Biskopsgårdens Svartrockar, Paris Hiltons Little Hiltons, Lady GAGAS Little Monsters och Slut Whisperer Upplever en så Isolerad Ofrivillig Ensamhet att, slutligen och sist återstår bara Två Alternativ, Insuget i Svarta Hålets Slukhål, eller att Överleva i den i det Slutna Nätverkets Ovillkorliga ej i Ömsesidigt Samtycke Tystnadskultur i Isolerad Solitarisk Flockimmunitets Tredje Uteslutna Utanförskap.

Detta bör ha som bidragande konsekvens att Drömmar om Kronisk Eskapism övergår till traditionella former av arten, i Asocial Betydelsebärande Mening, Frivillig Självspillan.

Att Bruket av Legala eller Illegala Flyktmedel undan Diskbänksrealismens Vardagsverklighet likt Tidvattnet i det flödande Tillståndet Ebb, vid Turning Point, eller då Vågskålen utför ett Logistiskt Överslag, i Diskmaskinsrealismens Brådraska Nuläge i ett Asocialt Flödesschema försätter Dem som ska ta Över efter Oss, i Ytterst Osäkert Läge.

Självspillan i Flödesschemat har för det Öppna Nätverket minst lika många Bondoffer som 0-visionen i Alla Möjliga och Omöjliga Förbifarter Kors och Tvärs Över Röda Trådens Heta linje från Urbaniserade Miljonprogram till Ödesmättade Övergivna Allmogesstugor i Falu Rött med Vita Knutar som Främsta Kännetecken.

Självspillan i sig ingår inte i Själva den Tystnadskulturella Diskursens Problemformuleringsprivilegium, därför föredrar sådana som Självuppoffrande Fotbollstränare att Föreställa kanske Blivande men i det Här Alltför Tidigarelagda Fotbollslaget, att verka Preventivt Profylaktiskt till exempel med Utdelande av Proteinrika Kosttillskott och Näringsberikad PWO till Obalanserade Omyndigförklarade i Ociviliserade Märkeskläder.

I Vår Hektiska Samtid kan alltför Kraftfulla PWO-paket i alltför Överdrivet Stora Verksamma Doser i Steady State, som till exempel det Numera ”MEME Craze TOO” försätta 95% av Kommande Övertagare av de Lagförda Stafettpinnarna, i ett ZOOM-Bie-likande Stadium av Självförvållad Asocial Inkompetens i Vilket Omyndigförklaring av Inlärd Hjälplöshet Oundvikligen, Predestinerat där även Karma kan ingå som Bidragande Faktor X till Muselmansk Defaitistisk, som alltid förr eller senare ersätter Fatalistisk, Passiviserad Apati.

Det Föranleder den Problemformulerande Allrahögstainstans allra Högst Upp i Näringskedjans Opportunistiska Toppen, av ett ständigt Smältande Glasberg med Tillhörande Snorkig Panelhöna, Högsta Kasten inom Jet Sets Subkulturella Innersta Kretsar där VIP-korten, som numera är inlagd som ett komfortabelt Diet Chips Någonstans mellan Armbågsleden och Tummen mitt i Handen.

Det är Inte Utan att Gemene Man med Äkta Makan Hildur ”Husbocken” samt deras Menlösa Plastbarn med Yuppienallen som enda Sängfösande Nightcap, i Bestämd Form Plural, Tillåter sig att Förundras över hur Allrahögsta Instans inom Deep House Kylskåpskalla Stumma Väggar kan Inlåta sig med Inblandning i Hur Green Giant’s Följare, utan Djupt Förankrade Anknytningar till varken Heaven’s Gate, Sanningens Lära, med vissa Ekonomiska Bidrag till både Diamantvagnen och Sidenvägen i the Dark Net’s Gyldene Triangel i vilket också Nättroll iklädda antingen Kreationella Svarthattar eller mera Nya Romantiker-framträdande Foliehattar, kan ha en Kamratfostrande Impact på Uppgivna Ofrivilligt Dataspelande Redan sedan efter nedsläppande av Little Boy i sällskap med den obekräftade syntetiska Uncle Fat Man, sökt Tillhöra eller Inkluderande Inordna sig i Leden av Samhällskritiska Faktaresistenta Svartrockar i Biskopsgårdens Ofrivilliga Utanförskap, motsvarande i Hässelby och Uppsala Högars av Gatupatrullerande Mördande PR-lobbyister.

Den Oändliga Återvändsgränden i på Förhand betydligt Högre Upp i den Kulturberikande Näringskedjan kan Återfinnas för den som är en Stolt Ägare till Aktionen Vända på Varje Sten, Tvätta Byken och låta Något För Tillfället Ofrivillig Hedonist mota ut Bleksiktiga Bloopers och Losers ut ur Klädskåpen, samt Häva ut Sådana Svarta Säckar som på K2:s Snöklädda Sluttningar under Twilight Zone, där ingen Intern sitter och Inväntar sin Tur på det Elförstärkta Högsätet, har i Stort Sett Samma Innehåll, men där mera Rigor Mortis, Dammbeklädda Ensamstående Kavaljerer, Oklädda Högbystade Skandalbeauties samt deras icke, i juridisk mening, Biologiskt Genetisk, beroende på Arv och Miljö, högröstade Mylingar.

Allrahögstainstans är som alltid Allvarstyngd Ansvarsbefriad.

Detta Försätter Vederbörande Tilltalande Målsägare i Läget Pank och Fågelfri.

Fågelfria Extravaganter har det Förutsättningslösa att ha Undsluppit Tillståndet där de som Vingklippta ska bli, knappast, liksom en Avsnoppad Don Juan, typ Kulturprofilen i nära Olämpligt Samkväm med Andefattiga Akademiker i Leken Hela Havet Stormar, hunnit, i egenskap av Ideell Individuell Eskapist, såsom Första Person Singularis, Föresvävat Aviationskonsten att Utanför Voljärhangaren, hinna Utföra en Första Flygtur innan Frihetskastrationen Infriats.

Ingen skuld ska Föreläggas på Psykonautproblemprokrastineraren Sashas och hans Äkta Hustrus Undflyende Axelmakter.

Entropins Svarta Hål Imploderar Exponentiellt Då Den Uteslutna Tredje i De Fyras Kriminella Gäng Inte På Lång Tid När, cirka med 18-årsgräns Ofrivilligt Önskar Bidra i Andefattig Miljö där Fantasiberikande Utanför-Boxentänkare lyser med sin över 15 minuter långa Oförklarlig Frånvaro, Föredrar att Gå i Aviciis Fotspår hellre än en gång av Till av Oräkneligt Föregående PTSD, men utan tillgång till Rosa Piller eller En Dans På i Koma Förlagda Törnrosor, kan Anse att Ytterst Oväntade Bortflugna Hopp angående Allrahögsta Nåd före Rätt som the Man in The Sky, Viker Hädan undan Tystnadskulturens Sekretessbelagda Penthouse för Svandykande Parkourlosers Unlimited.