Alla vet vad de själva menar då de använder begreppet ”Frihet”, men det är lätt att glömma bort att det kanske bara är en minsta tänkbara minoritet som menar detsamma.

En högst rimlig definition av ”Frihet” är att få sova gott på nätterna.

Har man ingenting som stör, varken fysiskt, psykiskt, mentalt eller andligt, så bör Sömnen vara utsövande och Morgondagen tillgänglig för allehanda intentionella förutsättningar, oavsiktliga tillkortakommanden och helt oförutsedda utgifter.

Det vanligaste är nog för Gemene Man och Crethi och Plethi att det är Den Alltför Knappa Ekonomiska Lägesrapporten i Förhållande Till Förra årets Budgetsanslag som Gör sig Kännbar likt en Ohållbar Gengångare.

I mycket Uppstår Den helt Oväntade Situationen som en produkt av Vidlyftiga Spekulationer, för hälsan Negativa konsekvenser från Extravaganta Stimulantia i Syfte att fungera som Flyktmedel i Omständigheter i Vilket Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet kan upplevas som alltför Otillgängligt Hård och Kall.

En Hållbar Förklaringsmodell av Frihetsbegreppet kan upplevas i Relationen mellan Sedan långt tillbaka i det Förflutna Inplanerad i en Solitär Exekutiv Agenda i Syfte att verka Personligt Utvecklande Frigörande Frimodig Egentid som i Grunden är Väl Förankrad i Exkluderande Av Alla Störande Moment som Inskränker på Den Individuella Förnöjelse inom Råmärkena för Egenmäktigt Förfarande.

Detta kan i sig tolkas på minst tusen olika sätt.

Flertalet av Tysta Majoriteten inom Subversiv Tystnadskultur Önskar ingå i någon form av Socialt Media, eller mer fysiskt Medvetet Närvarande Språk- Mahjong- Boule- eller annat Kul Spel.

Många som Inte kan Uppleva Spontant Egensinnigt Existensberättigande, föredrar hellre att Möta en Likasinnad Skönande under Förloppet av Ömsesidigt i Tyst Överenskommelse Samtycke i Soffgruppen framför Storbildsskärmen med långvariga Filmklipp av Eld i Öppna Spisen.

I Dessa Coronatider av Isolerad Ofrivillig Ensamhet Bör var och en med Liknade Framtidsutsikter, för att inte kontaminera Den Andra i Intimt Umgänge, utrusta Ut- och Inandningorgsanen med lämplig heltäckande Ansiktsmask, samt med blotta tanken på Andra visserligen Hypotetiska, men ändå inte Utsatta som icke Existerande rådande under Lagen om Alltings Jävlighet, Smitthärdar som också kan slå till under Bältet eller Motsvarande Könets Veka Livet.

Målsägaren brukar vara, i Protektionistiskt Profylaktisk Hänseende, vara Belagd med Munkavle. Via Semiotiska Ordvitsar i Språkspelet kan den Föregående ändå Tillföra en Attraktiv Invit i Livets Slutskede före Krögaren blinkar med Rampljuset, till Närvarande Medvetet Tilltalande, i Försåtligt Underförstått Möte till Andra Part att antingen med en svårtillgänglig Droska utföra en Taxisväng hem till Vederbörande för att där Fortsätta Ordleken mellan Tedrickande och Soffliggaruppträde.

Detta innebär evidensbaserat att Tredje Part i Målet förklaras vara tills vidare Helt Utesluten. Läsaren/Tydaren inser här Frihetens Paradox i Skarpt läge.

Vem är indeterminent Viljestyrd eller av Uppkomna Drifter Impulsstyrd och den Uteslutna Tredjes Oförmåga till Socialt Samkväm i Ménage-à-Trois?

Den Uteslutna Tredje kan i det gällande läget uppleva sig som i Ofrivilligt Utanförskap, men med en hypotetisk iscensättande Föreställning av, i brist på Preventiva biologiskt genetiska Artefakter, hur Kärleksakten antingen är ett One-Night Stand-Up, eller ett ömsesidigt samtycke ur vilket den Tilltalande så småningom kan bli Isolerad Hemmahörande i Kategorin av Ensamstående Sjömansänkor med en nödvändig och tillräcklig Kil i Fruktkorgen som Oförklarligt Resultat, kan den Uteslutna Tredje efter det Aktuella Tillfället uppleva sig såsom ”Lycklig” i betydelsen: ”Fri”, ”Oberoende”, Autonom i Frivilligt Utanförskap, Egenmäktig i Förnöjsam Frimodigt Tidigarelagd Egentid och kan Närsom helst Vederbörande så Tilltalas av Tanken, Flanera ut på en liknande Jakt på Frivilligt Byte med Samma inställning till Utbyte av Kroppsvätskor i Typ Ytterst vanligt förekommande, sannolikt för att Anläggande Lekamerna passar minst lika bra som Handen i Handsken, i Interaktiv Missionärsställning utan Nära Anslutning till Vare sig Livets Mening eller Livets Bokstavstroende Ordbruk.

I den betydelsen kan Frihet Under Ansvar mycket väl uppstå i För Tillhandenhavande Profylaktiskt Piller eller Behållare Avsedd för Bromskloss för artens Sapiens fortsatta Darwinistiska Evolutionär Urvalsprincip, men med, ytterst Sällan och i Regel Helt Osannolikt, uppstår ingen Opportunist i Tillståndet från Konceptionen bildande Inkubationstid, på ett Ungefär cirka 9×4 veckor Helst Efter VM i Fotboll eller Storhelgerna Jul, Mellandagsreor och Nyårsraketer.

Kortast Möjligaste Uttryckt: Frihet kan vara Eskapistiskt Undflyende från Alienationens Tsunamivåg, eller Tillgången till Förutsättningslösa Förhållanden till Egenmäktigt Förfarande som Enda syfte i Egen sak.

Eller, med ett annat Ordval, Frivilligt Otillgänglig för både Utomstående Obehöriga i den Innersta Kretsen av Etablissemangets Administrativa Enhet, eller, vilket som i vissa fall kan Överlappa varandra, Utomstående Socialiserade och Domesticerade Flockdjur som med Största Tillgängliga Ansträngning, kan Särskilja Artefakt från Vederbörande, Tilltalade Målsägare i Egenskap av Representativt Ombud för Detektiven Allmänheten.

Annons