Man ska inte döma en oskyldig, men vem idag är lika oskyldig som ett nyfött barnbarn till det som händer i Samhället och Etablissemanget?

Brukar Läsaren/Tydaren cirka 24 -07 framför skärmen med direktstreamad Netflix-godis, så kan även Gemene Man inse hur intrikat Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet kan framställas i realtid.

Samhället och Kriminaliteten hänger samman som Ler och Långhalm.

Eller som gungorna och karusellen.

Eller som Gubben och Gumman i Barometerhuset. Den Rätta Handen är mycket Väl insatt i vad Den Mer Sinistra Håller för Hand.

Ju högre upp Etablissemanget befinner sig i Näringskedjan, desto sannolikare blir att distributionen av Fentanyl och Carfentanil stiger i All Time High.

Den Cyniska Detektiven Allmänheten kan kanske instämma i att denna process ingår i dimensionen Avvikande Onaturliga Avgången från Naturliga Urvalet, men betänk ett Kontrafaktiskt Utopiskt Idealsamhälle där All Kriminalitet är Avskaffad för All Framtid.

Samtliga av Kategorin Obegåvade Underordnade Minderåriga som Oavkortat har Framtiden Dukad framför sig I en Låst Hemlig Isoleringscell, kan tryggt känna sig förvissad om att den av Allrahögstainstans Särskilt Utvalda ur det Naturliga Urvalet, en Samvetsömkande Fångvaktande Fängelsedirektör med Vemod en gång för alla avstängt de Automatiska Svängdörrarnas rörlighet och för Allmänhetens Säkerhet, kastat bort både kodlåsets lösenord, stängt av den numera oigenkännliga Ansiktsigenkänningen och med en extra knyck på handleden förpassat den manuella nyckeln ut från Västerbron.

Allt för att Hålla Ute det Framtida Buset från Den Oundvikliga Samhällsanpassningen inom Samhällsmaskineriets långsamt Malande Tuggapparater.

En Fysiskt Frånvarande Vulva Förutspår:

Inte ens den mest Gnidna av Snåljåpar Önskar Utöka sitt Personliga och Privata Existensberättigande på Bekostnad av Den Uteslutna Tredje i Permanent Ofrivilligt Utanförskap.

Vad skulle hända?

Först och Främst skulle Alla på något sätt inblandade i The Dark Nets Svarta Marknad tvingas uppsöka en annan Odeklarerad och därmed Skattebefriad Kreativt Bokförd Inkomstkälla.

Från Opiumodlaren i Orienten till Mollyförsäljaren utanför Buddha Bar och subkulturellt betingade underjordiska kanaler för försäljning av massproducerade Eskapistiska Flyktmedel bort från Alienationens Entropiska Ofrivilliga Solipsism, skulle en vacker dag stå helt utan sedan tidigare tillgängliga resurser för att försörja sina familjer utan vare sig Samhällsbelastande Allmänna Bidrag eller Försäkringsgarantier.

Underhållningsproducenter i hårdvara och mjukvara skulle bli ståendes utan någon högstämd resenär till det Artificiella Paradiset Ovan Där i Enkelriktad Kö till Charterplan på Avgång.

Oberoendet av Livsfientliga Droger skulle slå hårdare mot enskilda företagare än Corona/covid-19 någonsin befarats påverka Det Etablerade Samhällsmaskineriets inre Grottes Kvarn och Yttre Logistiska Affärsstrategier Över Gränserna.

Många av Vi som Byggde Landet, Samhällsbärarna, Lagarbetets Långa Arm ut till Fotfolkets längsta Tånaglar, skulle bli som Tagna på Bara Sängen.

Det Skarpa Förhållande som Råder i Gällande Nuläge beror ytterst på Hur Den Enas Förtroende via Den Svagaste av Felande Länkar intimt, på minst två meters avstånd genom Hela Distributionskedjan från Producent till Konsument, till Den Andras Förtroendeingivande Inställsamhet fortsätter som Business as Unusual.

Ett Socialpsykologiskt Systemrättshaveri skulle Erodera ut till ett minimalistiskt Katten-på-Råttan-och-Råttan-på-Repet-Språkspel.

Utan Avbytande Lagbrytare väldefinierad utifrån Sveriges Lag i Tradition sedan Västgötalagen skulle en hel del av Samhällets Etablerade Samhällsbärare stå sig Betydligt Mer än Slätt, än Föredömligt Rakt, i Betydelsen Lodrät.

Det Nuvarande Klasslösa Samhällets Bevarare och Beskyddarverksamhet handlar alltså slutligen och sist i ett Otvetydigt Rättosäkert Läge.

Till Äventyrs kan Läsaren/Tydaren tillåta sig Anta hur Samtliga av Samhällets Lagteam, typ ”En Enda Stor familj i Ett Enda Stort Familjeföretag”, ”Klaner”, ”Allianser”, ”Kartellbildningar” och andra Sociala bindemedel, skulle Falla Platt ner Långt före Händelsehorisontens Mållinje.

”Katten-på-Råttan-och-Råttan-på-Repet”-metaforen är konstruerat på ett motsatt paradoxalt Förhållningssätt.

Olle klarar av att hålla sig Innanför Grinden helt Medborgerligt Medansvarigt i Tillståndet Självmyndigförklarad.

Mats utför ingen regelrätt Match som Motstånd mot Vidareutbildning i en Livets Hårda Skola Nära Barndomshemmet för Dysfunktionella Bortbytingar, Mylingar samt Bristfälliga Menlösa Uppväxande i Förortens Kommersiellt Baserade Kamratfostrande Falska Vänners Sällskap.

Ingen Demagogisk Politiker uttalar sig Högröstat som ett Mantra om Hur Samtliga Samhällsbärande Stenar ska vändas Upp och Ner för att Samtliga Utslitna och Utnötta Trasmattor Ovillkorligen ska Erhålla tillgång till en Normaliserad Egna Hem-rörelse, typ Fordonsbeskattad Ofrälse Husvagn.

Arbetslösheten skjuter i Högsta Otänkbara Läge av All Time High. Endast ett Omöjligt i Praktiken Fritt Fall förutsätter Fantasilösa, marknära Tjänster.

I den Alternativa Utopiska Samhällsbyggnaden kan Hårt Beskattad Medborgarlön Införas till alla dem i Samhällsetablissemangets Sömnlösa Socialpsykologiska Strukturomvandlares Skyddade Verkstäder, typ Tankesmedjor där Emotionellt Intelligenta samt Högkänsliga Vaganter, som Helt, som att vända på Rätta Handen upp och ner, fram tills dess Stått på Lagens Högra Sida och Nu Befinner sig i Synnerligen Svåranpassningsbart Ofelbart Perfekt Läge. Faktum är att Samhällskroppen nu med Omedelbar Verkan befinner sig Med Klackarna i Taket och Huvudet Halsbrytande på Ända.

Vad skulle, helt hypotetiskt, hända med först och främst Rättsväsendet, Rättstjänarna i Korridorsamtalen samt deras Förlänga Utsträckta Armar om Efterfrågan plötsligt inte längre Infann sig som ett Rekommenderat Postförsändelse i Brevlådan?

Utan inbrott i Företag, Butiker eller i Privatbostäder Skulle Endast den Förekommande i Preventivt Syfte, typ Isolerade Survivalister och Preppers, hålla Säkerhetsdörren stängd mot Yttervärlden, Larmet igång, De Dolda Kamerorna övervakandes ett Händelseförlopp betydligt värre än det som Publiken förväntar sig utspela i I Väntan på Godot. Rätt Livlina skulle förtidigarelägga Pjäsens Frånvarande Dramatiska Slutspel.

Rättsväsendet skulle, men nu av helt motsatta skäl, Stå som Handfallna inför Det Numera äntligen Fritt från alla Lagöverträdare, Perfekta Samhället.

Med det följer förstås ett otal både Effektsökerier i Affektion och Bistående Biverkningar där Ingenting längre Hänvisar till Bäst Självhjälpande Dräng, eller Socialdarwinistiskt Närande och Tärande.

Med Omedelbar Verkan befinner sig samtliga av Landets Innevånare på samma Sida om Lagens Råmärken.

Inte ens Självutnämnda Vänner av Ordning, Spanska Paragrafryttare och Härstammande från Vanärade Citronodlare på Sicilien Brännvinsadvokater skulle kunna få Minsta Syl i Vädret.

Betydligt mer av Statskassan, även efter utbetalningar av Medborgarlöner, skulle Räcka till Extra Bidrag till Livets Hårda Skola inklusive Kamratfostran, Egenvård i Egentid och Omsorg Om Tredje Mannens, i Orson Wells Överdramatiserade Gestaltning i Lånta Fjädrar av andra Falska Vänner, Överlevande Efterlevande.

Fängelserna skulle antingen stå tomma, eller restaureras till Nyetablerade Konferensanläggningar eller studentikosa Vandrarhem, eller, varför inte, endast Fantasin sätter Gränserna, både-och?

Men, högst sannolikt, även om Allrahögstainstans samt samliga av Administrationens Lojala Tjänsteandar i Ingenjörssamhällets utkanter tar i av alla tänkbara och otänkbara kraftansträngningar, kommer detta aldrig någonsin ske inom Eran av Diskmaskinsrealistisk Vardagsverklighet.

Det enda att hoppas på är att Singulariteten ordnar så att även Gemene Mans och hans Äkta Maka Huldas Gemensamma Avkomma kan ta sig En Stor Öl.