Allrahögstainstans Utsvävande Utöver Flytande Materia Var Troligtvis Omedveten om Det Inflytande som Den Skapande Processen skulle komma att Ha över Framtida Samhällsmaskiningenjörer gällande Strukturförändringar i Vilka Utarmningen av Obildbara Nytillkomna kom att Vinna Företräde över Baltiska Havet och den Högeffektiva Logistiska Farled som Skulle ha en Influerande Påverkan på både Röde Orm och Hamlets Obearbetade Hämndbegär.

Crethi och Plethi som ingenting har varken i eller för Rätta Handen Förlorar ingenting i långsiktig Satsning på Framtida Flyktbehov från dels Utslitande Desperation, dels Ständigt Inflytande Arbetsinsatser av Familjeförsörjande Kulturberikare i Nedslitna Fastigheter Nära Detektiven Allmänheten.

Trafficking-Professionella kan mycket väl Utnyttja Äldre Föregångares pragmatiska Utövares Praktiska Kunskaper i Konventionell Traditionell Steganografi där en Falsk Vägg äger lika mycket Existensberättigande som en Falsk Vän.

Knepet är långt ifrån Splitter Nytt. Redan sedan Trojanska krigets Ursprung i Afrodites Fägring i förhållande till Hera och Pallas ”Atenugglan” Athene, förorsakade Oro i Farleden mellan Nuvarande Grekland och Forna Konstantinopel

Det hände sig cirka Näst Intill ett Dussin Millenier efter Göbekli Tepes Hantverkares nomadiserande rörelser kring det blivande Trojas Ekologiskt Ekosofiskt Biosfärer som Högst Troligtvis Inleddes med Euklides, Arkimedes, Aristofanes Historiska, Kulturella, Ekonomiska samt Geografiska och Geologiska Landmärken som efter Lite Mindre än Två årtusenden skulle utgöra Grunden för K:s Arbetsbeskrivning i samband med Restaureringen av det Slott som så småningom skulle Uppvisa Samma Fasad som Motsvarande en Normaliserad från Undantagstillstånd, Allmogeby någonstans mellan Karelska Näset och Donaus Bierstube.

Framtida Förlorade Generationer blir Ständigt och Jämnt Införstådda med Hur att Gömma för Utomstående Obehöriga inom Området Arbetsfältet Efterspanande Talangscouter Sådana på Marknadsplatsen Åtråvärda Xanadu, Adder All the Way, Molly Alone, Wilda Mustanger samt Uthärdlighetsförstärkande Fentanyl med inslag av Preussiskt Brunt.

Många Förslag om vad som i Vår Högeffektiva Negativa Stressframkallande Nuläge är Inlämnade Till i Första Hand den Allvetande Storytellern och från Dennas Sinistra Hand vidare till Den Försatt på Allrahögsta Högra Kroppssida. Detta ger en Högst Trolig Anledning till att det Handlingskraftiga ”Flykt” kommer att bli ett alltmer vanligt förekommande Modem i Gemene Mans Slutna Nätverk.

Flykten från ett helt outhärdligt negativt Existensberättigande blir ett alltmer traditionellt medel till Hallucinogena eller enbart Entusiastiska Euforiska Tripper med typ Magiska Molekyler till, utan förutbestämd Onaturlig Avgång, ett Himmelrike där var dag Änglarna tvingar i sig Katrinplommonspäckad Kalvstek med Brun Sås.

Ett Synnerligen Allvarligt, i betydelsen ”Seriöst”, Problem för Detektiven Allmänheten är att Uppleva, i Betydelsen ”Erfara” eller ”Förutspå med Emotionell Intuition, definierad som ”Äkta Avancerad Förmåga till Grovordiga Gissningar”” Hur och i Vilken Optimala Grad som Förutsättningsfria Entropiska Informationsbitar snart kommer att Övergå i ett Oändligt Antal Olika och därmed Unika former av Grönlands Infödda Natur & Kulturfolk kallade Debussysiska Snöflingor.

Detta kommer Oundvikligen Inleda Fasen till av Schopenhauersk Otvetydig Pessimism Angående Homo Sapiens Sapiens Brådraska Dagar fram mot en Okänd Målsättning som med Utbrända Kosmologers Spontana Verbaliserade Expressioner Förklaras som Förutnämnda Dödslängatan, ”Tanatos”, in i den Tunnel som Vetenskapsteoretiker av Hävd i ett Flertal Studier i Förväg utbetalade av Egenmäktiga Ansvarsbefriade Beslutsfattare Förklarat som ”Allmän Återvändsgränd”.

Att denna Nostalgiska Thanatos-längtan Verkligen Existerar innanför Diskmaskinrealismens Integritetskränkande Fantasilösa Begränssättningar och inte inhämtat från Tomma Luftens Allra Högsta Innersta Integrerade Atmosfäriska Krets, kan var och en av Gang-sters och Ligue-ister med egna ord Styrka och Bekräfta För Allmänheten Detektiven helt Oväsentliga Tingen-i-Sigs Sinnestillstånd.

I förening med Alienationen sprider sig Kaosteoretiskt Nihilistiska Faktaresistenta Desinformatörer som Rö för Vindens Tillfladder i en Flugkroppsbeklädd Tyllgardin.

Alienationen-i-Sig är ingen Enskild Singularitet. Ingen Människa är en Ödesmättad Öde Ö, men i Framtiden kommer Sapiens antingen vilja Fly, på grund av Bristen på Existensberikande Naturaliserade Naturråvaror Ensamstående Ungkarlar till Mars, den Romerska Motsvarigheten till Afrodite, Jungfruliga Abacusprästinnor till Venus, eller likt en Storstilad Ordsnidare av Solitär Första Klass, till en Egen Måne med Kärlekshotell, Swimmingpool, Planterad Orörd Natur i Äkta Plast och Hoppingivande Förtröstanden om Uppfödande av Nästkommande Generation inom Utrensningen av Naturligt Urval, där den Bäst Anpassade till de Överlägsna och därför Övergivna Levnadsförhållanden på Tellus Satellit, kan klara sig ända upp till Grottfolkets Primära Avgång, men på den tiden, istället för Kosttillskott och PWO, helt Valfritt föredrog Paleolitisk Diethållning.

De som förklarat sig utgöra Sista Överlevande av Medfödda Ingenting-att-Förlora-Innehavare Delar Gärna med sig av Erfarenheter om ofta Förekommande i deras Miljöbeskrivningar, Neoludditisk Homo ludensisk ”Katt-och-Råtta-lek”.

I den Bästa Av Leibnitz Tänkbara Världar Upplever Även Enastående Makthavare ett Liv i Sus och i Dus med Ekonomiska Flyktingförläggare samt Officiella Artificiella Elefantutslagningsbaroner samt Brännvinsadvokater med det Digitala Kontoret i Virtuella Plånboken i ständigt Exponentiellt Växlande Tillväxt.

Migrationskritiska Tillkortakommande Uppsöker hellre än Gärna Miljöbeskrivningar där Uteslutna Tredje permanent Lyser med sin IRL-frånvaro.

I Tider av Post Traumatisk Stress orsakad av Nu Gällande Dimensionella Regelverk om Atombombens Tillförlitlighet i Synnerligen Skarpt Läge, har Varken ”Blood” eller dess motsvarighet i Brazils Rio, ”Röda Kompaniet” inget som helst Dåligt Samvete för Ständiga Försvinnande Miserabla Omständigheter i vilket Försöjda Nära Anhöriga förpassats till Existensberättigande Utanförskap utanför Klagomurar Tjockare än Vatten och Tryggare än 100% Säker, Bäst i Test, Brandvägg.

Det kan gälla som i konsensus enhällig förklaringsmodell till varför den numera så Subkulturella Näringslivets Berikning medelst Draksådd på Hälleberget aldrig når Vägs ände.

Alla inblandade är förstås införstådda med att där borta vid Vägs Ände Väntar ingenting annat än Helt Oförutsägbar Förskräckelse. Detta skulle i sig kunna förklara varför Oförställda Gängmedlemmar och Ligaspelare på Bortaplan så småningom finner Dagsbrödets Införtjänande som Normaliserad Skåpmat i Skafferiet.

Tilläggas bör i Efterhand att Fler av Självvalda i Utanförskap som funnit Ett Felsäkert Läge i närmaste Obemannad Garderob kommer ändå Finna att Utrymmet mellan redan Upphängda Galgar har mer än ett Skelett lagt i Nättrollmalpåse.

Gängmedlemmar uti, typ det mer Uppsalienska förlagda i Föradministrerad Nation, uppkallad efter vanligt förekommande utrotning av asociala element långt bortom Rialtobron, Industriromantiskt Uppseendeväckande Steget Före Dödspatrullen garanterar för samtliga Skattebetalare inom Vi som Byggde Landet från Grund och Botten och ända upp till Hierarkisk Allrahögstainstans Nya Fria Webbaserade Värld, att Faller En, Står det Tusende Åter, med minst en lättillgänglig AK-747 eller Basebollsträförsedd Äggranatskastare i Retroutförande, gärna i Platinerat Guld med den vintage texten:

”Allrahögstainstans Med Oss på Rätt Sida Om Målsnöret inför Lagens Råmärken.”

Denna Dödsföraktande Klantillhörighet kan av Generalens Kaptenslöjtnant eller för dagens utsmyckade Il Commendante Ergonomiskt förses med Tunghäfta, Munnen förseglad med ett Franskt Masochistiskt Läderband och därefter, enligt gällande Rutiner, förpassas till Bladets Andra sida.

Dödsänglarna bevakar Pilgrimsfärden med både GPS och retro Tubkikare. Den som lämnar alltför Tydliga Spårämnen efter dragna Väldesignade i Fötterna, Golvmattsdetaljer, kan snart Försättas i Tillståndet Utan Vare sig Vatten, Bröd eller Härsket Jaksmör.

De som ändå, då de fortfarande är vid livet, söker återvända till Livets Härliga Tider och Strålande Tider I Tusan En sån Natt Gladare Dagar och därför ropar Ut något Ohörbart Obegripligt i Öknen, kan snart på sina Fem fingrar räkna ut hur Livsanden kommer Överlåta Kroppen till ett för Det Avgörande Slutsteget avsedd Svart plastsäck förlagd i en Sal för flertalet Andra med förnamnet ”John”, eller i några få fall, ”Jane” och familjenamnet ”Do”, eller ”Does”, eller det allra mest förekommande, logiskt i förhållande till Gällande Gillande Läge; ”Did”.

Det bästa som Gemene Mans Äkta Maka Hulda kan Göra, är tills vidare att följa Cecilias Exempel.