Filosofen Ludwig Wittgenstein införde begreppet ”Språkspel”.

I språkspelet finns sådana logiskt-semiotiska-semantiska fastlagda styrmedel som anger varje enskilda ords, utifrån det klarlagda betydelsebärande sammanhanget, instrumentella funktion inuti kontextens informationsbit.

Med andra ord, gäller även inom bruket av Associativ Steganografisk Ordkonst, hur att fastställa vilka ord som tillhör överflödig, men ändå övertäckande nonsens, en underliggande mer konkret, men ändå fortfarande förvirrande lik förvillelse av informationens faktabaserade klartext.

Steganografin har sedan tidernas begynnelse impulsivt, spontant, men ibland även långsiktigt planerade, uppstått då någon vederbörande sökt dölja för, i just gällande tillfälle, utomstående obehörig att, där den sist nämnda förväntar sig finna något värdefullt, typ smakfullt ätbart, syns inte ens minsta smula som skulle kunna verka avgörande för upptäckten av illa dold smakbit.

Steganografiskt intresserade semantiker samt hermeneutiker brukar hänvisa till ”Humpty-Dumpty” i Lewis Carrolls ”Behind The Looking-Glass”:

” ‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, ‘it means just what I choose it to mean — neither more nor less.’ ”

För utomstående, än så länge med nyss uppvaknat intresse, Läsare/Tydare, för Associativ Steganografisk Ordkonstmakeri kan sammanställande av vilseledande ordbruk i mycket påminna om falska vänners vita lögner.

Ute i levande livets strömlinjeformade vardagsrutiner kan uttrycket ”falska vänner” avse något i det här sammanhanget likställt med ”obehöriga utomstående”, men i den betydelsebärande kontexten menas med sådana levande exempel av osvurna olycksbröder på livets baksida, något helt annat. Definitionen som här gäller, gäller ”Falska vänner” såsom:

” Falska vänner eller lömska ord är två eller fler ord från skilda språk som stavas eller låter lika eller likartat, men har olika betydelser. Orden är alltså homografer, homofoner eller fullständiga homonymer, men inte synonymer. För att kallas falsk vän måste det finnas en reell möjlighet att missförstånd skall uppstå.” (Svenska Wikipedia den 26 april 2021).

Vita lögner:

” En vit lögn är en mindre lögn, ofta med syftet att trösta mottagaren där sanningen skulle ha varit otrevlig eller opraktisk.” Svenska Wikipedia den 26 april 2021).

Men som i så många andra sammanhang ute bland folk i rörelse över gator och i färdmedel under jord, finns även här gråskalor på ett lutande plan av stunder då gällande fakta oerhört lätt, med svårlösta konflikter tätt följda i spåren av spekulationer angående tidsslösande katastrofsituationer, kan underminera sådana företeelser som enligt verkställande, icke med angiven upphovsmannarättslig prövning, ordbehandlande steganograf eller dennas överordnade, bör förses med lockande minnesbetor, typ ”Mannekäng i Rött”, från vilket hypotetisk juridisk person, typ Obehörig Utomstående Bokstavstroende Legalist tillika Neoluddist, antingen tilldelar titeln den mer betydelsebärande meningen ”Ruter Dam” eller ”And They Breaked the Glass”. (”Mannekäng i Rött” kan här syfta på en Hillman-film. ”Ruter Dam” kan här syfta på slutet sällskap av kvinnliga influensers i chefsposition.

”And They Breaked the Glass” ett citat av en textrad hämtad från Kraftwerks ”The Model”.

Här ges också ett associativt tillfälle i vilket ”They Breaked the Glass” återkopplar till ”Behind the Looking-Glass” och, i mer socialpsykologisk tolkning, Narcissistens oförmåga till att komma ur sin egen egenmäktigt självförvållande omyndighetsförklarande grad av ofrivillig isolering.