Främsta Kännetecknet på att någon har Aspergers Syndrom, är att det inte syns utanpå.

Ju mindre det syns, desto mer, i direkt förhållande till det föregående, avtar graden av närvarande tillgänglighet.

Man vet att man har Autism Spektrum Tillstånd, i samma stund då man inser att man är Annorlunda i jämförelse med alla andra närvarande runtomkring i en butik nära dig.

Säkraste kännetecknet på att du umgås med någon besatt i ett Autistiskt Spektrum Tillstånd, är att du antingen inte får en syl i vädret, eller kan höra Tystnaden falla som ett Sjunde Insegel över Tellus rund.

Om det inte syns på dig att du är genetisk bärare av AST-koden kan du ansöka om ett Autistiskt Syndrom Tillstånd. Detta inkluderar alla informationsbitar exklusive alla sådana som tillhör normalfloran av Normalkurvans Anhängare.

En regel utan undantag är att Medinkännande Resident, typ Empatisk Place-bo i nuläget pågående Entropisk Paradigmskifte, impulsivt spontant intuitivt kan uppleva närvarande kategoriserad inom Autist Spektrum såsom Introvert i betydelsen Självförsjunket Frånvarande.

Åter andra kan hysa den åsikten att mena hur Vederbörande Närvarande Frånvarande, befinner sig inom en betydligt större bubbla än alla andra av närmaste anhöriga, släkt och vänner samt tillfälligt passerande Obehöriga Oberörda, rör sig inom av Socialt Acceptabel Närmiljö, typ En Kulturberikande Närlivsbutik inom antingen en armslängds, ett stenkast eller inom gångavstånd från din utgångspunkt i överensstämmelse Euklides definition av dito.

Legitimerad Aspergare med Utmärkelsen ”Just Visiting This Planet” anser mer ofta än sällan hur media i synnerhet föredrar att fixera uppmärksamheten på Den Andra, medan Den Uteslutna Tredje så gott som alltid förpassas in i Glömskans Mörker, typ Fängelsehåla där Den Ena just låst och därpå kastat bort nyckeln ner i ett bottenlöst tjärn.

Signaturen ”Bob Ross” bevisar ute i den praktiskt tillämpliga Diskmaskinsrealismen att Alla, inklusive ”NN”, ”John Doe”, ”GI Jane” samt Anonymous ”Guy Hawkes” SNAFU, kan utmåla en förespeglad retro närmiljö där både Igelkotten och punkgruppen Rådjuren kan uppleva den frilevande Naturens svalkande likgiltiga badvatten.

Bob Ross kan i mycket påminna om den legendariske, från nabolandet Norge bortom Lysvik samt Ambjörby , gitarrekvilibristen Ronald Barkamo från Barkaby.

Själva visionen framkallas bäst i skarpt läge när synskärpan är i diminutiv form.

En försvunnen Här, då kulturberikaren Kung Bore gör sig integritetskränkande närvarande utan gemensamt muntligt samtycke i överensstämmelse med rådande tystnadskultur gör sig besvärande påmind med effektsökande från tomma intet ankommandes snöstormar, som om ifall att någon förfallen ödegård funnits inom tillräckligt marschavstånd, kastvindar vinit som spön i backen mellan tummen och pekfingret.

Hären, i befintligt skick av Gastkaroliner, anses av både historieberättare Lindström, Lindquist & Englund i konsensus med acklamation rörande överens om att stormtrupperna i sitt nuvarande tillstånd, saknar hemhörighet och därmed också slutstationen Stationerad Garnison.

Då, annars så våghalsiga Off-off-off-skidåkare far fram mellan raviner och laviner som en väloljad blixt eller skållad dammråtta hals över huvud, mister de sans och vett när medvetet närvarande karoliner i nödsituationen utan minsta darr på läpparna instämmer i strupsången Carolus Rex.

Det är då som vinterturisten Robert ”Robban” Englund tar sig en sipp Doctor’s Special, sätter på våffeljärnet, slår huvudet i spiken, drabbas av en insult Brain Salad Surgery och utbrister i spontanjäst tankesmidd hjärntrustkaskad.

Vid en första Prima Vista-anblick kan Bob Ross, fastän på långt avstånd och med spränglärda regnbågshinnor, verka dela en hel del gemensamma intressen med Bob Hope, Bob Cane, Bob Nope, Betty Boop och Bobbie Eriksson.

Singulariteten Molle Mullvad signalerar via Morse till Sömngångaren Knallhatten om hur att komma till skott i skarpt läge före den Borgliga Skymningen inträder strax efter Solens nedgång och fall.

Det första problemet som infinner sig som ett brev levererat av PostNord, innebär att överföra haken från ”Felsäkert tillstånd” till ”Osäkert Nuläge”.

Denna självuppfyllande profetia är till största övervägande del i överenstämmelse med tillgängligt referensmaterial, typ antal givna tillfällen i en högst normal frekvenstabell.