Samplingsmetoden är som en rationaliserad sammanslagning av Fusion och Bricollage.

Envisa angiverier om Hemmasittande Troll och Spöken på Börsen anges utförligt i protokollet utanför boxen.

Källhänvisningar saknas tills vidare.

Vissa hygieniska relationer mellan skål och vägg antyder att Underhållet kommer någonstans ifrån utanför boxen.

För var och en av Läsare/Tydare bör det vara av yttersta angelägenhet intressant att få veta vilken del av Tankesmedjorna i Hjärnkontoret som är mest sysselsatta med Deep Fakes in Deep Houses.

Gemene Man brukar utgå från att det man kan se med blotta ögat, också är det som kan hållas för sant, i betydelsen med i verkligheten överensstämmande med.

Annars omdömesgilla personer i kategorin Omedvetet Frånvarande i Nostalgisk Distraktion kommer otvivelaktigt uppleva det lutande planet fortsätter i en kursändring som påverkats av den bipolära Norra Stjärnhimlen.

Det lutande planet har mycket gemensamt en fribiljett tur och retur mot fjärran mål bortom all reda och hederlighet. Andy Warhol sa i en intervju att det som förenade POP-konstnärerna inom samma tajta kategori, var att de alla hade läst serietidningar, typ Kalle Anka och Batman.

Då det lutande planet sammanstrålar så småningom i en buklandning mot Andernas sluttningar.

Andarnas House ligger närmare Anderna, än Rio Grande.

I Perspektivläran, med goda traditioner tillbaka till Euklides, skulle Don Fritiof Andersson, även såsom avsnoppad och med en fortfarande handvarm korg med sig mycket väl kunnat sammanträffat med Don Carlos, Don Quijote, Don Corleone samt DomkallarOssMods (vilket är underligt eftersom varken hade parkas, backspeglar eller vespor).

I överenstämmelse med bokstavligt gamla traditioner från Anno Pre Domino finns säkert tillräckliga bevis för att sammanföra Wittgenstein i samma Quietistiskt subkulturella grupp som Samuel Beckett, med hänvisning till dottern till Don som yttrade citatet:

”Varje övertygelse är en sjukdom”.

Var och en av Läsare/Tydare är helt säkert helt besatta av övertygelsen att den absurda situationen är mer underhållande än varje form av subentropisk upplösning.

Tystnaden står den järve bi.

Det aldrig sagda, är det aldrig hörda. Såsom en subkulturell vintage rural tradition, vann Omèrta ständigt nya segrar bortom Tystnadskulturens tidigare ordspråk och talesätt.

Ur Disc-Prop-Art uppstod Diskmaskinsrealismens protestbetonade vardagsverklighet utan vare sig inledning eller upplösning.

Demarkationslinjen under den rean, före nätstrumpor och nätundertröjor, typ simulerande franska Chansonetter i Chanelska foliehattar, sträckte sig som en enda rak röd sträcka från två Euklidiskt angivna punkter. Faktum kvarstod för den uppmärksamma iakttagaren av konkreta visualiseringar att om NN först placerar en, för ögat, osynlig punkt och sätter ner en annan lika osynlig punkt på ett helt annat ställe inom tidsrymden för samma nuläge, så borde väl ävne den raka linjen också förbli en ren hypotes?

Välinformerade källor utlyser hur sambandet kan, eller rättare sagt, borde se ut, huruvida Mikhail Timofeyevich Kalashnikov kunde utnyttja sitt immateriella affektivt laddade mönsterskydd som en abstrakt form av skyddsobjekt, typ vilseledande tredimensionellt objekt i fjärde dimensionen Tiden.

För var och en som stilla undrar för sig själv och helt utom syn- eller hörhåll från andra närvarande vittnen inte ens i sitt innersta inre kan förställa sig varken den ena punkten, den andra punkten eller linjen där emellan, så kan denna NN omedelbart tillägna sig titeln samt diagnosen ”Aphantasistic”, det vill säga någon som inte har den minsta lilla möjliga chans eller tillfälle till att låta fantasin sätta gränserna.

I sin tur skulle detta kunna, då endast de vilda fantasierna sätter ut gränsposteringarna, detsamma som att färdas utmed E4:n Norrut, eller med andra ord, ”Bli Blåst på sin Post”, eller kanske ännu värre, ”Bli Blåst på sin Häst”.

Det Absoluta pågår i det subversiva öppna nätverket Studiecirkeln Dialektal Immaterialism, som i spåren efter Kandinskys version av Arnold Schönbergs flyktigt atonala ljudsvängningar i sublima maskinupplevelser ur vilket den likgiltiga, i betydelsen, apatiska, Oblomovska aprikossaften svalkan endast kunde tillföras medelst i Majakovskijs Futuristiska Bastubadets vardagsverklighet, antingen kryogenisk avkylning eller luftförtunnande avsvalkning.

Annons