Det är aldrig för sent att Prokrastinera.

Den Stora Fördelen med att Prokrastinera i Tid, är att Allt i Världen Ständigt och Jämnt är Försatt i Rörelse.

Att prokrastinera är långt ifrån någon ny Trend.

I Spanien sa man Förr, På den Gamla Goda tiden, ”mañana, mañana” men inte ens Fritiof Nilsson Piraten lär ha kunnat uppskjuta sin naturliga avgång.

Ändå ligger det något Sunt i den Oförberedda Tillgången till att i Förutseende Syfte, förbruka mer av Tiden före ett Föreläggande Handlingsschema till Oförutsedda händelseutvecklingar före något Akut inträffar och Därmed finns ingen Insparad Tid över till Profylaktiska Eftertankar Före det skarpa nuläget.

Allt hänger förstås på hur Gemene Man medvetet kan närvara i hur Allt hänger samman i en Orsakskedja från Det står ingen Ko på isen, tills att Nötsteken ligger i Grytan och puttrar.

I det här enskilda fallet som kan råda i Häret och Nuet är den Evidensbaserade Beviskedjan Synnerligen Väsentlig för att ingen Guilt by Association ska uppstå Kon ute på Isen som snart ska Hängmöras, inte av någon i Spirituell Mening, kommer att Drunkna.

Orsakssamband i Beviskedjan kan mycket väl Uppstå också då Skuldbördan är lyft från Oxens OK.

En alltför Långsökt Association i Spekulativt Syfte vore Om och Endast OM Ifall Skarprättaren, i det här fallet, Slaktaren Förlagt sin Eldrivna Matadorstötare i Hemma i Bostaden, och av det Enda Skälet måste Fäets Livstid förläggas Prokrastinerat till Nästkommande Vardag efter Helg.

För Kons del kan Slaktarens Oprofessionella Arbetsminne satt ut Tillfällig funktion, i Starkaste Dagen på the Death Row, inge hopp om ännu en Uppvaktning i Kalvdansen eller Oxdansen ute på Den Himmelska Ängden, innan Dagen före Dagen har passerat Bäst-Före-Innan-Datum.

Flödesschemat bör just därför inne hålla Tillräckligt många Profylaktiska Prokrastineringstillfällen för att den Plötsliga Inlärda handlingsförlamningen Ska Övergå i Aktivt, Högeffektivt, icke empatiskt, Gränssnittet mellan Förutsättningar till Annans Bortgång, till Tillkortakommande för Målsägarens Fortsatta Existensberättigande.

I den här Versionen av Kreativ Kreaturshantering strax Före Den Levande Varelsens Första och Sista Nära Döden Upplevelse kan Sista Dagens Heliga Stund ägnas åt vidlyftiga Spekulationer som antingen har samma Utgångspunkt som Utagerande Veganer iklädda Trädkramarnas mer Intima Kroppshållning, eller utföra sådana Hantverkliga Visioner Angående Hur Gränssnittet Mellan Liv och Död och inte helt Uteslutet i Gebitet, Enkronor i Reda Pengar.

En sådan Dagsverkare som Undanhåller den Storslagna Skalpellen från hur en Slipsten ska Dras Erhåller vid ännu en Prokrastinering, mer av Dagsedlar, än Riksdaler i av Ekologisk Skoghantering Pappersmassa vars Ljudeffekt är konstruerat så att det ger det Rätta Prasslet på Rätta Sidan om Mittfältet.

Hur som haver, ska Gudarna veta, en bordläggning av Symbolisk Skuta, typ Albertina kan, typ vattendelare, leda fram till Lyckligare Dagar än dem som Förespeglats av Ansvarsbefriade Kulturberikande Beslutsfattare Nära Dig i Bästa Grannsamverkan.

Annons