Platon, Kant, Bergson, Proust, Joyce och Beckett och Wittgenstein.

Som Läsare/Tydare ska man aldrig, inte ens i bästa överläge, utmana det något missvisande bedömningsföreträdet angående Paragrafryttares, Ikonoklaster samt deras traditionsbundna bundsförvanter Rätthaverister och Trettiondedagsadventister, medvilja till att utan ens ett skissartat inledningssamtal framför kaffeautomaten, falla till föga, lägga sig platt inför alternativa fakta från välinformerade källor utan minsta tecken på självkontroll.

Produktens utlovande ”På Tillfällig Agil Exil till Utopisk Dystopiskt Asylum Placebo Entropisk Empatisk Totalresurs av Otillgänglighet för Utomstående Obehörig Okänd eller annan Persona non Grata” syftar på att den Oväntade (icke post föresvävande messiansk cartagobelastad språngbräda, typ hoppjärka eller trampolin, omedelbart inför förangiven ankomst, placeras in i färdigt mönster av aldrig uppfyllda förhoppningar.

Den Obevandrade Obehöriga Utomstående på väg ut i okända metaforiska träskmarker upplever först av allt en befriande Placebo som med omedelbar inverkan ersätter alla ogrundade misstankar med mer lättillgängliga oförutsedda bedrifter.

Den Fria Associationens Resa genom Kretskortets Flödesschema, efter väl bemött av påstött patrull, genom Portslussen och ut i Entropins aldrig tidigare besudlade orörda träskmarker av falska förhoppningar, tomma ord, meningsutfyllda passagesträckor, i falska vänners glada lag och, efter just på pågående återhämningsfas inklusive allt, kan Cyber Nomaden efter ett ojämnt antal plötsliga återfall av obalanserad missunnsamhet, delge Den Enda Sanningen som just nu ingår i ”Specialerbjudandet till de mest anskrämliga av utklädda kvastfeningar, nättroll, webbäckahästar, fågelskrämmor, ruggugglor samt desillusionerade, av bristande självkänsla, knäckta konverterade adaptrar.”

Som en ringa ersättning för den överraskande bristen på meningsfull överraskning

Det exklusiva tillfällighetserbjudandet är trots utrustningens komplexitet som kan indelas i tre nivåer av   Brott mot preskriptiv grammatik, bör helst betraktas med överseende under förmildrande omständigheter.

Sekretessbelagda informationsbitar är ingen fallfrukt från Kunskapens Trädets grenverk.

Annons