Såsom varandes livs nu levande Undersåte i strikt betydelse förhållande till Konstitutionell Monark, vars hela existensberättigande dels beror på en tyst majoritets lojala inkännande empatiska relationer samt sympatiska upplevelser i överensstämmelse med i förhand förutbestämda tolkningsföreträden av speciellt utbildade skriftställande häroldrar.

Till den andra, inte minst lika betydelsefulla andelen av semiotiskt-symboliskt laddad artefakt i den meningen att (tidigare motsvarande Allrahögstainstans) Beslutsfattaren Statschefens skrivbord också avhandlar allt som ingår i i Luften (Luftburet inom politiskt Luftrum), till Sjöss (ovanpå eller under med blått markerat avgränsat fält på Generalstabens Topografiska Kartförlags Marinteknologiska Politiskt färgade Sjökort (med medföljande bilaga avbildad i skala 1:10, Stockholm The Archipelago of Northen Venezia nearby the Baltic Sea), ovanpå den Markytan samt i Enstaka Subkulturella Miljöer.

Frigående Markbundna samt vid Jordytan Fästa Kringirrande Styrkor av Alienerade Element utforskar taktfast, men ändå i högsta grad frimodigt, öppna nätverk av Digitala Nomader i illojal kartellbildning med Cyber Speleologer, mot Antagonistlaget Socialantropologiska Team anförande förespeglande avhandlingar i vilka Spelteoretiska skälvningar i hett eroderande flöden av informationsbitar via orter och gångar mellan Semipermeabla Subversiva Grupptillhörigheter, inom rimligt utsatt tid bör han en avgörande påverkan.

Eftersom den icke av deltagaren själv medvetet valda unika situationen av fysisk, psykisk, andligt och i mental mening, förstagångsupplevelse av ömsesidigt interaktivt agerande under den av dåtidens Auktoriserad Riksheraldiker stiliserade 3D-utskrivna Tre Kronors vapensköld, inte inom rimlig tid samt utsatt utom all rimligt tvivel, före slutgiltig muntlig, enligt gällande Tystnadskulturs Oskrivna Regelverk, i memiskt välformulerat samtycke, vederlagt de facto-påstående Tillsvidareföroläggande av, i andlig mening sett i backspegeln, (tidigare motsvarande Allrahögstainstans, i e ”Till Egen Avbilds Beläte i den Andras Anletes Intersubjektiva Transubstantiella Transparanta Transperans”) Semiotisk-Symbolisk Härskarteknisk Autonom Android.

Enligt helt traditionsenliga termer hämtade från forntida sedvanor angående Allmogens vett och etikett i relation till Feodalsamhällets infrastrukturer, i rakt nedstigande led från på stående rot utmärkt stamträd, synnerligen väldefinierat avformade släktledsanknytningar i vida förgreningar till slutna cellers DNA också omfattar evidensbaserad, representativt demokratisk struktur av Unika Enstaka Fall, typ Högspänningsladdade Arkiv av Obekräftade Minneskapaciteter, i stort sätt överensstämmande med näst intill identisk definition av annat, men i det fallet mer av fysisk-materiell, än andligt immateriell separerad, isolerad samt alienerad Atom i permanentlagt tillstånd av ofrivilligt utanförskap.

Den hittills och alltså ännu icke prövade enligt gängse seder och bruk, hypotetiska Möjligheten till Eget Rättsförhavande angående Första Person Singularis nuvarande belägenhet i medvetet närvarande upplevelser, angivna mellan tillgång och efterfrågan, mentala förutsättningar och fysiska tillkortakommanden, samt förmågan att först fokusera på att komma till skott, och därefter erlagt, komma till från början angiven punkt.

Andra Person Singularis, typ en infödd i nabolandet Norge, icke fram till gällande nuläge, könsbestämd Anders.

Slutligen och sist: Uteslutna Tredje Person Singularis också ibland, men då utom vederbörande målsägandes audiologiskt uppfattade sinnestillstånd, omnämnd ”Persona non Grata”.

Med Ort och Datum Undertecknad av Undertecknad.

Vara. Övergärna. Medvetet Närvarande i Skarp Nuläge, typ Élan Vitale. Alter Ergo Sum.

Annons