I den här kontexten har Djupet avsevärt decimerad betydelse, än Kvadraturens Triangulariserade Kateter samt Hypotenusor.

Pessimistens Praktiska Tillämpning av Illegal Uppgivenhet inför den Gängse Uppfattningen Inom Kategorin Kollektivanslutna Samtliga Ansvarsbefriade innanför Etablissemangets Synvillors Brandväggar, kan knappast komma som en Helt Oväntad Överraskning För Bildade utan Djupare Erfarenheter i Vilka Livstidens Jävligheter står som Hundar och Katter i Det Lutande Planet ner mot Den Kokta, snart Stekta Solitära Blå Ängsgrodans Brunn.

Pessimismen är i sådana Inre Kretsar av Värdenihilistiska Optimistiska Logiska Positivister ett Begreppsval som Allmänna Demagogiska Specialiserade Expertis och Vederlagda Otidsbegränsade Beslutsfattare samt Mediala Tankesmedjors Utsända Lobbyister, hellre än Gärna förlägger längst Under i Högen för Ouppklarade Högst Oväntade Avledare från Schablonartade Önsketänkande, i Vilket Den Förryckta Utstakade Autobahn Fram till Vidlyftiga Luftslott ständigt Hamnar Vid sidan om Brännheta Ämnen, typ:

”Vad Ska den Paternalistiska Patriarkala Ansvarsbefriade icke Välinformerade Informella Starka Ledargestalten Nu Ha att Komma med för att Behålla Gemene Mans Förhoppningar om En i Förbifartstunnels Ändhållplats där Nihilistisk Optimism ingår i Planläggandet av Framtida Förespeglande Illusioner i vilket Allas Hypotetiska Väl och Ve framstår som Diskmaskinsrealismens Verklighetsförankrade Dina Drömmar sitter Grantopparna.”

Det behövs bara en Medvetet Pessimistisk Tuva för att Välta de Kollektivanslutnas till Visionära semiotiska Synvillor Uppenbart Underförstådda mellan Raderna Försåtminerade Doserande Verksamma Substanser typ Övertygande, i Symboliskt Laddad Betydelse Övervägande Stolta men inte Förnöjsamma ingående i den Tysta Majoritetens Tystnadskultur i vilket den Med Munkavle utrustade Visselblåsaren inte kan få En Syl i Vädret i Kommande Varsel om Hölassets i Doserad Kurva Går Över Styr och Vidare in i Bergväggen.

Det Kollektiva Självmordet kommer som En Blixt från Klar Himmel, nästan lika Oförutsedd som en TRISS-lott vars enda Vinst inte av Någon Utomstående Uteslutna Tredje Part i Målbilden kan förklaras som patetisk Ny TRISS-lott, men även denna gång utan Den så ofta Efterspanande Tredje Treklövern.

Den Medvetne Pessimisten Deklarerar, för att inte Skapa Oro i de Egna Leden, Tyst för sig Själv att Någon Deus-ex-Machina inte verkar, antingen då Choken är ur Lag, eller Ångloket på Spår Nummer 9 till Terminalstationens Stoppkloss, visa Minsta Intresse till att Föra Steam Shippet in på Kav Lugnt Vattenpass i Harmonisk Balans med Cybernetisk Ekologisk Holistisk Evidensbaserad Futuristisk Urban Stadsmiljö, typ Svanhoppare från ett Tak i Jingdezhen där Realpolitiska Verklighetsfrånvända Eskapistiska Statsmannaillusioner håller på att Sätta hela Världsbilden i Osäkert Läge.

Stadsbilden ser redan i Nu Rådande Lägesrapporter från Framtidsmetropolen Jingdezhen minst sagt Omedvetet Pessimistisk Ut för Innestående i Ljussprickor Inneboende i Etagevåningar förutsatt att Konstruktionen även i Fortsättningen kommer att bära sig både i Fysiskt Konkret, Ekonomisk, Affektiv, Emotionell samt Hyresvärden och Hyresgästernas Hopp om en Ljusare Framtid i Slutet av Nattsvarta Orters Vilda Västerorts Orter.

De Uteslutna Tredje vet i nuläget ingenting, om de ännu inte uppnått Slutsteget av Avsatsen före Svanhoppet, om Ifall de Någonsin inom Såsom Utlokaliserade till landet Ingenstans Alls, kan Uppleva sig som Något annat än Obehörig Utomstående Resident i Ofrivilligt Isolerat Utanförskap utan Någon Utsiktslös Utomäktenskaplig Förbindelse inom i Prokrastinerade Förskjutna in i Obestämd Form av Futurum Tredje Person Singularis, inom Murarna av det Egna Rikets Himmelska Stenöknar i Raserat Tillståndsföreläggande Alienerat Mänskliga Rättshaveri. Det är därför inte helt satt Utom Allt Rimligt Tvivel att Corona/covid-19 har uppstått i ett laboratorium i Wuhan för att Exponentiellt Utöka Oförutsedda Händelseförlopp av Ständiga Stigande Invånarantal på Jordens Yta, typ Samtliga Sju Kontinenter med Marianergraven som Högsta Utsiktspost mot Framtiden, kan decimeras ner till högst cirka Tre miljarder Ekonomiskt Oberoende Individer jämt fördelade i Antalet Tilltalande Boendeytor på Minst Ett Tusen Kvadratkilometer, helt och hållet i överensstämmelse med Euklides Elementa och Pythagoras Satslära.

Annons