Det Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriet har funnits med i arten Homo sapiens sapiens primitiva driftstyrda, impulsdrivna sammanhang så länge som någon numera med varm hand hänvisad bort ut i glömskans mörker haft något att dölja för sin närmaste Äkta Hustru samt Utsådda i Hällebergets omgivning.

I återkommande möten med falska vänner och godtrogna nära anhöriga utan namnangivelse uppstod sådana incidenter som inte på något vis utsatte diskbänksrealismen för närmare granskning av högre ort.

Dock fanns det sådana falska vänner som inte var alltför benägna att visa framfötterna. Hellre än att anstränga sig till det yttersta för att få ihop en någorlunda trovärdig replik av vardagsverkligheten, föresvävade de på mållinjen och förlade trosatsen till tvistens uppkomst till redan avhandlade handläggningar på en för ändamålet avsedd arkivhylla. Den högst oväntade fördröjningseffekten gav ändå som turen i oturen omdömesförmågan helt nya obegagnade möjligheter att bearbeta samt, då punkt var utsatt, tillämpa i överensstämmelse med den tidens uppfattning om i vilken omfattning Rätt skiljde ut sig från Fel.

Det ligger var och en antingen i fatet, eller eget intresse att ägna så mycket av fritiden som möjligt att söka samband i hur After Work och därpå följande Happy Hour, helt på egen hand utstaka ett framtida existensberättigande.

Gröngölingen in Spe brukar för det allra mesta, över nittiofem procent, uppfatta uppgiften såsom tillämpbar endast efter upprepade tendentiöst upplösta existensberättiganden.

Utan tu tvivel brukar den nutida efterföljaren till Skråväsendet utsätta sådana otvättade bakom öronen, små grytor i tillämpande av Lagen om Otillräcklig Obekräftad evidensbaserad personjournalistik som antingen avbildas av hängivna paparazzi och/eller gatusmart stalker. På kort tid är ett sådant betydligt avgörande beslut höja hastighetsbegränsningen på ett mera bildligt talat löpande band i full rulle där numera pensionerade Baker Streets Irregulars lämnat över stafettpinnen till motorburen ungdom med smartphonen förlagd i vänsters sinistert vänstra hand. För den rättmätige som dragit den kortaste synålen ur höstacken, kommer det digitala meddelandet om existenberättigandet som ett rekommenderat evangelium i mejlboxen.

Man brukar göra åtskillnad mellan Nonsens och Nonsens.

För den stigmatiserat utmärkta Gröngölingen in Spe gäller nu att linda in så många vita lögner som den överaktiva hackspetten hinner med under en kafferast.

En sådan, i senare otidigheter före Diskmaskinsrealismens intåg i Världskanon, retroaktiv bekräftelse från högre ort, i sällsynta fall direkt olämpliga och därför strängt nedstrukna finstilta mellan raderna i underliggande utrymme under översta skiktet av ordmassan, samt mellan-etagen kontexten, kan lämpligt nytillkommet välkommet till personligt ställt, utökade tillskottet i arbetsteamets biologiskt icke släktbundna ”Familjen”, utom all rimlig tvivel, uppvisa en tillbörligt inställsam inställning till samtliga tillhörande högre avsatser på den Darwinistisk-Maslowska exponentiellt brant stigande näringslivets tankesmedjas svagaste länk.

Högsta ort; ”Allrahögstainstans”, behåller tillstånden av is i magen samt supercoolt uppträdande i andra sakförhållanden än de nyss nämnda.

Såsom Allrahögstainstans Allvetande Storyteller kan Personan förespegla en iscensättning i vilket det objektifierade objektet först utstår en rejäl hagelskur av typen nedsättande ordalydelser för att strax därpå, medan järnet fortfarande är varmare än ett normalstort pekfinger, uppleva hur kärleksstormen och hjärnstormen virvlar runt både var och ens epicentrum som var och ens ena axelmakt.

Inlärningsmetoden är dels baserad på evidensbaserad Fri Uppfostran, dels begriplig för var och en av Gemene Man som helst på egen hand, autodidaktiskt, kan knyta ihop lösa trådar från när och fjärran till en inte alltför obekväm ryamatta.

Ett sådan semiotiskt affektladdat kan utan minsta tvivel försätta Gemene Man i löfte om uthållighet i Nöd och Lust till praktiska tillämpningar av de kommersiella positiva tänkare som formulerar dem, enkelt och lätt till antingen ”Trial and Error”, eller ”Make It til U Fake It”.

(Det senare talesättet kan också med fördel tillämpas omvänt: Fake It till U Make It. Svaret på problemformuleringens omilda behandling av uttryckets inneboende värdeladdade underförstådda andemening, i meningen betydelsebärande enstaviga komponenter, kan och i de allra flesta fall, bör skilja ”agnarna” Bestämmarna från ”vetet”, Befattarna.)