiska Biografier av till exempel Stefan Sweig, ZigZag, hade arbetat för Walsingham sedan 1585. Varje retroaktiv informationsbit mellan Babington och Mary utlästes av Integritetskränkande, i syfte att Rädda Elisabeths Häck i hennes Ensitsiga Renässansfåtölj, lästes först av Walsingham och kopierades av hans spionskola och sändes sedan ocensurerad, oretuscherad, oklippt och oredigerad till sin sekretessbelagda målsägare, dvs Mary Stuart, Drottning av Skoternas Land och därför inte underlydande Elisabeth 1. Walsingham var på hugget. En spionskola som kunde ha tjänat som förebild för Benchley Park och Alan Turing, dechiffrerade varje meddelande på ett, i jämförelse med Alan Turings knäckande av Enigma 2-producerade kryptiska chiffer, genom trial and error-metoden, det vill säga genom en numera, lite förlegad, traditionell, i betydelsen ”nostalgisk upplevelse av vintage plot, att börja med att ersätta bokstäver och förekomsten av vanliga bokstäver (frekvensanalys) till klartext. Sedan gissade Walsingham (det hörs ju på namnet att han både kunde dansa Wienervals och, när nöden trängde på, dra en slagdänga till vals) till dess att Walsingham upplevde koden i överensstämmelse med hans eget, men i synnerhet Elisabeth 1:s, Önsketänkande Kreativa Visualiseringseffekter.

En annan skillnad mellan (lägg här märke till hur ofta ordet ”mellan” kan, men inte måste, förekomma i en Föredömlig Ordmassa innan Skumögd Närläsare transformerar den, via en permutation i mitos, hemliga celler i semipermeabelt öppet närverk) en tolvtaggad Plotter och en Virtuellt lagd Cyberskrivare är att eftersom Cyberskrivaren från början främst är avsedd till Utskrift av Kontextuellt Betydelsebärande i Klartext skriva ut text, är vederbörande protokollförare, typ stenograf (som Astrid Lindgren i Tjänsten hos Harry Söderman under Tider av Ofred mellan Folk till Folk) ofta enklare än Gemene Man först kan Förespegla Sig, att kontrollera. Oftast räcker det med att skicka Ordmassan till en Nätansluten Cyberskrivare för att få den att generera en helt obegriplig, i betydelsen nonsens absurd, alienerad, med inspiration hämtad från till häften Burroughs Cut Up and Down och andra hälften Genesis P Orridge egen version av John Cage Sound of Silence. Så är inte fallet med en tolvtaggad plotter. En rad kontrollspråk skrevs till plottrarna för att ha möjlighet att skicka långt mer avancerad information till dem, till exempel ”rita en linje mellan koordinat x och koordinat y” och även primitiver för att rita text med valbar linjär färdväg, kolör och storlek mätt och glad i centilong.

Under en period kom det ut små tolvtaggade plottrar ur garderober och skafferier med gammal skåpmat för hemmabruk, främst avsedda för experimentation med semiotiskt preparerat symbolspråk. Deras prokrastinerade, mätt i inch i engelska miles, hastighet gjorde dock att de inte var lämpliga att använda som Ordinarie Cybernetisk-Faraonska Skrivare av Hieroglyfer med Högteknologisk Sampler som komplement till.

Idag har plottrar i många fall ersatts av Välkrivare. Ofta säljs XXXL-skrivare som XXX-plottrar, trots att de egentligen inte är XXX-plottrar.

Plotter kallas också ett elektroniskt navigationshjälpmedel, som på en grafisk skärm drar ett Ekologiskt Fotavtryck ”plot”, i farkostens kölvatten utanför Tellus Gravitationsfält. Avancerade modeller kan göra detta direkt inom samma Rumtid.

Andra Homonyma Självspråkspelande Autografer inleder hellre än Gärna Språkspelet med en Rockad, typ ”As-kungen” (Det vill säga ”Den Engögde med Två Olyckskorpar som enda Resesällskap mellan När och Fjärran”) med ”Ask-ungen”, eller, för den delen;

”Den välkända egyptiska guden Anubis Schakal förekommer nuförtiden i allt från spel till filmer och kommer i själva verket från den egyptiska mytologin. Guden Anubis avbildades i nästan alla fall med en människokropp och ett schakalhuvud med uppgift att skydda de dödas gravar.

Egyptiska Guden Anubis Schakal Maskeraddräkt inkluderar en guld- och svartfärgad tunika i randig design med tillhörande egyptisk krage samt andra gyllene detaljer. Det medföljer dessutom både armband- och överarmbandsskydd samt en detaljrik schakalmask.

Storlekar: Medium och Large.”

Oavkortad stulen från Partyhallen.

Möjligtvis, även om det, i Sir Arthur Conan Doyle’s berömda omkväde, kan verka helt Osannolikt, kan Psykopompen Anubis knappast ha haft någon i symbolisk betydelsebärande Hemspråksundervisning från Sindbad Sjöfararens Härkomst (vissa drag har föregående gemensamt med senare tiders, i överenstämmelse med vår Tidräkning i Greenwich Time, Homeros Hemlängtande Bågskytt efter Plötsligt Inträffande Sammanträden med Cyklopögat och Kirke, vars Svinerier endast och enbart för de Fria Associationsbanorna vidare mellan Synapser och myelinskal, jämförelsen ”Gudfadern 1 – 3” och ”Íslendingasögur”, typ (det finns förstås andra också):

”Miller, William Ian (1990). Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago: University of Chicago Press”

Med ett Ord på Vägen:

”Det Ena Utesluter inte Det Andra, men väl Det Uteslutna Tredje.”

Annons