Såsom i nu livs levande Yttre samt Inre Immunförsvarsberedskap inom den Konstitutionella Monarkins Högsta Luftslottsmurar beror var och ens despotiskt laddade existensberättigande på hur Fursten framställer dagrarna i hägrande skenljus.

Tysta Skolans Högsta Elevråd närmast Verkets Tillförordnade Administrativa Enhet införlivar i sin Pedagogiska Fyrdimensionella Modell hur Empatiska Relationer också kan uppstå över de tidigare fastställda gränsmarkeringarna mellan Tiden och Rummet, bortom Gravitationen via dystert Mörklagd Materia.

Såsom Gemene Man förr ägnade sig åt sporten att förskjuta Springare i en strategi bortom sju steg, kan numera steganografiskt utbildade häroldrar på stående fot, komma på efterkälken bakom både Paparazzis och Posttraumatiserade Stalkare. Den som har läst både Luftburen samt Vattenslottet vet som vad som var på gång uppe på angränsande tak till Nybroviken och Berns Salonger inklusive Röda rummet med speciellt Chambre Separée för bakåtsträvande avfällingar samt deras paranta särboende enligt gällande fastighetsskatt, femmes fatales. Inte långt därifrån kunde en övermättad på Rydbergare, intaga en första tugga på sista Jansonska frestelsen. Det kan inte anses vara en ren tillfällighet att också Rydberg befanns på gångavstånd från tidigare så omtalade Nybroviken.

En nonchalant galant, typ Kalle P anade i coolt viloläge utanför China att allt tillfälligt sammanträffat lika möjligt som att denna substantiellt substanslösa ordmassa sammanfallit på helt eget bevåg, befriad från avtryck mellan tummen och pekfingret, av fysiskt manuella styrmedel.

Liksom Venezia är också Stockholm byggd på lösa boliner utan angivna källhänvisningar till varken Veni etiam (”även jag har kommit hit”), Carpe Dyam, (Clueless Beverly Hills teenager Cher Horowitz (Alicia Silverstone), eller Borromini.

Termen ”Arkipelag” sägs vara en mix av de särskiljande begreppen ”arkitrav” och ”pelargon”. Ett ytterst fritt associativ tolkningsföreträde antyder att missvisande ordbruket uppstått i en apokryfisk legend om den dekadente, degenererade ärkeängeln som, med Allrahögstainstans som överdrivet högt idoliserat dåligt föredöme, genom ett synnerligen osmakligt utfört konstgrepp handlöst fallit ner i vattnet och under syndafallet namngivit den förutbestämda prydnadsbusken Rhododendron, till, i hård konkurrens med de vestallika karyatiderna, likt Lots hustru, i stockholmska ”gul”, pelarhelgon.

I metamorfosisk formantagelse har suffixet ”sub-” erhållit mer av substantiell substans, då det numera vanligt förekommer i populärkulturella kretsar som föredömligt ”subkulturella”, ”subversiva”, ”submarines” och ”subutex”. Också den mer traditionella betydelsen av termen ”kultur” har genomgått avgörande miljöombyten.

Till och med den verksamma substansen av exponentiellt växande kulturer på agar-agar kan enligt de senaste rönen från oberoende, opartiska samt objektiva kemisk-tekniska konglomerat av illojala kartellbildningar utanför boxen och 3D-utskriven reliefkarta, påvisa hur även spontanjästa hiphop-kulturer inom lättillgängliga ghettomiljöer i riktningen One Way, också kan ge utslag i helt ordinära och inte alltför kostsamma, DNA-tester.

Detta har för tidigare så omtalade vetenskapsverksamheter, typ skyddad skunkverkstad i tradition med Jobs och Wozniacs sinnesutvidgande schackspelsförvecklingar, haft som oundviklig efterverkan att även en sådan stilikon som upplevt Silicon Valley inifrån iklädd Jobs svarta polotröja samt med en hopvikt papperslapp med citatet ”“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world” direkt oavkortat hämtat från, men ändå lite remixat till Mahatma Gandhis: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win”.

Då Gemene Man, inklusive Crethi och Plethi, Detektiven Allmänheten Varnas, samt övriga av Obehöriga Utomstående utan Tillträde hörsammar något snarlikt, gäller tills vidare, fram tills att annat anges av högst tillförlitlig andrahandskälla, att dra öronen åt sig samt, om giltig licens inte befinns vara tillgänglig behörigt, typ en armslängds eller i sämsta och värsta fall, ett stenkasts, avstånd osäkra sin tillfälligt upphittade Colt ”Saturday Live” Pacemaker.

Enligt sådana fantasiberikande folklivsforskare som Saxos Germanicus och Rudbeckius var svenska allmogen långt före the Ice Man med långa erfarenheter från kalla bad i isfria vakar. Det kan inte vara en ren tillfällighet att de som tidigt for i Österled eller mellan Island, Grönland och vidare till den blivande, för stunden än så länge oupptäckta, eller åtminstone odokumenterade världsdelen bestående av Opastöriserad Nötmjölk och av än så länge icke frånvarande Arbetsbin, närproducerade honungskakor, upplevde både ett förstärkt social gemenskap i svetthyddor och i förreligiösa riter omtalade som ”snöänglar”, men då naturligtvis mer syftande på vrår, huldror, bäckahästar, mylingar och andra bortsprungna snöblinda, angav prepythagoreisk harmonilära i samklang med frilevande trägudars ödesmättade ylanden mot fullmånen ovanför nybonade isbrokader.

Den illa spår illa rår illa får. Själv bästa dräng. Livet är en Häst. Äktenskapet är ingen vapenvila. Första Person Singularis får först kvala och mala.

Andra Person Singularis anges i bästa fall som närmaste anhörig.

Den Uteslutna Tredje har ingen sur mjölk att gråta över. Den som sörjde över mjölken hade, så här med facit i handen, hellre medan tid fanns, skummat av grädden, kärnat smör eller tillverkat en vällagrad Prästost. I sann tradition efter Wittgenstein: Det som inte står här att läsa, är det som egentligen avses för nytillkomna prismedvetna konsumenter.

”En Tiotusenmilafärd Börjar med Första Steget.” Lao Tzu