I förhållande till den uppdelning där Människan och Naturen står som bekämpande varandra i en Abstrakt MMA-match, kan Charles Darwins fortfarande vissa än så länge välmotiverade realitetsanpassade modeller överensstämma med svävande uttryck som: ”Det Naturliga Urvalets fortsatta ingångna avtal med Evolutionens Utvecklingslära.

Två avgörande punkter i Människans och Mänsklighetens medvetande-utvidgning, kan ha bildat slags psykohistoriska motsvarigheter till Abraham Maslows ”Behovstrappa”.

Det första trappsteget kunde släktet av Gemene Man ha överträtt då de fastbostadslösa nomadstammarna kring Göbekli Tepe tillförde sitt häpnadsväckande bidrag till uppdragsgivaren Skapelsens Krona &Co.

Allrahögstainstans som i sin väl bevarade andligt, spirituellt och synnerligen immateriella existens som både omfattar Intet, Varandet, Blivandet och en ödmjuk förhoppning om en nästkommande, inom 12 timmar”, gryning, har visst enligt uppgiftslämnare som önskat förbli anonyma i glömskans mörker, varken tilldelat prinsessor, förfallna slott, 24k guld eller ekologiskt orörda skogar i sin naturliga biosfär, till sådana gentilt ödmjuka prehistoriska visselblåsare som i god tro försatt dåvarande etablerade administration i osäkert läge.

Såsom Allrahögstainstans upplysningsman har den Allvetande Storytellern vid lämpliga tillfällen tilldelat försigkomna profeter sådana rimliga avtal som, bara för att nämna ett exempel av ett näst intill oändliga artefakter som inte längre återstår att bevittna, Förbundstavlorna i folioformat som ingår i Altaruppsatsen Arken, till Mose (eller, på senare tid också kallad för ”Moses”).

Allrahögstainstans som helt oförväntat kan uppträda utan vare sig V.I.P-kort, inbjudningskort eller på annat sätt föranmält sin förestående ankomst samt andliga närvaro, förmedlar till sina trogna, omyndigförklarade undersåtar mer diffust, abstrakt, dunkelt muntliga uppmuntrande ordval som den som känner sig träffad och därmed utvald, upplever som en betydligt högre ärebetygelse, även om det, för utomstående obehöriga inom samma öppna nätverk, förklaras vara i ett tillfälligt tillstånd av förvirring med främsta samt mest kännbara symtom av audiovisuell besatthet, där obekräftade källor antyder att symtomen kan härstamma från nya stammar av permuterande mögelsvampar.

Psykohistoriens andra maslowska trappsteg bör ha inträffat efter en längre tid av motstridande meningsskiljaktigheter i avhandlingar angående Gemene Mans verkligt betydelsefulla och utmärkande insatser från och med Göbekli Tepes offentliga öppnande för samtliga nomadstammar mellan Anatolien och Östra Thrakien.

De som så önskade att förbli bofasta med fast egendom, i mönster utformade enligt dåtidens geometriska, dogmatiska axiomer, rättade med omedelbar verkan in sig i det tidsfördriv som skulle sträcka sig ända in i våra dagars Bostadsförmedlingen.

Nedanför Partenon kunde stämningarna i meningsutbytena bli så höga och heta, att obekväma bostadsinnehavare, med föregivet skäl att en exponentiellt rusande apokalyps med trojanska hästar, spanska ryttare, tjeckiska igelkottar samt perenn draksådd, flydde hals över huvud med kännbara tecken på inbillad agorafobi.

Apollons handgångna mirakelkunniga och timanställda kaffesumpsläsare förklarade enhälligt, samstämmigt och i konsensus rörande överens att enda kända botemedlet var entropiskt empatisk placebo som helst borde utföras av någon legitim vederkvickande kvacksalvare inom gebiten subliminal mentalism, traditionellt bondfångeri och inte så liten mängd av verksamma substansen ”Sol-och-Våreri”.

Till hela Etablissemangets Högsta och Innersta Krets upplevelse av expressiv förvåning och inlevelse av introvert förfäran, uppstod som ur marken kommandes den subversivt verksamma subkulturen ”Rötäggen”.

Deras, på den tiden mycket utförligt, konkret, starka argument, kan idag, med vår kollektiva omedvetna kultursvall i bakvattnet, upplevas som något mer fadda, tafatta, eller till och med handfallet förlamade.

Hur som helst så uppstod som ur tomma intet det första avgörande paradigmskiftet då plötsligt, i synnerhet Crethi och Plethi, erfor hur odelade atomer, alienerade monader och desorienterade korpuskler samt icke evidensbaserade elementarpartiklar permuterade konkreta linjer till abstraktioner av förväxlade äpplen och päron.

Hela det oförväntade händelseutloppet förspann sig på ett lutande plan, anpassat för lättillgängliga opportunister, mellan det som förut ansetts vara ren och skär lögn, dikt samt nys, men som genom en handvändning utförd av Allrahögstainstans, omvandlat vatten till vin och oljud till skön musik.

Allmänheten samt dess mest hängivna av uppdragsgivare och förespeglare, inväntade omedvetet på sådana utförliga andrahandsuppgifter som mer grovkorniga, än finstilt sublima, å huvudets vägnar begåvade tänkare hyste för förhoppningar angående framtida civilisationers förfall i upplösningstillstånd.