Om Språkspelets Struktur, Iscensättningar samt Roller.

Inom det Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriet har traditioner tillbaka till långt före tidernas begynnelse mer eller mindre avgörande betydelser.

En del hängivna forskare hänvisar till grottmålningar, andra till Göbekli Tepe, men andra menar att så gott som alla artefakter har sitt ursprung i subversiva arketyper.

Gåtan förblir som bäst olöst.

En löst gåta faller mer än sällan ner i glömskans mörker. Läsare/Tydare av Associativ Steganografisk Ordkonst (för enkelhetens och lättjans skull nedbantad till bara ”Ordkonst”) behandlar den här lättviktiga introduktionen till Ordkonsten hellre på ytan, än på djupet.

Det är på djupet som de stora fiskarna går, men utan att förfalla ner i alltför komplexa naturfenomen, håller den visa sig till ytan.

Det finns mer än tusen deskriptiva förklaringar till hur att förhålla sig till det faktaunderlag som förespeglar och undanröjer varje misstänkt ledtråd.

Förespeglingen finns dels i upplevelsen av en ordinär spegel som i diskmaskinsrealismens vardagsverklighet verkligen inte lockar fram minsta skratt. Kanske ett snett leende, eller återkommande försök till att föredra en, för Utomstående Obehöriga av kategorin Bokstavstrogna Legaliserade Neoluddister, svårbegriplig språkspelets ordmassa.

Läsaren/Tydaren behöver varken gå tillbaka till sådana mästerverk som Edward Hoppers ”Night Hawks” eller Andy Warhols ”Brillo”-boxar, för att inse hur ytans nuläge kan ha som effekt att sådana konstförståsigpåare som annars mest hänger sig åt Thomas Kinkade och Bob Ross, upplever förståelsen av verket endast ifall mötet med betraktelsen förmedlar en spontan upplevelse av att jämföra konstens idébaserade innehåll med förhållandet att Konsumenten omedelbart ser vad det är.

I Ordkonsten är detta förhållningssätt inte annat än av godo. Det som förespeglar sig mitt framför ögonen på Obehörig Utomstående föreställer precis, just exakt det som exponeras.

Spegeln bär också på en annan, ofta övertolkad av det subjekt som utnyttjar bruksföremålet, objektifierad upplevelse hur den närmaste omgivningen av närmaste anhöriga, arbetskamrater, Gemene Man med Äkta Maka ute på stan och andra stressande förbi under stressens omedelbara påslag.

Då gäller det för Läsare/Tydare att, för att bli accepterad i rådande tystnadskultur där till och med en kulturprofil, om detta annars så högburna gestalt kunnat hålla fingrarna i styr i förhållande till de Adertons vittnesbörd, kunnat undvika honungsfällan och erhållit en symbolisk högt affektladdad minnesplakett samt utträda ur rollen som kulturberikande festfixare i otillgänglig lokal för Crethi och Plethi som numera nästan alltid gått in i det slutna sällskapet Dark Net.

Frågan är vad Schrödingers katt hette?

Skulle man tro Warhol, så heter alla katter ”Sam” och om det överensstämmer med gatukökets magiska realism, så borde också, enligt Semantikens stränga lagar, Schrödingers katt också heta ”Sam”.

Annons