På ren svenska med antingen Bondförnuftet eller det Sunda Förnuftet i Behåll betyder det att Det som Finns att Läsa också är det som varken på ett Djupare Plan eller i en Djupare Mening kan Tolkas, Förstås eller Begripas.

Det kan förstås Alltför Lättfärdigt Avfärdas som Smutskastande Nonsens men det är endast i Förhållande till Betraktarens Ögon.

De Bokstavstroende Utomstående Obehöriga äger en Genetisk Förmåga till att Intuitivt ana en Förespegling om Vidare Hänvisningar till Underförstådda Meningsutbyten, men det är i Själva Verket just det som Utmärker den Associativa Steganografiska Ordkonsten Innersta Hjärtliggande Innebörd.

Högst Impulsivt kan Bokstavstroende Inifrån Sig själva på Gott och på Ont Uppleva Differensen mellan Hög respektive Låg Puls men det endast då det föreligger ett påtagligt, i betydelsen Konkret Samband mellan Hög Puls och Högt Tryck, samt Låg Puls och Lågt Tryck.

I Båda fallen handlar det om Ändrade Vällevnadsförhållanden till Uteslutna Könsneutral Levande Uteslutna Tredje.

Ett Uteslutet Dåligt Samvete, Utesluter varken Slumpen eller om ifall Allrahögsta Instans spelar Tärning med Julius Caesar vid Rubicons Härliggande Strandbryn.

Det som Allra Mest Särskiljer och Särpräglar Välinformerad Läsare/Tydare med Hypotetiskt Facit i Sinister Hand, från Bokstavstroende Legaliserad Utomstående Obehörig, är den Inlärda Förmågan till att Skilja Agnarna från Vetet och Katten från Hermelinerna.

Som ett något så När Otydligt, men ej att förväxla med ”Abstrakt”, som kan vara lika konkret som en rät linje i ett Tredimensionellt Koordinatsystem, Kan Läsaren/Tydaren Utnyttja Eric Hermelins Förled och i ett Associativt Steganografiskt Ordkonstsammanhang i Föredömligt Försåtligt syfte Skruva Tinget-i-Sig ytterligare ett Varv Mothårs:

Hermesetas, Hermenuetisk, Hermafroditisk, Hermetisk, Hermeologisk, Hermeografisk samt, mindre vanligt förekommande, Hermekosmetisk.

Det säger sig själv att tidigare nämnde Olof Lagercrantz skulle gå Bärsärkagång i sin nuvarande Välbefinnande Positionsgrad, förhoppningsvis i några Studiecirklar över Sisyfos och Belacqua om Läsaren/Tydaren av ”OM KONSTEN…” drog alltför hastiga slutsatser angående Lagercrantz Interna Familjeangelägenheter i relation till Marcel Proust och James Joyce.

Ingen av dem var ju i det desperata läget att de måste pådyvla någon förbipasserade flanör med tillhörande Blek Liten Blåögd Lucille vid sin Sinistra Sida ens minsta Tänkvärda Referens till Tidigarelagda Faktoider som kunde ha en Negativt Laddad inverkan på antingen Brian Ó Nualláin i Dublin eller Swann i Balbec.

Det vore som, Enbart från Guilt By Association, Ingen Rök Utan Eld i Håret dra den något Förhastade slutledningen att Alberte var densamma som Albertine och att Kim Novak uppsökt Tredje Mannen i Porto Perco Alentejano (Zum schwarzen Ferkel), som alltså, i rent utskrivet klarspråk, via Fria Associationsbanor, lyder:

”Än så länge syns inget tydligt tecken på risktagande händelseutveckling Punkt Cora undviker möte med Nicholas Nickleby på kvarterslokalen Sjunkna Skeppet Punkt Uteslutna Tredje avreser utan uppehåll direkt till Gibraltar och läser där förra torsdagens utgåva av Algezira Frågetecken Ironiskt Sarkastiskt Utropstecken Punkt i Paris Passagen närmast till Le Chat Noir och Le Couchon Sauvage triangulariserat med kustlinjen närmast Le Louvre Punkt Klart Slut” Vilket i sig kan övertolkas till: ”Undvik Sjunkna Skeppet Punkt I Gibraltar läs tidigare till en vecka tillbaka Algezira Punkt Möte i Monsunen i skärningspunkten Svarta Katten Vilda Svinet och med tvärsnitt över till La Jouonde Punkt Klart Slut”

Vilket i sig vid Akut Gällande Skarpast Möjliga Medvetna Nuläge kan uttryckas mer Primitivt Impulsdrivet Affektivt Emotionellt Laddat Sensomotoriskt Sentimentalt:

”Alle Man på Däck hoppa i en Säck Punkt Punkt Punkt”

Vilket kan förkortas och förenklas till Tredjegradsekvationen:

”Har Läsaren/Tydaren Uthärdat Ända till Dagens Medvetna Närvaro, så Varför inte Ända ut till The Bitter End Punkt”