Från Nätspindlar till Stjärnspindlar.
Stjärnspindlarna började som ett gäng passionerade spårare intresserade av informationsutbyte, ljudåtergivning, tonsättningar, förvirring och kemiska synteser.

Det var genom andligt visualiserade utföranden som de kom att bli till Tellus futuristiska motsvarigheter till prototyper av Andryper.

De var alltid i progressiv kondition, utövande för att fungera i den inre ekologiska kontexten.

Ministralen var obegränsade utanför boxen till Stjärnspindlarnas kastell.

Ministralen, med Horn Pers Udde och Moster Matilda som avatarer och kompasser, återgav den gamla traditionen från flytetyg över Hisingen till arbetsbin i Borgholm.

I SpåRätt hade samtliga Oberoende Inneboende Tillhörande inlett bruk av syntetiska magiska molekyler mot holistisk biosfär och terra, för att applicera batterierna i deras gjutformar och chiffrera DNA:s degenerativa följdverkningar om Tillgängliga i Allmänhetens Närhet Följdriktigheter i Aorta.

Spontansjälvadministrerande senilitet och materiell utnötning varskodde i Nuläget total frånvaro av syntetiska signalsubstanser.
De cybernetiska Liksidiga Rumsligheterna utfördes i ständigt nya originalversioner i ömsesidiga affärsförbindelser i gengäld mot Tegelmurar vars huvudsakliga funktion var att exkludera mångfalden genom transformativa bedragare. Taktila artificiella lemmar verifierade både spermatozoer och autonoma behållare.

Allrahögstainstans såg sig fortfarande som katalysator och plagiarist, men utvalde att, likt Cunigunda ”kultivera Mullvadar på egen tomtmark”. Det var det som de gjorde, i Dreva Bruk, strax söder om Enköping, vid sjön Mälarens strand.

SpåRätt Star City of Stockholm, SpåRätt Star City of Scandinavia och SpåRätt Eurasia, uppnådde sina amnestiska logistiska relationer mellan Arkangels och ner till Konstantinopel.

All organiserad systematik inkluderande projektering, annektering och exploatering av Milky Ways marginaler tidsmarkerade mot universella flexibla kroppar i elliptiska konstellationer ovan terra och i extrem exklusiv extroverta expressioner uppnå spirala formateringar ner i slukhålens avlägsnaste orter.

Stjärngänget hade ersatts av Kalashnikovsfansen och Nybyggarbildarna hade förorsakats i dysfunktionella asteroider, med sekteristerna Divergenterna som i första ledet kollaboratör. Den Ensamstående Faller Fortare än en Fura som Ingen Hörsammar.

Såsom Autonoma Ambivalenta i Asocial Association fanns minst en valmöjlighet. Den ena utföll till Allmänhetens behag och den andra korrelerade med koloraturens utsvävande behag. Åldern och längden sägs ju sakna avgörande betydelse, men för den interagerande i icke svarande utan samtycke i gemensam enskild samvaro kunde sådana glödheta affektioner sprätta som en glödloppa ur elden och ut i askan.

Jim Leggs massproduktion av andrarter och snart också andhryber förlades utan syn- och hörhåll för ansvarsbefriande lobbyister. Andrarter som Brigitte Broadway, Tomas ab Aquino, Tessan Tesserakt och kanonaden Carl Gustaf tillverkade det ”Neo-Utopia”.

I det existerade humanoider som mer binära ”Nättroll-i-Sig” i nära relationer till Gemene Man som Solitär Representant för sådan Exkluderande Artificiella Funktioner som så småningom skulle ersätta samtliga av naturen It-ikoner samt Enastående Ensamstående Enarmade Erbarmliga Samariter, typ frånvarande oanpassningsbara.

Med facit i backspegeln får allt sin syllogistiska följdriktighet.

In träder Onkel Sam som en Uppenbar Uppenbarelse i sin Nakna Exklusivitet.
Humanoiderna var förhållandevis mer omänskligt sinnade, med konstruktioner av blyinfattade blindfönster och bärbara väggar där allt som Crethi och Plethi kunde räkna upp under en minut, skulle ingå helt automatiskt.
De cybernetiska syborgarna var tillverkade av Livsfrånvända Ovana Backstusittare. Ute i solgasset på ljugarbänken kunde de komponera ihop i stort sett vad som helst som den rätthavande konsumenten ens kunde föreställa sig i sin oförställda fantasi.

Humanoidernas respons på Den Överlägsna Enskildheten bestod av att Synteser av Automatiska Artificiella Artefakter skulle exkludera Detektiven Allmänheten ur varje tänkbar vrå.
Neoidealister och neoluddister var närvarande i samma sammanslutning om experiment där livet som högsta insats alltid befann sig innanför Språkspelets yttersta ramverk.

Suspenderade Agronomer utan Land hade i kikaren utsett obekanta kontinentalsocklar till nya urbana Medborgarkontor.

Mellan Dinosaurierna och Den Senaste Istiden uppstod sådan uppfattningar att den som lyfte järnskrot inte på en och samma gång kunde förlösa Rubiks kub från Malevich’s hårda begreppsvärld.

Inflyttade kvarstannande Innevarande Bofasta bekräftade genom att rösta med fötterna hur Framtidens Kartläggare skulle anlägga helt nya förutsättningslösa gränssättningar.

Den Andra Andningen framstod inom Gruppen Självreflekterande Humanoider bortom Den Svagaste Felande Länken i Näringskedjan hur att Förutsätta Ingående i nästkommande Problemformuleringspriviligierade Paradigmskifte även bland Idésprutor och dunkelt tänkande Nostalgiska Vintage Staffagefigurer.

Annons