Ett allra preliminära försök till Oförfalskad Psykopatkontext samt Heligt Förbannad Dikt.

Mer seriöst utförd arbetsuppgift för Ordkonstmakaren till dörröppnande repliker, utan att utsätta Gemene Man för oregistrerade dyrkar samt till nöds, socialt kompetenta vita lögner.

Ännu så länge finns risken för att den insatta i frivilligt utanförskap utforskar innehållets betydelsebärande syllogismer och där upptäcker sådana hypotetiska premisser som inte kan vara något annat än rena falsarier.

En tillträdesbelagd obehörig skulle antagligen ana ugglor i mossen där det redan låg en hund begraven.

Om till äventyrs bortalagets språkspelare på hemmaplan uppfinner sådana avvikelser som verkar alltför existensberättigande kan den från motståndarlaget upptäcka den svagaste länken långt tidigare än Avsändaren avsett.

Dels tillhandahåller kontexten förvillande effekter som inför från bortalaget på hemmaplan vidöppna utfallande glosögon i synnerhet då subkulturella, profylaktiska profiler, utesluter alla sådana vilka vill, oavsett betydelsebärande meningsskiljaktighet, inrätta sig i konformt designade led.

Förstagångsläsaren av Apokryfiska Arkens Foliebok uppskattar på stående fötter fysiskt immateriella affektivvärden i i flytetygets dödvikt.

Biologisk-Genetisk Gallimatias avlas inte i provrör för att vid ankomsten förläggas i komfortabel malpåse.

Allting har sin oförutsedda tid.

Textmassan omsluter kontexten som kontexten omsluter klartexten.

Ändå befinner sig alla mer eller mindre trovärdiga semiotiska på samma tvådimensionella A4-yta.

Informationsbiten i klartext är dels inlagd som ett intarsia i ett kontextuellt sammanhang ur vilken klartexten framstår som av mer dunkelt uttänkt än den kan verka i undervisande syfte..

 Som-tungan-på-väggen-argumentet för att även fortsättningsvis öppna sådana Pandoras Box, är att motsvarande objekt till det yttre kan kulturberika Ordkonsten med senare associationer till till Skinner’s Box, Black Box, samt sist men inte minst, Schrödingers Box.

Det symboliska steget mellan Pandoras Box och Black Box, kan vid en första anblick verka vara avgörande för fortsatt nonsens i automatiskt friläge.

En Associativ Steganografisk Ordkonstmakare eftersträvar vild naturs inverkan på fantasins gränslösa landmärken typ milstenar och gravstenar.

Detta är en anledning till varför DNA också införda i nyöversättningar av Bröderna Grimms Sagor, kan iscensätta sådana fantasins begränsningar där en ”Bortbyting”, visst kan vara en korsbefruktad hybridform av Homo sapiens sapiens och högst, även för djupt grävande speleologer i språkspelets spelteorier, ovanligt rara Troglodytam erectus.

Bergakungen har sedan barnsben lärt sig hur att förvända synen på Allmogens Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Allmänheten Detektiven.

Numera förklaras sådant magiskt tänkande med naturbegåvning i Mentalism.

Staffan, som ingår i allmänbildningen av alla snälla barn, är en stark förespråkare för Allmogens Traditionsbundna Sedvanerättsliga Hederliga (även om vissa vita lögner befinner sig i bekvämlighetszonen) Tystnadskultur satsar allt på ett kort och låter Hedvig, i Salomes naturtrogna dräkt, stå som en Bottomiansk Åsna i valet och kvalet mellan halm och hö.

Haigha, som med risk för att anklagas för äkta, biologisk far till den än så länge inte nytillkomne, vägrar uppvisa någon form av giltig identifikationshandling, trots konkreta bevis, varken vara biologisk eller andlig mor till ett, än så länge inte försatt i ett välsignat tillstånd, välkommen empatisk interstellär Kosmopolit.

Odalbonden i Zauberbergets Nättrollssal.

Olyckskorparna och de lätt frusna kråkorna i röken från något som i stort sett kan påminna en trogen Neowittgensteinian om Schrödingers box, instämmer med klapprande näbbar och sylvassa klor.

Här står Odalbonden, med båda fötterna med fasta marken under sig, rådvill på ostadiga ben.