Sverige och Svenskarna har allt att lära av Nederländerna.

Vaddå undrar Gemene Man; vad kan vi ha att lära från ett land under havsytan?

Med så många Medborgare inom samma Area, måste var och en Finna en sådan Sysselsättning att det lönar sig för den Den Enskilda Medborgaren och Hela Infrastrukturella Samhällskroppen, att klara Livhanken inför kommande Framtidsval.

Säg det som inte har hänt i Nederländerna och som Vi här uppe vid Norra Polcirkeln snart strax också kommer att få Uppleva Här Hemma på våra breddgrader?

Nederländerna ska alls inte ses som ett Varnande Exempel, utan tvärtom Ytterst Progressivt, Kreativt, Innovativt och Socialt Kompetent Föredöme.

Dagens Ungdom har allt att lära från En Sådan Nation Nära allt, men också från Utbudet till Sociala Experiment som ständigt är på gång I Förenta Nationernas Samtliga av Trångbodda Utvecklingsområden.

Istället för att ägna Tidspillan åt Negativ Befolkningsutveckling i Orten borde var och en av Heltidsanställd och Fackansluten Framtidsforskare och Futurolog uppdrag att studera Klassiska Legendariska utbud av Dokumentärer om Drogbaroner, Drogmarknadens Vinstdrivande Intressen, Plantskolor med Kulturchockerande bilder från Människor i Misär som ägnar vardag sina Tillkortakommande Livstider åt den ständigt Exponentiellt Ökande Tillväxten av Aromatiska Verksamma Substanser med enda avsikt att Utlösa så Mycket som möjligt av Eskapistiska Frihetsbegär inom Ramen för Uppseendeväckande Illusioner.

Framtidens Politiker i det Nya Partiet Ägnar Alltför Mycket av Nutiden i Förfluten Form där Kulturberikandet i Opportunistiskt Syfte Ska Återspegla Skenet av en Normalbegåvad Karriärstörstig med Blicken Fokuserad på en Entropisk Alienerad Världsbild som varken Innehåller Högpotenta Snyltgäster typ nuvarande Covid-19, inte heller någon uppdaterad version av Högst Naturliga Klimatförändringars Konsekvenser för till exempel Nederländerna, eller det ständigt i mellan Skagen och Malmö Stad, fortsatta landförsjunkandet med Eroderande Landområden som i Tidigare sammanhang fungerat som Fasta Bostäder och Allmänna Turistfällor.

Endast Fantasin Utsätter Landgränserna.

Att sedan Fantasifattiga och Omdömeslösa Neoluddister inte har den Spirituella Varseblivningsförmågan till att i Profylaktiskt Syfte Sopa Utanför Egna Dörren in under Mattan kan inte ens på Kort sikt Ge Intrycket av Domedagsprofeters Olyckskorpssiande om Kulturberikande Pliktskolor med Kamratfostran som Angelägnaste Ämne på Kursplanen inför LGR 2022.

Dagens Ungdom må ha det Synnerligen Svårt med att Överge Dataspelet för att Orientera sig i Omvärldens Närmaste omgivning eller Träna Sportskytte med Lättillgänglig Kalashnikov AK-47 inom Tätbebyggda Områden intill Närliggande Förskolor och Allmänna Platser för Gårdagens Självförverkligande och med tiden Självförbrännande Bidragsberoende A-lagare, men Även För Andra Slutstycken som Hellre än Gärna uppvisar Höga Ambitionsnivåer med Krassa Resultat på de Oskrivna Betygen från Livets Hårda Skola borde åka på en Bakläxa som heter Duga.

Hur ska Nyanlända Framtida Landsbyggare kunna Uppnå ett Normaliserad Pragmatisk Upplevelse av Tillhörighet, Samförstånd, Oegennyttiga Relationer i Samtycke, Förtroendefulla Idealistiska Uppdrag och Djupare Källkritiska Nivåer av Detektiven Allmänhetens Högst, i förhållande till den Egna Populationens Värdenihilistiska Kravmaskiner, Diffust Framställda Förutsättningar För en längre Livstid hellre Före den Naturliga Avgången i relation till Naturliga Urvalets Numera alltmer Digitaliserade Ofrivilligt Isolerade i Predestinerat Förutbestämt Utanförskap där även, om inte i Morgon, så strax därpå följande dag (Tisdagen den 8 juni 2021) också Carfentanil kommer att finnas Tillgänglig För Samtliga Minderåriga Konsumenter där Marknadspriset även inkluderar Hemkörning från Närmaste Krananläggning.

Det må så Vara Fallet att Produktionsstyrd, i förhållande till Hypotetiska Futuristiska Högre Anspråk på Ökad Miljömedvetenhet Fortsätter i en Förlängd i Träda Hållbarhetsutveckling, men Science Fiction-Litteraturens Exemplariskt Utformade Dystopier kan Snart Sagt mer Påminna om Artificiella Paradis i vilket Djävulens Advokat Odlar sin Egen Trädgård med hjälp av Solcellsuppvärmda Swimmingpools och Kontrastrika Kulörta Växthuseffekter Ger Lön för mödan och mera pengar i den Elektroniska Bitcoin-plånboken.

Yttrandefrihet kan ju inte innebära att inte Tänka Efter före Eller Uttala sig om det som Förutsättningslös Tankesmeden Demagogen först har på Tungan och därpå på Sinnestutvidgande Underläpp?

Såsom de som ännu fortsätter i Fädrens Spår mot Framtida Segrar bör allra först Tillsätta en Utredning vars Resultat ska Uppvisa Förmågan till Frånvaro av Antropocentrisk Egenmäktigt Förvarande i Vems Tjänsteutövning det än Vara må.

Vi av Alla av Dem inom gruppen Tysta Majoriteten som kan Läsa, Skriva, Räkna och också Tillämpa dessa Språkspelregler ute i Diskmaskinsrealismens Mångdimensionella versioner av Hypotetiska Framtidsvisioner i den Permanent Ankommande Omedvetna Närvaron mellan Dåtidens Framstegsvänlighet till Framtidens Helhetstänkande Ohållbarhet, kan var och en av Normalbegåvad inom kategorin Allmänbildade Crethi och Plethi, helt på Egen hand Framställa sådana Kreativa Visualiseringar av Kortsiktigt tänkande att till och med en helt vanlig Ånglokförare med valkar i händerna, helt frivilligt kan inse Hur Frånvaron av Brinnande Materia ändå kan Öka mängden av Desillusionerade Dimridåer.

För att Erövra Framtidens Retroaktiva Determinister, krävs en annan Strategi, än att Endast och Enbart vara utrustad med Fokuserade Ögonblick i hårdstyva Nacken.

Att Lära från Historieböckerna betyder inte att Gemene Man kan uppmanas till, när skumläsandet är överståndet, kasta ut Läromedlet i Glömskans Tröstingivande Mörkertal.