”Show Don’t Tell Learning by Doing Wu Wei in Corona/Covid-19 Deep Beat Times.”

Det Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriet har traditioner tillbaka till långt före tidernas begynnelse. Det som finns att läsa här är oavkortat inspirerat av Ludwig Wittgensteins teorier om ”Språkspelet” som vi alla, även när vi är tysta, helhjärtat är varma deltagare av och i.

Som ordet ”Steganografisk” antyder, så handlar Ordkonstmakeriet om att framställa självklarheter i klartext med sådana lingvistiska, semantiska samt semiotiska uttryck som för Utomstående Obehöriga, typ Bokstavstroende Legaliserade Neoluddister, har en helt meningslös, i betydelsen icke betydelsebärande, funktion.

En andrahandskälla anger att James Joyce fortfarande hade någon slags förespeglande positiv inställning till Språket, medan hans lärjunge Samuel Beckett hade en mer misstänksam och ibland direkt avvisande attityd. Detta menar andra andrahandskällor, kan bero på Becketts hängivna intresse för Quietismen. Det är inte helt osannolikt att han, även om det inträffat var för sig på mer än två meters distans från den andra, delade denna misstro med Ludwig Wittgenstein.

Före, under och efter WW2 var det inne bland intellektuellt lagda språkförbistrare att i språket ägna mer uppmärksamhet åt falska vänners särskilt utvalda enskilda informationsbitar, än diskbänksrealismen i sig.

Det skulle dröja till minst två decennier efter Atombombernas briserande i Hiroshima och Nagasaki, Språkspelet, mitt under Kalla krigets hetaste åtta dagar under Cubakrisen, skulle ha en sådan betydelsefull inverkan på framtidens attityd till, i synnerhet, det skrivna ordets missvisande, missledande eller orsak till avsedda missförstånd, diskmaskinsrealismens vardagsverklighet.

En sådan hade Hoover, men hemmafruarna måste befrias från den förutfattade mening att kvinnans roll att stå vid spisen och föda barn, bara kunde utföras inom hemmets trånga väggar. Det var då som uttrycket ”Det Dunkelt Tänkta är Det Dunkelt Sagda” ersattes med Wittgensteins Tystnadskultur samt Becketts ifrågasättande expressiva: ”Kva-kva-kva.”

Sagt blev gjort. Medan hemmet uppfylldes av alltifrån elektriska häftapparater och skruvdragare till självgående strykjärn samt automatiska diskmaskiner med särskilda tillval, kunde Gemene Mans Äkta Maka Hulda gå ut på gatan, klippa håret och skaffa sig ett arbete. Inte sällan utförde hon samma arbetsuppgifter som i hemmet, men nu på ett annat ställe där hon erhöll visserligen en lågbudgetlön, men bättre än att be den Äkta Maken Gemene Man om ett handräckande handlån eller tillskansa sig dennas kreditkort med sådana enkla metoder som beskrivs i Aristofanes ”Lysistrate”.

Det finns inga synliga tecken som kan antyda huruvida Diskmaskinsrealismen var en direkt följdverkan av Atombombens utveckling, men som socialpsykologiskt fenomen uppstod ändå ett otal subversiva hjärnkontor och tankesmedjor som kunde påvisa hur sådana kraftiga smällar med sidoeffekter som strålbehandlade fasta kroppar skuggbilder på ordinära inre rumsväggar gav ett första intryck av hur försäljningen av tvådelade baddräkter från Bikiniatollen, snart slog ut marknaden av bastkjolar från Tahiti.

Detta inledde startskottet till hur Traditionell Steganografisk Ordbildning övergick till Associativ Steganografisk Ordkonst.

En inte helt obetydlig näst intill exponentiellt explosionsartad, motsvarande Språkförbistringen i Babylon på den tiden det begav sig, uppstod med bästsäljande pocketupplagor av Den Endimensionella Människan och Media.

För Associativa Steganografiska Ordkonstmakare innebar sådana oförväntade, men i stora hela positivt laddade, överraskningar till förståelsen av varför också i Gemene Mans, Crethi och Plethis, samt Detektiven Allmänhetens, gängse Ordbruk i Språkspelet, kunde, likt falska vänners ärligt uppsåtliga meningsutbyten, inriktas på mer alienerande, distanserande och på så vis också, ute bland Obehöriga Utomstående i Utomäktenskapliga Utanförskap, isolerande solipsistiska empiriskt löst grundade föresatser om hur ett direkt samband uppstått mellan den just då pågående Alienationen samt, nästan biogenetiskt-cybernetiskt, expanderande, upplösande Entropin. Detta föranledde en anonym pamflett från berikande subkulturers existensberättigande under jord.

Dystopisk Alienation i Entropins Hemliga Tjänst blev snart uttalade som vilka vardagsuttryck som helst i Gemene Mans samt hans Äkta Maka Huldas, av hjärtat fyllda, talträngda, primitiva driftsliv.