Inget Nytt under Solen.

Med den elektroniska digitala teknologins vidareutveckling i Tiden och Rummet saknar Associativ Steganografiskt Ordmakeri (här förkortat till ”Ordkonsten”) motsvarighet ute i vild och orörd, i begreppets mest omfattande betydelse, verklighet, typ Allrahögstainstans Högsäte i Lustgården.

Under industrialismens glada dagar gällde för Gemene Man med Äkta Hustru inom armslängds avstånd att dag efter dag uppleva vardagsverkligheten i en diskbänksrealistisk miljö, typ kök med fönstret ut mot en tegelvägg där ovanför trottoarkanten, någon enstaka stund under hektisk arbetstid, om det råkade tränga några få solstrålar mellan tillfälliga regnskurar och kolberikad smogg, konkretisera  dammbelagda nylongardiner dekorerade med från förra sommaren, uttorkade rester av flugor.

Hyresrätten, inte större än två vuxna, tre fritt uppfostrade barn samt en grå katt med okänt ursprung krävde, fanns att återuppleva som senkommen vintage populariserad nostalgisk miljö med enkla moralistiska underförstådda hederskoder samt med fantasibristfälliga oljetryck av Constable på gråa tapet samt några på loppmarknaden inköpta souvenirer inte helt olika Eiffeltornet, Triumfbågen och Nôtre Dam kvar på en byrå som på en gång verkade såsom affektivt värde och sett sina bästa dar. En familjelycka utlokaliserad i klassisk låginkomsttagarmiljö inte heller helt ovanligt med någon form av socialbidragstagande efter gällande prövning av sakernas tillstånd som helst både skulle räcka till ett otal pints på kvarterspuben, lite hoppingivande inlämnade tips på häst i flera omgångar skådad i munnen, samt tillgång till syjuntans möte i församlingsarbetet för länders befolkningar stadd i ständig vidareutveckling.

Nu för tiden hade samhällsutvecklingen för länge sedan övergivit Gemene Man med Äkta Maka i deras tilltro av antingen ett liv efter detta, men helst före den förestående bortgången, eller en Lyxalighetens Ö.

Den ringa skillnad som kan åberopas i den här ordmassan är att även det som tål att upprepas, med tillgång till en samplingsapparat, eller i värsta fall, några utgångna produktplaceringar i annonsform, med lim, klister, tejp eller bara grundläggande kunskaper i Origamikonst, få ihop ett verk med avsedd tredimensionell volym, fastän i en förhållande till utsträckt längd och förhöjd bredd.

Annons