Det Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriet har traditioner tillbaka till långt före den första Neanderthalaren skådade morgonljuset som bröt in mellan grottväggarnas gnistrande handavtryck.

Steganografitti som manuellt manipulativ repetitiv reaktion på samma andra ställe ska vara en motsvarande sensorisk-taktil dramaturgiskt impulsdriven aktion i stimulansretrograd av Depeche Mode influerade sampling från alltifrån Första Mosebok till Black Jesus of The Holy Night.

Gnistspraktande gnejs uppträdde så småningom i egen singularitet i ständig rörelse bort från statistiskt säkrat Status Quo.

Nere i kryptonerna fortsatte kryptografiska speleologer det Wittgensteinska språkspelet ända fram till Vägs Ände.

Steget över från diskbänksrealism till diskmaskinsrealism inträffade långt ifrån under samma tidsrymd som tidigare angivits. Detta var säkerställt som avgörande före diskmaskinsrealismens nuläge av amfetaminberoende hedgehogs-entreprenörer.

Varje hårt praktiserande murmeldjur ägnade huvuddelen av sin vakna tid under skiftarbetet i subkulturernas alla öppna nätverk mellan förutbestämda orter, där snart även Obehörig Utomstående utanför Utanförskapet, skulle slutligen och sist ana ett inte helt meningslöst eller betydelselöst nonsens.

De omaka informationsbitarna anpassade sig i överensstämmelse med Socialdarwinismens Naturaliesamling till mer eller mindre färdiggräddade sockerkakor, men utan naturtroget sötningsmedel.

Anpassningssvårigheterna förklaras av dagens Emerson Emeritus såsom Morgondagens Utmaningar för Kommande Generationer. Adderall inkluderar även sådana verksamma substanser som helt saknar biverkningar, eftersom även biverkningarna, i helt andra kontexter, kan vara minst lika betydelsebärande som den Första Passage-Verkanselden.

En sådan passage kan utgöras av ett fördelaktigt läge där Gemene Man, även då denna ställt dövörat upp och lyssnat lyhört med öronen på högsta spets på ett ytterst postnarcissistiskt sätt, använder Spegelvärlden överst högst upp i egen Maslowsk Behovstrappa som Kronan på verket strax intill Näringslivskedjans svagast felande länk.

Steganografen, så gott nästan alltid slutförd och slutkörd inför nästkommande dags helt oväntat överraskande utmaningar, där även Äkta Makan till Gemene Man, utan vidare problemformuleringsprivilegiebrev i den rätta handen, inser hur Entropiologins utflöden av upplösningstillstånd i diffuserad, mer abstrakt form, upphör i ett saktmodigt fade away and black out.

Entropiologernas kanske främsta historiska bedrift ligger i att helt randomiserat förutsättningslöst i betydelsen förbehållslöst eller omdömeslöst, kunna normalisera sådana utstötta som annars gått en alldeles förtidig utgång till mötes.

Till avgörande skillnad från den Ensamrådande Självförvållade Egenmäktiga Entropiologen, ingår samtliga av alla de övriga i ett öppet nätverk hårt övervakat av överspeedade generalagenter, typ Kungens Hovleverantör Gamle Svarten.

Det är just i den här betydelsebärande undermeningen mellan raderna som närläsande Legaliserade kan låta fantasin löpa fritt och slutligen hamna i ett rättslöst, men felsäkert Kungliga Andra Stället.

Som sig bör handlar det fortfarande om ständigt retuscherade informationsbitar utan minsta tillstymmelse till av högre myndighet bekräftad faktagranskad rigiditet. Alla Ornitologer vet numera att Svarta Svanar är minst lika vanligt som Svarta Hattars förekomst i Dark Nets kryptiska mullvadsgångar mellan Lower East Side och Times Square.

Överslaget från Hummerfarkoster dånar bekant som ett extatiskt ljud från Vesuvius tankesmedja. Det finns inte helt obetydliga likheter mellan Associativ Steganografisk Ordkonst och Jack Kerouacs sympatier för Be-Bop och långt senare Warhols POP och Gagas Artpop. Deep Beat-generationen var också ute efter möjligheten till undvikande av påsättande av påklistrat överdrivna ord på oändligt ödesmättade solon.

En del av den hypotetiska spegelvärld som blivande Associativa Steganografer snart nog måste anpassa sin matsäck efter handlar om att så till den milda grad imitera Gemene Man så att till och med hans Äkta Gräsänka Maka Hulda når över toppen av en oväntat hög händelsehorisont bortom ära och redlighet. typ vett och sans, rätt och slätt.

Den inre av besatthet primitiva driften att förverkliga sådant som Utomstående Obehöriga redan förkastat som förverkat, kräver av Ordkonstmakaren in Spe att förhålla sig strängt passiv fram tills dess att rätt informationsbitar faller på plats.

I immateriella verktygslådan finns en andligt-mental måttstock som anvisar, inte helt olikt ett normalt vattenpass, när, var och hur, fantasilösheten överrumplas av försigkommen gränslös förmåga till oförutsedda oanade möjligheter bortom Rumtiden där även Gravitationen gått över styr på babords sida.

En sedan längre tillbaka empiriskt upplärd Steganograf kan omformulera denna fria association till Torontogosch.

Finns fler av samma sort inom samma meiosiska cell kan den som så känner sig uppmanad till det, översätta ord för ord, varje mening till Riksklingonska i överenstämmelse med manualen: ”Putte i Klingonskogen fylld av klingonbär.”

Var och en av redan insatt ordkonstmakare vet hur begreppet Klingon både antyder fria associationer till ”Kunskapens Frukt” och, på lite längre sikt, även Den Röda Tinkturen.

Det var ur den erosionen av entropisk upplösning som John Does (som egentligen heter något helt annat men fram tills vidare önskar förbli anonym), likt förebilden Hari Seldon, framställde den första prototypen av Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri.

Annons