Samuel Becketts berömda citat kommer ursprungligen från en dikt. Citatet används av alltifrån PC till AC. Det kräver varken någon AC eller DC annan förkortning för att tillägna sig den ursprungliga radens betydelsebärande innebörd.

Även idrottsmänniskor utövande lagsporter eller, kanske allra helst, enmansutföranden, som även kan utföras av aktiva motsatta kön har för handen att bruka, men inte missbruka, citatet som en uppmuntrande inställning i gällande nuläge.

Även om Okimura menar att det just nu pågående Nuet sträcker sig ända fram från före Big Bangs ödesmättade smäll, till Slutet av Sapiens Historieberättande, kan Nuet ändå förmiskas till i stort sett endast en andlig symbolisk metafor för mötet mellan ett Nostalgiskt Förflutet och en Önskvärd Förhoppning in i just nu inte existerande Framtid.

Framtidens nuvarande Existensberättigande kan diskuteras ett otal gånger om. Det borde finnas en framtid där även nycklarna ligger kvar på den plats där Gemene Man glömde bort dem.

Vad Framtiden döljer i sitt mest primitiva tillstånd av Sköte borde ändå upplevas och erfaras i förhållande till Poppers och Wittgensteins meningsskiljaktighet i vilket Wittgenstein var beredd att försvara sin hypotetiskt utlagda utsaga och åsikt om huru även vår närmaste Stjärna Solen stiger upp ovanför Händelsehorisontens kant också den dag som än så länge lyser med sin frånvaro.

Morgondagens existens är alltså ytterst beroende av hur Crethi och Plethi i konventionellt förtroendeingivande förutsättning kan enas om att även efter Midnatt kommer uppstå Naturlagen om Solens egentligt helt absurda vallöfte inför den ovissa framtidens tidigarelagda Problemformuleringspriviligierade Artificiella Visionära Övergrepp.

Vidare är inte utan att Diskmaskinsrealistiska Pessimister föredrar uttrycket ”Illusion” framför det numera alltmer anpassade till Nostalgiska uttryck ”Vision”, då Falling Down av Little Man fortfarande ändrar sådana framstegmodeller som ansågs mer än självklara under tre decennier av 50-, 60- och 70-talet.

Flykten från Friheten är helt beroende av hur Tidstjuvar och Energitjuvar bevakar sina intressen i Tingen-i-Sig Sakernas Tillståndsgivande.

Flykten undan Friheten är också ett alltmer växande behov av Befrielse från Ansvar. Detta konstaterande efter Little Mans vedervärdiga Implosion med förkrossad Evolution numera anpassad till uppgiven De-Evolution.

Eroderande Framtidsförhoppningar anpassas numera av Allrahögstainstans till Entropiska Ofördelaktiga Tillkortakommanden. Detta bör ses som, om inte den gravaste referensen till ökad Pillertrillande, Typ Adderall och Cracksmack, i överdimensionerat beroendeframkallande Resor ut från den Box ur vilket endast Fantasin, men här i betydelsen Hägrande Hallucinationer visst kan av den Administrativa Intagande Anonyma Uteslutna Tredje i Ofrivilligt Utanförskap komma till Oönskad Insikt om Hur hjälpen Uppifrån Allrahögstainstans, antingen lyser med sin frånvaro, eller där den Allvetande Storytellern uträttar en kritiskt närläsande granskning av Yngre second-handboende Undersåtar i Kartellbildande Klaner utanför Skottlands kustlinje, möter en krass vardagsverklighet i vilket det enda som räknas är tillgången till Mentalt Logistiska Transportmedel bort från en på förväg utstakad levnadsbana från den Föräldralösa Kuvösen till antingen en Skyttegrav nära Dig, eller en Vattengrav där Graverande Gravänder Vänder Stjärten mot Stella Polaris.

Sådana zombieliknande än så länge vid Livet fastklamrande andefattiga, fantasilösa livsspillror före Överdoserad Självspillan i Socialt Avseende Uppoffrande Allrahögstainstans Avbild, typ Beläte, kommer så småningom välja mellan en hett eftertraktad självförsörjning som gräsklipparrobot eller kamratfostrande instickare av engångsnålförsedd kanyl.

I det enskilda fallet är återvinning långt ifrån att föredra.

I bristen på Fantasiberikande Framtidens Kartläggare kan Spillror av Detektiven Allmänheten själv inpå bara kroppens ryggmärg endast genom väldoserad dropp av heroisk Fentalyl ge de annars oönskade sidoeffekter som håller Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet på behörigt Avstånd.

Endast Mulor, som till exempel självförvållade utmärglade backpackers vars själsliga hunger passerar gränsen för allt som av Gemene Man kan anses som Anständigt, kan bistå, naturligtvis mot ersättning i kontanter eller in natura, till hur en Fattig Flicka, heltidsanställd i Dygnet-Runt-Skiftsarbete, kommer att föda gränsle över en Grav som redan står klar för Inläggning av Utebliven Kommande Generation, typ Desinformerade Mylingar.

Annons