Även om Charles Darwin oundvikligen har en poäng med Utvecklingslärans De Bäst Anpassade Överlever, så även, sägs det av de som vet, existerar det också grader av Ödesmättade Helveten långt bortom och utöver det som en Retro Etno Eltrollmal ens kan föreställa sig i sin egenmixade version av Gotisk Skräckromantik (som förebådade efterföljaren Gotisk Post Industriromantisk Utmärkling i nära samarbete mellan de magiska molekylerna Milly-Molly, Ice-Tea, samt Freebasiska Speedballs for Everyone who happens to be in the distance of a social mix.

Alla som fått sin jungfrusil vet vad som kommer att, inom en ytterst begränsad framtid, kommer köksvägen in för att plötsligt stå i farstun.

Grundregel 1: Lita inte på någon som litar på Dig. (En parafras till Groucho Marx’s som inte ville gå med i en förening som ville ha honom som medlem.)

Grundregel 2. Alla problem som inte kan lösas genom prokrastinering, bör avrättas i god tid före nästa sändning av nytillkomna Verklighetsflyktingar från En Diskmaskinsrealism som verkar helt omöjligt att förena med FN:s Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, likt som små tända ljus i vinternattens knasterhårda Snö.

Grundregel 3. Inled varje Preludium till Profylaktiskt Språkspel inom en Inre Föreställning om Relationen och Transformationen mellan Ödesmättade Övergivna Mylingar från en Välansedd Änglamakerska, Introduktionen, som vanligtvis Inleder en Högst Överdriven Förhoppning om att även Stegen Utför även Fortsättningsvis kommer att Utdela mer Prickar än Kickar. Prickarna relaterar till Kickarna på så vis att för varje nytillkommen prick, så avtar den Kvalitativa Kicken till Mängden av Föregående Kvantifierade Prickar.

Grundregel 4. Endast en Allt Hårdare Attityd där Hårdare Tag ingår som Välvispad Grädde på Moset, kan prokrastinera Kranens distribution av Död på Kredit. Kön till Dödens Väntrum ökar exponentiellt med antalet Medvetet Närvarande av Falska Affärsvänner i en sal på lasarettet där passiva åskådare av Kampen för Överlevnaden trängs likt arbetslösa och utsvultna paparazzis omkring Språkspelsmissbrukaren i Hospies-avdelningen för Överaktiva i Livets Slutskede med bara en Utgång till Oväntad Överraskande Slutspel.

Grundregel 5 sammanfattar alla de tidigare, ingen nämnd och ingen glömd, underförstådda avdrifter från ämnet om hur ett ständigt ökande antal frivilliga som hellre föredrar ett liv i sus och dus, verksamma substanser i form av regnbågsfärgade väldoserade tabletter, som tar den medtagna nedbrutne ända bort till Edens Lustgårds Komposthög för framför allt Hopplöst Desperata Avhoppare och Överliggare som, med David Byrne som försångare, inleder med de till reflexion tankeväckande orden: ”How did I get here?”

Grundregel 6. Trots synnerligen välmotiverade Lagens Väktare i olika skepnader och maskerade dräkter inslag, tillslag och utslag mot till exempel Lejonen, Dödspatrullen eller Bloods, förblir Les Miserables i spontan gatuteaterform i särklass bästa introduktören till Språkspelets mer aviga baksida, den bästa värvningskampanjen? Om inte David Byrne vore så petig angående Existensberättigandets syntetiska inslag i närmiljön, skulle var och en av Kulturberikande Outsider i Ofrivilligt Uruselt Dåligt Sällskap med Falska Vänner, åter kunna återanpassa sig till det Ekorrhjul som driver rullande bandet i Grottes kvarn ända fram till Vägs Ände, förpassa sitt förflutna in i Glömskans Mörker och tillhandahålla så många av Näringslivets Näringsberikande väldesignade informationsbitar att även den mest Faktaresistenta av Foliehatten, kan lägga den på för ändamålet anpassad hylla och Se Tidrummet An i en Fyrdimensionell Prototyp där Rummet fortfarande är tredimensionellt fram tills att Tidens tänder biter sig fast i fogarna och, för att inte med en gång omvandlas till Antimateria, typ Desinformation från Ständigt Oinsatta, Rummet och Tiden mixas samman till den mer konceptuella Rumtidens etablerade skott, utskott samt, i utlandsbrisen, fladdrande insegel, typ Apa bland Falska Vänner.

Grundregel 7. Låt Allt som inte låter Definitivt Icke Orsaksbundet, rinna ut i Minnenas Sand. För en hyperaktiv Språkspelare kan detta nästan sällan eller aldrig återkommande tillfälle utgöra en sista möjlighet till att av Minnenas Sand bygga det Sandslott som då det helt naturligt infaller Sju Torsdagar i samma Vecka, kan fungera såsom visuell förebild för Luftslottet Östan om Sol och Västan om Måne.

Grundregel 8. Mera mer Tidsbundna av Internettrollskontrollerande Utomstående Anonymt Beroende av Tiden mellan 7 till 24 (vad händer under intervallen mellan 00 till 7, är en ständigt återkommande fråga från Gemene Man samt dennes närmaste anhöriga, typ Familj, Klan, Konglomerat, Spontanreglerande Kartellbildningar och Plötsligt Passerande Oskyldiga Martyrer med Tummen mitt i handen och Huvudet under Armen) anger att ögonblicket inte längre handlar om intervallen från och med Den Obefläckade Avlelsen, inseminationen av Ordet-i-Sig genom vanligtvis Höger Öra, Tillblivelsen i Välsignat Tillstånd, Allrahögstainstans olycksbådande förbannelse som denna informationsdelat till Detektiven Allmänheten angående Den Äkta Hustrun, som antingen i nutiden arbetar hemifrån, står vid spisen och föder barn, samt bokför varje Konsumkvittos bonuspoäng antingen i gammalt skrivhäfte från Grundskolan, eller noterar i moderniserad form av Retro Motbokföring från en Ökänd Casa Nostra belägen vid en vacker utsikt över soldiset ända bort till Händelsehorisonten ungefär vid Mentons Språkspelscasino.

Grundregel 9. Som sig bör inträffar i det rådande, i skarpast möjliga, nuläge ett överflöd av oansade ord, flacka begrepp och otidsenliga idéer som i första utkastet knappast kan försätta Läsaren/Tydaren i ett tillstånd av outhärdligt begär, typ mersmak, efter ytterligare oslipade informationsbitar direkt, oavkortat hämtade från Upplysningens Disk, med en godtrogen men ytterst intill hennes förestående död, lojal serviceinriktad Guide Mary-Jane ”Milly-Molly” Tallmarken, född ute i Värmlands vida Tassemarker, ingift i familjen Go-To-Bed, frånskild efter Tredje Dagen och snart en införlivad Diakonissa i Kärlekshotellet Buddha Bar & Deep Beat Night Club Only for Gentlemen together with Hot Chocolate Coffee Girl in Brown Sugar Baby Doll 50 Percent Licence of Input and The Thinking Hat Out of Sight Out of The Box, där även vissa Sugar Daddys kan introducera Sugar-Sugar i Etablissemangets Näringskedjans Högsta och Näringsberikande Inre Krets av Skattebefriade Globetrotters i Jet Setet Ten Thousand Island strax utanför ögruppen Varan Island, Aligator Island och, kanske den mest kända Kayman Island.

Grundregel 10. Inom gruppen av ständigt leverende pizza-bud, döljer sig också sådana som inte haft rent mjöl i påsen. Passionen för den Förutbestämda Arbetsinsatsen är ytterst beroende av Budets mest intima överdrivna intresse med Ögon Känsliga för Grönt.

En Övertrimmad Waveflyer kan på en hypotetiskt anlagd Autobahn utanför Oakland, tillryggalägga en raksträcka på landsvägen, minsta och kortaste tiden av etthundra kilometer i timmen. Sedan gäller för den drivne aktören att, så fort som möjligt efter avtalad leverans till Rubikons andra sida, sätta sprätt på så mycket som möjligt, innan någon annan Obehörig Utomstående från annan insatt kartellbildning kommer över den obeskattade inkomsten, på oärligt sätt.

Grundregel 11. Det finns förstås också de som hellre föredrar att försätta Mary-Jane i ett välsignat tillstånd i ladorna, eller Milly-Molly i ett Kärlekshotell Nära Dig, men pengarna går ofta oavkortat, i valutan Bitcoin till fortsatt inköp från Svarta hattar någonstans ute på Dark Nets mera, för Detektiven Allmänheten, otillgängliga, virtuella Speak Easy’s, där Oklädda Flickor från landet var kväll uppträder med Dans kring Stången med bagrundsmusiken ”Art for Art’s Sake”.

Grundregel 12. Den går i stort sett ut på att halveringstiden av allt och alla som ingår i Dekadensens Stormtrupper, antingen uppe på Los Angeles barrikader, eller i Las Vegas Språkspelshallar, accelererar exponentiellt. Var dag kommer nya Verklighetsfrämmande Lyckopiller ut på den Öppen för Allmänheten Gemensamma Marknaden där allt tänkbart, som att bistå med hängiven insats av virtuell verklighetsillusion, typ Nöjesfältet för Obildade Unga Män som, för att njuta av Samvaro i Sociala Grupper, hellre än gärna låter sig omvandlas till skrikande Åsnor, till uppseendeväckande Accessoarer, typ Blondera Bella med Bröstförstoring och tatuering av Tinkerbell i Mellangården, Guldkedja, Guldlock, Tre Vise Män samt ett uppbåd av ovan nämnda, välutvecklade Åsnor, typ Kulturberikande Mulor, på väg bort mot Kända Målgrupper i Orter där Missanpassade NOT-MEME-TOO existensberättigade överlever Diskmaskinsrealismens Knallhårda Vardagsverklighet med en mix här, en fix där och, om det skulle behövas, ett trix som överlåter offret till Okänd Plats på Okänd Ort eller ute i Mississippis Naturreservat av Orörd Biosfär.

Grundregel 13 är helt utesluten på grund av Faktaresistentas Grundläggande Syntetiska Behov i vilket Obildbarhet bara ger en första antydan om det som strax senare komma skall.

Annons