Inom Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri saknar den betydelsebärande efterbörden i betydelsen effektsökeri någon egentlig, i betydelsen ”ursprunglig” betydelse.

Detta ger Föranledning till Frågan om Ordkonsten är ett Filosofiskt Nihilistiskt Instrumentellt Verktyg, men det mesta tyder på att Friheten, typ Förutsättningslös Fördomsfri Vidsynthet, i Sig inte bör betraktas som någon Förutfattad Föreställning om Förnekelse av Förekomsten av Objektiva Värden.

Istället gäller det att Tillhandahållet Objektet i ett Ständigt Icke Anpassningsbart ZOOM-läge.

Med ZOOM i Gällande Nuläge kan Sakernas Tillstånd-i-Sig dels Uppförstoras till Näst intill Olösliga Problem, dels Nedförminskas till helt Bagatellartade Trivialiteter, som inte kan göra Minsta Fluga något Förnär.

Den här upplevelsen av Nu Pågående Orsakssammanhang har pågått i Generationer tillbaka i Tiden och Rummet. Det går att dra en parallell mellan Yi’s ”I Feel Good”, till Donna Summer’s ”I Feel Love” och vidare ända bort till Natalie Wood’s Uppförandekod i ”I Feel Pretty”.

Här kan Läsaren/Tydaren upptäcka, uppfinna och erfara hur de Objektifierade Vardagsbruksorden bildar en tillräckligt stor mängdlära för att Tillföra Den Tysta Majoriteten ett Aldrig Återkommande Tillfälle till Världsförbättrande Paradigmskifte. Paradigmskiftet kan i Bildligt Uttryck gestaltas med Orden:

”En Pragmatisk Världsförbättrare, Typ Vetenskapsteoretisk Altruist, kan Börja med det Koanliknande Ställningstagandet att i Stillhet kontemplera över Tunneln i Slutet Av Ljuskäglan.”

Det är därför Oerhört Komfortabelt för Gemene Man i Nära Spirituellt Andlig Anslutning till Äkta Makan Hushållsroboten Hildur Bock att Föreställa sig en Iscensättande Förutsättning för Vidare Tillfälliga Akter där även en Oändligt Utdragen Återvändsgränd (Cul-de-Sac) kan uppvisas för Detektiven Allmänheten i det Internationella Spionmuséet Offentliga Lokalers Innersta Rumsbildningsenhet.

Här gäller det att inte förväxla Fri Uppfostran med Uppfostran med Syftet Frihet under Ansvar. ”Under” antyder här det Ursprungliga Tolkningsföreträdet till Problemformuleringsprivilegiet hur Plantor med Luftrötter ändå kan uppleva Marken under.

Flera gånger om har Vetenskapen stått som Orörligt Fastfrusen inför Plötsligt Återuppståndna Faktaresistenta Informationsbitar.

Att de verkligen är Faktaresistenta-i-Sig, blir Generellt Självklart för var och en Inriktad på Evidensbaserad Levnadsstandard i Relation till Utan Utlovad Inkomst, ur vilket Basbeloppet förhåller sig någorlunda Obalanserat i Takt med exponentiellt stigande Bruttonationalprodukt per Capita (Jämför med Big Mac-index).

Denna Logiskt Utdragna Slutsatsen kan NN, ofta men inte alltid identisk med ”John Does” eller motsvarande i Särintresset Svagare Könet, ”Jane Doesn’t”, behålla Centralperspektivet där Tidpilen i 90 graders vinkel mot den underliggande Tvådimensionella Ytan, kan upplevas Som en Bieffekt av Psykologisk Diskmaskinsrealistisk Verklighetsskildring, på ett Lutande Plan bort mot den Kokande Blå Ängsgrodan.

Det Nyligen Uppkomna Problemet med Ökande Frånvaro av Blå Ängsgroda, hänger otvivelaktigt Samman med Seminariernas Entreprenörsanda där Vem som Helst av Crethi och Plethi kan utföra Experimentet med Den Kokta Reptilhjärnan.

Ändå bör inte Läsaren/Tydaren uppfatta Antydningen om Groddjuret som en aktiv medlem inom Sällskapet Kallblodiga Reptiler, som en kontrafaktiskt faktoid.

Ett sådant naivt och godtroget ingrepp i Normalfaunan har i Tider av Massutrotning av allt som inte verkar Ytterst Gynnsamt för De Högst Stående i Väntan på Sittplats i Näringskedjan inlett en Synnerligen Närsynt Granskning av Mångfaldens Komplexitet i Omedelbar Närhet till Urbanplaneraren Holger Bloms Visionära Grepp om det Konformistiskt Anpassade Samtidssamhället ABC i vilket nu pågående Digitaliseringsstrategi inte ens skulle kunna hamna i vare sig IN-lådan eller Utanför Boxen.

Släkten Blom kan vara Stor och så Vid näst intill Obegränsad men det Utesluter ändå inte Förhållandet Att Holger Blom kan, i betydelsen Om och Endast Om, kan ha varit Avlägsen Släkting till Kerstin Blom i Albysjön år 1956.

Därom Tvista än i dessa Bråda Dar, De Visa i Förkomna Protokoll, typ Tsunami i Estonia.

Sådana långt utdragna slutsatser kan ha en underhållande dokumentär erfarenhet för Autodidakta Anonyma Autonoma Självupplärda i Inlärd Passiv Automatiserad Apati, men det pågår så långt som den Psykosociala Energibristen inte nått Vägs Ände.

Underhållningsvärdet kan aldrig någonsin överstiga värdet av Sovel och Potäter.

Vad kan Obehörig Utomstående försatt i oinförstått Osäkert Läge ha att lära av den Bakläxan? Varje enskild Vallmoodlare med Många Barn på Bygden eller nere i Byn, vet att Självhushållningen är på Tillbakagång, antingen till morgondagens Pillertrillare, eller Syntetiskt Modifierade DNA-koder.

Hushållandet med Kronor och Ören i Plånboken går numera att överföra till Audiologiskt Anpassade Svischar och Blippar. För den med överaktivt intresse för överkurser kan Svischarna motsvaras av Långa och Blipparna av Korta Felsignaler.

Att var och varannan av Kommande Uppväxande Generation Utsatt i Träde förväntar sig även efter Utträdet ur Kärnfamiljens Trygga Famn, sova med Yuppienallen i ON-läge, eller gå hela vägen till Banken med en Smiley som Påklistrad Mask, kan i framtiden verka lika realpolitisk som Gunnils öra’, det enda som finns i exakt den riktningen på Östersjön är ön Ösel i Estland.. dit är det ungefär 17 mil långt bortom och Utanför Skyhöga Kustlinjen.

Liksom med Släkten Blom finns även motsvarande relationer på andra sidan om Atlantens Azurblå Vågstänk.

Varför skulle inte Amaryllis Fox på långt håll och med svaga ögon kunna vara en avlägsen släkting till Samantha eller, kanske ännu mer verklighetsförankrad anspelning på Sweets Fox on the Run, eller, översatt till ursprunglig bibeldeltisk Svenska: ”Räven raskar över Isen”, som så ofta försetts som LOOP i ”Hvar Fjortonde Dag”, med numera avgångne och framlidne Ulf Thorén?

Det missdåd som inträffade vid Albysjön kan än idag uppdagas i Socialrealistiska Posttraumatiska Stressyndrom som mer beror på hur ”Tillfället gör Energitjuven”, än tillgängligheten till Sachas Mirakelmedicin E4:an Norrut.

Men, varför måla Svart på Svart då Allrahögstainstans fortfarande tror på Vita Lögner inlindade i Trasmattor från Frejs son Yngve i Allmogens Glesbygd närmast Sockersjön.

Det som själva Stafettpinnen i Språkspelet egentligen handlar om är Hur att Utforska Sig Själv Innerst Inne utan att det Sker på Bekostnad av vare sig Arvet eller den Ekologiska Biosfärens Hemmahörande Miljö?

Endast en Falsk Vän i Godtrognas Sällskap skulle kunna, Retroaktivt, Förespegla Något helt Avgörande Annat.

Överdrivet Uttagen Utvecklingskurva leder oavkortat till Underutvecklade Förespeglingar angående Paradisiska Dimridåer från Burma till Kenya kan endast upplevas genom Rosa 3D-glasögon av märket Man Ray Ban.

En stadsarkitekt tillsammans med en landskapsarkitekt kan i Språkspelet ”Jag begär Krig mot…” designa Problemformuleringsprivilegiet så att det bara angår Näringskedjans Kulturberikande Självvalda Singularitet.

Här försiggår Singularitet som Begrepp utöver Hom Mensura-satsens mera Anspelning på Överlägset Antropocentriskt Hybris-önsketänkande.

Det är i Själva Verket Själva Verket som Liksom Existensen av det Utskrivna Ordmassan Föregår Essensen av den Betydelsebärande Klartexten, mer kan påminna om En Given Form utan Tills Vidare Innehåll.

Detta måste Ovillkorligen Leda Fram till ett Mer Expressivt Uttryck av Affektiva Emotionella Primitiva Drifter och Behov där inte ens Tredje Gemene Man kan Uteslutas ur Alienationens Milsvida Semipermeabla Nätverk.

Först kommer Ordmassan och ur den kan sedan Ordkonstmakaren antingen Helt Urskillningslöst Semantiskt Nihilistiskt, eller med Repetitiva Reverbaliseringar Återvända till samma Verksamma Substanser in Vito Blanco.

Att missuppfatta Moralism som Moralkodex, är som att stjäla en I-phone från en minderårig med dagsinkomsten två tusen bitcoins klirrandes rakt ner i spargrisen.

Annons