Även de mest horribla eller anstötliga formuleringar bör tas med en nypa salt, fram tills att, om andra informationsbitar längre fram förstärker intrycket av förargelseväckande provokationer i just nu avhandlande språkspelet ”I Språkförbistringens Högsäsong”, eller om detta kan tillstöta oväntade modermålsliga komplikationer typ ”Utomkvedshavandeskap som uppstått genom att missbruka modersmålet så att Målsägarinnan, ingått i tyst samtycke med Sol-och-Vårande-Kyrktupp, utomäktenskaplig förbindelse förespegling om hur att relationen helt naturligt av sig själv skulle växa in i ett för det snart utkastade objektet med badvattnet, Försäkringsbolaget Eris i tre grader stigande ”Trygghetspaket” samt ”Säkerhetspaket”.

Den högst abstrakta och därmed också mest effektiva är också det som, sett inifrån Gemene Mans plånboksperspektiv, kan tilltala den mest skeptiska av tilltänkta larmsystemsinstallerare.

Framgångssagan om Eris börjar så gott som alla andra med själva företagsnamnet och logotypens mystika, märkliga, egendomligt magiska symbolvärde. Till skillnad från mindre prismedvetna konkurrenter, överlät man i Eris själva grovjobbet till presumtiv ägare av Pacquet fait à Compli, ute på nätets e-detaljhandlare sålt som: ”Placebo Entropisk Empatisk Totalresurs”. Varför, kan Vän av Ordning undra och spekulera i, föredrar Den Medvetna Konsumenten att själv utför grovgörat än, med bara några få kronor till, erhålla hemvärnet färdig installerat av senfärdiga hantverkarlärlingar?

Som Läsare/Tydare ska man aldrig, inte ens i bästa överläge, utmana det något missvisande bedömningsföreträdet angående Paragrafryttares, Ikonoklaster samt deras traditionsbundna bundsförvanter Rätthaverister och Trettondagsadventister, medvilja till att utan ens ett skissartat inledningssamtal framför kaffeautomaten, falla till föga, lägga sig platt inför alternativa fakta från välinformerade källor utan minsta tecken på självkontroll.

Produktens utlovande ”Placebo Entropisk Empatisk Totalresurs av Otillgänglighet för Utomstående Obehörig Okänd eller annan Persona non Grata” syftar på att den Oväntade, omedelbart inför förangiven ankomst, placeras in i färdigt mönster av aldrig uppfyllda förhoppningar.

Den Obevandrade Obehöriga Utomstående på väg ut från Ofrivilligt Utanförskap till okända metaforiska träskmarker upplever först av allt en befriande Placebo som med omedelbar inverkan ersätter alla ogrundade misstankar med mer lättillgängliga oförutsedda bedrifter.

Den Fria Associationens Resa genom Kretskortets Flödesschema, efter väl bemött av påstött patrull, genom Portslussen och ut i Entropins aldrig tidigare besudlade orörda träskmarker av falska förhoppningar, tomma ord, meningsutfyllda passagesträckor, i falska vänners glada lag och, efter just på pågående återhämningsfas inklusive allt, kan Cyber Nomaden efter ett ojämnt antal plötsliga återfall av obalanserad missunnsamhet, delge Den Enda Sanningen som just nu ingår i ”Specialerbjudandet till de mest anskrämliga av utklädda kvastfeningar, nättroll, webbäckahästar, fågelskrämmor, ruggugglor samt desillusionerade, av bristande självkänsla, knäckta konverterade adaptrar.”

Annons